Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3333 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Uten oppføringer i Arkivportalen
1952 1952 Gater og veier i Aker. For personer i Aker: Se hovedbindet. Første side Innhold
1953 1953 Første side Innhold
1953 1953 Gater og veier i Aker. For personer i Aker: Se hovedbindet. Første side Innhold
1954 1954 Første side Innhold
1954 1954 Gater og veier i Aker. For personer i Aker: Se hovedbindet. Første side Innhold
1955 1955 Første side Innhold
1955 1955 Gater og veier i Aker. For personer i Aker: Se hovedbindet. Første side Innhold
1956-1957 1956 - 1957 Første side Innhold
1956-1957 1956 - 1957 Gater og veier i Aker. For personer i Aker: Se hovedbindet. Første side Innhold
1957-1958 1957 - 1958 Bind 1 Første side Innhold
1957-1958 1957 - 1958 Bind 2 Første side Innhold
1958-1959 1958 - 1959 Bind 1 Første side Innhold
1958-1959 1958 - 1959 Bind 2 Første side Innhold
1959-1960 1959 - 1960 Bind 1 Første side Innhold
1959-1960 1959 - 1960 Bind 2 Første side Innhold
1960-1961 1960 - 1961 Bind 1 Første side Innhold
1960-1961 1960 - 1961 Bind 2 Første side Innhold
1961-1962 1961 - 1962 Bind 1 Første side Innhold
1961-1962 1961 - 1962 Bind 2 Første side Innhold
1965-1966 1965 - 1966 Bind 1 Første side Innhold
1965-1966 1965 - 1966 Bind 2 Første side Innhold
1965-1966 1965 - 1966 Bind 3 Første side Innhold
1970-1971 1970 - 1971 Bind 1 Første side Innhold
1970-1971 1970 - 1971 Bind 2 Første side Innhold
1970-1971 1970 - 1971 Bind 3 Første side Innhold
1974-1975 1974 - 1975 Bind 1 Første side Innhold
1974-1975 1974 - 1975 Bind 2 Første side Innhold
1974-1975 1974 - 1975 Bind 3 Første side Innhold
1975-1976 1975 - 1976 Bind 1 Første side Innhold
1975-1976 1975 - 1976 Bind 2 Første side Innhold
1976-1977 1976 - 1977 Bind 1 Første side Innhold
1976-1977 1976 - 1977 Bind 2 Første side Innhold
1977-1978 1977 - 1978 Bind 1 Første side Innhold
1977-1978 1977 - 1978 Bind 2 Første side Innhold
1978-1979 1978 - 1979 Bind 1 Første side Innhold
1978-1979 1978 - 1979 Bind 2 Første side Innhold
1980-1981 1980 - 1981 Bind 1 Første side Innhold
1980-1981 1980 - 1981 Bind 2 Første side Innhold

Riksarkivet


Kiærland, Lars

Militære forhold, Hærorganisasjon (oversiktsplaner) og statistiske tabeller
L0047 Oversiktsplan over den norske hærs organisasjon fra 1628 til 1940 1628 - 1940 Første side Innhold

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Seterbruket, Seterlistene
L0002/0002 Eske B2:: Akershus (perm II) 1932 - 1936 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0022 FO 01 - FO 15, Register over antall medlemmer distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Seip, Jens Lauritz Arup

Korrespondanse, Korrespondanse - alfabetisk
L0008 W - Å 1931 - 1990 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Korrespondanse, Korrespondanse - utland
L0008 -- 1935 - 1991 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Korrespondanse, Korrespondanse - forlag, institusjon, firma
L0009 -- 1931 - 1992 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 -- 1934 - 1992 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Korrespondanse, Korrespondanse - diverse
L0010 -- 1925 - 1956 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Lie, Trygve

Korrespondanse / Generalsekretærens arkiv
L0020/0007 Utkast og manuskripter til "In the cause of Peace"/"Syv år for freden".: Manuskript til kap. 7, "Permanent headquarter". udatert. 1954 Første side Innhold

Egge, Bjørn

De forente nasjoner
L0001 De forente nasjoner - Kongo 1960-1964 1960 - 1970 Forskjellige dokumenter vedrørende FNs engasjement under Kongokrisen i begynnelsen av 1960-årene, blant annet om innsatsen til FNs sikkerhetsstyrker. Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.