Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 222 treff.

Visningsvalg:

IKA Rogaland


Høyland kommune - Sporaland skole

Skoleprotokoller
L0003 Skoleprotokoll 1888 - 1910 Skolekretser: 1. Sporaland 2. Sviland Første side Innhold

Sandnes kommune - Formannskapet og Bystyret

Formannskapet - møtebøker
L0001 Møtebok 1862 - 1875 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1875 - 1882 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1882 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1889 - 1896 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1896 - 1902 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1902 - 1909 Første side Innhold
L0007 Møtebok 1909 - 1913 Første side Innhold
L0008 Møtebok 1913 - 1917 Første side Innhold
L0009 Møtebok 1917 - 1920 Første side Innhold

Nedstrand kommune - Formannskapet

Møtebøker, Formannskapet og kommunestyret
L0001 Møtebok 1837 - 1875 Første side Innhold

Klepp kommune - Formannskapet

Møtebøker formannskapet-kommunestyret
L0001 Møtebok 1837 - 1861 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1861 - 1878 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1879 - 1891 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1891 - 1902 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1902 - 1912 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1912 - 1918 Første side Innhold

Klepp kommune - Haugebakke skule

Skoleprotokoll
L0002 Skoleprotokoll 1892 - 1898 Skolekretser: 1. Høibakke 2. Øksnevad Første side Innhold

Klepp kommune - Pollestad skule

Skoleprotokoll
L0001 Skoleprotokoll 1892 - 1898 Første side Innhold
L0002 Skoleprotokoll 1901 - 1916 Første side Innhold

Klepp kommune - Sele skule

Skoleprotokoll
L0002 Skoleprotokoll 1894 - 1902 Skolekretser: 1. Bore 2. Vashus 3. Sele 4. Hodne Første side Innhold

Klepp kommune - Tu og Horpestad skule

Skoleprotokoll
L0001 Skoleprotokoll 1892 - 1898 Første side Innhold

Klepp kommune - Engelsvoll skole

Skoleprotokoll
L0001 Skoleprotokoll 1908 - 1918 Skolekretser: 1. Øksnevad Første side Innhold

Klepp kommune - Vasshus skule og barnehage

Skoleprotokoll
L0002 Skoleprotokoll 1901 - 1918 Første side Innhold

Eigersund kommune (Herredet) - Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker - formannskapet og kommunestyret
L0001 Møtebok 1837 - 1864 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1864 - 1887 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1887 - 1896 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1897 - 1907 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1907 - 1920 Første side Innhold

Helleland kommune - Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0002 Møtebok 1866 - 1887 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1887 - 1908 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1908 - 1917 Første side Innhold
Møtebøker, Avskrifter
L0001 Avskrift av møtebok 1837 - 1866 Første side Innhold
L0002 Avskrift av møtebok 1866 - 1887 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1837 - 1866 Første side Innhold

Egersund kommune (Ladested) - Formannskapet

Møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll 1837 - 1852 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1852 - 1862 Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1866 - 1878 Første side Innhold
L0004 Forhandlingsprotokoll 1878 - 1888 Første side Innhold
L0005 Forhandlingsprotokoll 1888 - 1897 Første side Innhold
L0006 Forhandlingsprotokoll 1897 - 1906 Første side Innhold
L0007 Forhandlingsprotokoll 1907 - 1912 Første side Innhold
L0008 Forhandlingsprotokoll 1912 - 1916 Første side Innhold
L0009 Forhandlingsprotokoll 1916 - 1919 Første side Innhold

Egersund kommune (Ladested) - Egersund almueskole/folkeskole

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll - Almueskole, 2. klasse 1830 - 1834 Første side Innhold
L0002 Skoleprotokoll - Faste Almueskole, 2. klasse 1844 - 1852 Første side Innhold
L0003 Skoleprotokoll - Faste skole, øverste klasse 1844 - 1853 Første side Innhold
L0004 Skoleprotokoll - Folkeskolen, 1. klasse 1852 - 1858 Første side Innhold
L0005 Skoleprotokoll - Folkeskolen 1853 - 1862 Første side Innhold
L0006 Skoleprotokoll - Folkeskolen, 3. klasse 1854 - 1862 Første side Innhold