Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5808 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Vågan

Branntakstprotokoller med skjema
L0007 Branntakstprotokoll 1947 - 1953 Første side
L0008 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1890 - 1946 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1947 - 1954 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1954 - 1957 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1898 - 1913 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1922 - 1929 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1944 - 1949 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1949 - 1954 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side

Norges Brannkasse Øksnes

Branntakstprotokoller med tekst
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1868 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1889 - 1911 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1909 - 1929 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1929 - 1937 Første side
Branntakstprotokoller med skjema
L0001 Branntakstprotokoll 1894 - 1913 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1905 - 1911 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1910 - 1913 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1916 - 1919 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1919 - 1921 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1921 - 1925 Første side
L0008 Branntakstprotokoll 1925 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Branntakstprotokoll 1930 - 1932 Første side
L0010 Branntakstprotokoll 1932 - 1934 Første side
L0011 Branntakstprotokoll 1934 - 1936 Første side
L0012 Branntakstprotokoll 1936 - 1938 Første side
L0013 Branntakstprotokoll 1938 - 1940 Første side
L0014 Branntakstprotokoll 1940 - 1949 Første side

Norges Brannkasse Trondheim magistrat

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll K3 1766 Ført som tekst. Nummer i gammel katalog: Fc-1/1 Første side
L0003 Branntakstprotokoll K5 1767 - 1775 Ført som skjema med endringer 1770-1775. Nummer i gammel katalog: Fa-2 Første side
L0004 Branntakstprotokoll K6 1777 - 1785 Ført som skjema med endringer. Nummer i gammel katalog: Fa-3 Første side
L0005 Branntakstprotokoll K7 1787 - 1795 Ført som skjema med endringer. Nummer i gammel katalog: Fa-4 Første side
L0006 Branntakstprotokoll K8 1787 - 1795 Ført som skjema med endringer. Dublett av K7. Nummer i gammel katalog: Fa-5  Første side
L0007 Branntakstprotokoll K9 1797 - 1806 Ført som skjema med endringer. Nummer i gammel katalog: Fa-6 Første side
L0009 Branntakstprotokoll K11 1807 - 1817 Ført som tekst, merket A. Nummer i gammel katalog: Fa-7 Første side
L0010 Branntakstprotokoll K12 1817 - 1825 Ført som tekst, merket A. Nummer i gammel katalog: Fa-10  Første side
L0011 Branntakstprotokoll K13 1825 - 1827 Protokoll over endringer i branntakster, ført som tekst. Nummer i gammel katalog: Fa-11 Første side
L0013 Branntakstprotokoll K15 1837 - 1842 Ført som tekst, med endringer. Nummer i gammel katalog: Fa-14 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll K16 1842 - 1845 Protokoll for takstendring, ført som tekst. Nummer i gammel katalog: Fa-15 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll K17 1807 - 1817 Ført som skjema, forsikringsnr. 1-975. Navngitt som forsikringsprotokoll, merket A. Nummer i gammel katalog: Fa-8  Første side
L0016 Branntakstprotokoll K18 1807 - 1817 Ført som skjema, forsikringsnr. 976-1359. Navngitt som forsikringsprotokoll, merket B. Nummer i gammel katalog: Fa-9 Første side
L0017 Branntakstprotokoll K19 1817 - 1827 Ført som skjema med stedsregister. Navngitt som forsikringsprotokoll. Nummer i gammel katalog: Fa-12  Første side
L0018 Branntakstprotokoll K20 1827 - 1837 Ført som skjema med stedsregister. Navngitt som forsikringsprotokoll. Nummer i gammel katalog: Fa-13 Første side
L0019 Branntakstprotokoll K21 1837 - 1847 Ført som skjema med stedsregister. Navngitt som forsikringsprotokoll. Nummer i gammel katalog: Fa-16 Første side
L0020 Branntakstprotokoll A 1846 Ført som tekst, merket A. Nummer i gammel katalog: Fa-17 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll B 1846 Ført som tekst, merket B. Nummer i gammel katalog: Fa-18  Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll C 1846 Ført som tekst, merket C. Nummer i gammel katalog: Fa-19 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll D 1846 Ført som tekst, merket D. Nummer i gammel katalog: Fa-20 Første side Innhold
L0024 Branntakstprotokoll E 1846 Ført som tekst, merket E. Nummer i gammel katalog: Fa-21 Første side Innhold
L0025 Branntakstprotokoll F 1846 - 1847 Ført som tekst, merket F. Nummer i gammel katalog: Fa-22 Første side Innhold