Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11094 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nes folkeregister (Akershus)

UTFLYTTEDE
L0002 Utflyttede 1952 A - S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1952 - 1953 1952: T - Å ; 1953: A - L Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1953 - 1954 1953: M - Å ; 1954: A - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1954 - 1955 1954: I - Å ; 1955: A - E Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1955 F - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1956 A - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1956 - 1957 1956: S - Å ; 1957: A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1957 - 1958 1957: L - Å ; 1958: A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1958 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1959 A - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1959 - 1960 1959: S - Å ; 1960: A - L Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1960 - 1961 1960: M - Å ; 1961: A - I Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1961 - 1962 1961: J - Å ; 1962: A - G Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede 1962 - 1963 1962: H - Å ; 1963: A - C Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1963 D - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttede 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttede 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttede 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttede 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Utflyttede 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Utflyttede 1970 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Utflyttede 1970 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Utflyttede 1971 A - L Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Utflyttede 1971 M - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
DØDE
L0001 Døde 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1954 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1956 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1959 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde 1968 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Døde 1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
UTVANDREDE
L0001 Utvandrede 1965 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
OMSKREVNE HOVEDREGISTERKORT / UTFLYTTEDE
L0001 Omskrevne/utflyttede 1972 Akselsen - Haugen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Omskrevne/utflyttede 1972 Hemmingby - Nygård Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Omskrevne/utflyttede 1972 Nyhus - Åsum Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Omskrevne/utflyttede 1973 Abrahamsen - Brustad Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Omskrevne/utflyttede 1973 Brynestad - Fjellvang Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Omskrevne/utflyttede 1973 Fjuk - Haugnæss Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Omskrevne/utflyttede 1973 Hedberg - Johansen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Omskrevne/utflyttede 1973 Johnsen - Lund Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Omskrevne/utflyttede 1973 Lundberg - Nilsen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Omskrevne/utflyttede 1973 Nordby - Rustad Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Omskrevne/utflyttede 1973 Rusten - Sundt Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Omskrevne/utflyttede 1973 Svanhaug - Vestby Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Omskrevne/utflyttede 1973 Vesterhagen - Aasvangen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Omskrevne/utflyttede 1974 Abelsson - Brynildsen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Omskrevne/utflyttede 1974 Brynjulvsrud - Fallet Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.