Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 17380 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss folkeregister

UTFLYTTEDE
L0007 Utflyttede 1925 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1928 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1932 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1936 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1939 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1942 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede 1947 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1949 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede 1950 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttede 1952 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttede 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttede 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttede 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Utflyttede 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Utflyttede 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Utflyttede 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Utflyttede 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Utflyttede 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Utflyttede 1962 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Utflyttede 1962 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Utflyttede 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Utflyttede 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Utflyttede 1965 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Utflyttede 1965 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Utflyttede 1966 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Utflyttede 1966 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Utflyttede 1967 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Utflyttede 1967 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Utflyttede 1968 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Utflyttede 1968 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Utflyttede 1969 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Utflyttede 1969 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Utflyttede 1970 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Utflyttede 1970 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
DØDE
L0001 Døde 1914 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1925 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1936 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1945 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1949 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde 1953 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde 1957 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde 1960 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Døde 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Døde 1965 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Døde 1967 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Døde 1969 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
OMSKREVNE HOVEDREGISTERKORT
L0001 A-Be 1970 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Bi-Enok 1970 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.