Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 97 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Grini fangeleir, Grini fangeleir (Polizeihäflingslager Grini)
L0017 Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1943 - 1944 Første side
L0018 Personalstelle -Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1944 Første side
L0019 Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1944 - 1945 Første side
L0020 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0021 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0022 Ab- und Zugang - Fortegnelse over innkomne fanger og fanger som er sendt bort fra leiren 1945 Første side
L0023 Kassenbuch nr. 4. Oversikt over kontanter avlevert av fangene Fangenr. 1-4100. Häftl. Nr. 324-8082 1941 - 1943 Første side
L0024 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1943 - 1944 Første side
L0025 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1944 Første side
L0026 Kassenbuch. Oversikt over kontanter avlevert av fangene 1944 - 1945 Første side
L0027 Betriebsbuch Versprechermittlung. Vaktbok over fjernskrivervakt 1943 - 1944 Første side
L0028 Kartotekkort over Grinifanger, arbeidsdisiplin m.d. (ca 850 fanger) 1941 - 1942 Første side
L0029 Desinfeksjonskommandoen. Journal 1944 - 1945 Første side
L0030 Desinfeksjonskommandoen. Sanitetskommando. Latrinekommando (Abortkommando) 1945 Første side
L0031 Protokoll for Grini leirstyre 1945 Første side
Tyske fangeleire, Grini fangeleir, Diverse
L0001 Kladdebok 1941 - 1942 Kladdebok med navn på fanger Første side
Tyske fangeleire, Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L0001 Register over politiske fanger i Bergen. A-G 1940 - 1945 Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Register over politiske fanger i Bergen. H-K 1940 - 1945 Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Register over politiske fanger i Bergen. L-Ri 1940 - 1945 Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Register over politiske fanger i Bergen. Ri-Å 1940 - 1945 Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Tyske fangeleire, Falstad fangeleir (Polizeihäflingslager Falstad) og Vollan fengsel
L0001 Fangeprotokoll Vollan fengsel 1941 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister Falstad: A - Brauten 1941 - 1945 Første side
L0003 Fangeregister Falstad: Breckan - Fa 1941 - 1945 Første side
L0004 Fangeregister Falstad: Fe - Hansen, E. 1941 - 1945 Første side
L0005 Fangeregister Falstad: Hansen F. - Hå 1941 - 1945 Første side
L0006 Fangeregister Falstad: I - Kj 1941 - 1945 Første side
L0007 Fangeregister Falstad: Kl - Lind 1941 - 1945 Første side
L0008 Fangeregister Falstad: Lindb - Nesset 1941 - 1945 Første side
L0009 Fangeregister Falstad: Neslund og Nest - P 1941 - 1945 Kortet Neslund hører egentlig hjemme i L0008. Første side
L0010 Fangeregister Falstad: R - Tølche og Tønseth 1941 - 1945 Kortet Tønseth hører egentlig hjemme i L0011. Første side
L0011 Fangeregister Falstad: Tømmerås - Å 1941 - 1945 Første side
L0012 Fangeregister Falstad: Utenlandske fanger fra Danmark, Finland, Italia, Nederland og Tyskland 1941 - 1945 Første side
L0013 Fangeregister Falstad: Utenlandske fanger fra Tyskland, Russland, Sverige, Tsjekkoslovakia, USA, England, Luxemburg og diverse østeuropeiske land 1941 - 1945 Første side
L0014 Falstad - Kasenbuch - Häftligsgelder 1941 - 1945 Beslaglagte verdisaker Første side
L0015 Vollan fengsel - Kassenbuch über abgelieferte Gelder und Wertsachen 1943 Beslaglagte verdisaker Første side
L0016 Vollan fengsel - Buch für abgenommene Sachen 1943 - 1945 Beslaglagte verdisaker Første side
L0017 Protokoller over fangenes ankomst og avreise nr. 2,3 og 4 1941 - 1945 Første side
L0018 Vollan - fangefortegnelser m.v. 1940 - 1945 Første side
L0019 Kopier av diverse fangekort + kopier av to dommer mot nordmenn ved Reichskriegsgericht i Berlin 1941 - 1945 Første side
L0020 Plantegning for driftsbygning på Falstad 1942 - 1945 Første side
Tyske fangeleire, Fuhlsbüttel tukthus
L0001 Fangekartotek A-F 1940 - 1945 Første side
L0002 Fangekartotek G-J 1940 - 1945 Første side
L0003 Fangekartotek K-O 1940 - 1945 Første side
L0004 Fangekartotek P-W 1940 - 1945 Første side
Sykehus, Den tyske politivakt på Ullevål sykehus
L0001 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1942 - 1943 Første side
L0002 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1943 Første side
L0003 Betriebsbuch. Fernsprechvermittlung Ullevaal 1944 Første side