Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5424 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Borge

Branntakst
L0005 Branntakstprotokoll med skjema 1918 - 1919 Første side
L0006 Branntakstprotokoll med skjema 1919 - 1924 Første side
L0007 Branntakstprotokoll med skjema 1924 - 1928 Første side
L0008 Branntakstprotokoll med skjema 1928 - 1932 Første side
L0009 Branntakstprotokoll med skjema 1932 - 1935 Første side
L0010 Branntakstprotokoll med skjema 1936 - 1938 Første side
L0011 Branntakstprotokoll med skjema 1938 - 1943 Første side
L0012 Kontobalanse 1940 - 1950 Første side
L0013 Kassabok 1940 - 1952 Første side
L0014 Branntakstprotokoll med skjema 1943 - 1949 Første side
L0015 Liste over betalt kontingent 1945 - 1951 Første side
L0016 Branntakstprotokoll med tekst 1948 - 1952 Første side
L0017 Branntakstprotokoll med skjema 1949 - 1951 Første side
L0018 Kontobalanse 1950 - 1951 Første side
L0019 Kontobalanse 1951 - 1954 Første side
L0020 Branntakstprotokoll med skjema 1951 - 1955 Første side
L0021 Kassabok 1955 - 1956 Første side
L0022 Kassabok 1956 - 1959 Første side
L0023 Kassabok 1959 - 1960 Første side
L0024 Kassabok 1965 - 1968 Første side

Norges Brannkasse Hol

Branntakstprotokoller
L0001A Branntakstprotokoll med tekst 1881 - 1890 Første side
L0001B Branntakstprotokoll med tekst 1890 - 1894 Første side
L0002 Branntakstprotokoll med tekst 1894 - 1910 Første side
L0003 Branntakstprotokoll med skjema 1897 - 1899 Første side
L0004 Branntakstprotokoll med skjema 1894 - 1910 Første side
L0005 Branntakstprotokoll med skjema 1900 - 1904 Første side
L0006 Branntakstprotokoll med skjema 1904 - 1907 Første side
L0007 Branntakstprotokoll med skjema 1908 - 1909 Første side
L0008 Branntakstprotokoll med skjema 1910 - 1912 Første side
L0009 Branntakstprotokoll med skjema 1912 - 1915 Første side
L0010 Branntakstprotokoll med skjema 1915 - 1916 Første side
L0011 Branntakstprotokoll med skjema 1916 - 1918 Første side
L0012 Branntakstprotokoll med tekst 1918 - 1920 Første side
L0013 Branntakstprotokoll med tekst 1918 - 1921 Første side
L0014 Branntakstprotokoll med skjema 1918 - 1921 Første side
L0015 Branntakstprotokoll med tekst 1919 - 1927 Første side
L0016 Branntakstprotokoll med skjema 1921 - 1926 Første side
L0017 Branntakstprotokoll med tekst 1925 - 1928 Første side
L0018 Branntakstprotokoll med skjema 1926 - 1929 Første side
L0019 Branntakstprotokoll med tekst 1928 - 1936 Første side
L0020 Branntakstprotokoll med skjema 1929 - 1931 Første side
L0021 Branntakstprotokoll med skjema 1931 - 1933 Første side
L0022 Branntakstprotokoll med skjema 1933 - 1935 Første side
L0023 Branntakstprotokoll med skjema 1935 - 1939 Første side
L0024 Branntakstprotokoll med skjema 1936 - 1942 Første side
L0025 Branntakstprotokoll med tekst 1939 - 1940 Første side
L0026 Branntakstprotokoll med skjema 1940 - 1955 Første side
L0027 Branntakstprotokoll med tekst 1942 - 1943 Første side
L0028 Branntakstprotokoll med tekst 1945 - 1950 Første side
L0029 Branntakstprotokoll med tekst 1950 - 1954 Første side