Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19724 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Tvedestrand folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Utflyttet, avgangsnr. 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttet, avgangsnr. 1952 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttet, avgangsnr. 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttet, avgangsnr. 1958 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttet, avgangsnr. 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttet, avgangsnr. 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttet, avgangsnr. 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttet, avgangsnr. 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttet, avgangsnr. 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttet, avgangsnr. 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttet, avgangsnr. 1966 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttet, avgangsnr. 1967 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttet, avgangsnr. 1969 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Forsvunnet og døde, avgangsnr. 1947 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Døde, avgangsnr. 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Døde, avgangsnr. 1-99 (1963), 1-96 (1964) 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Døde, avgangsnr. 1-75 (1965), 1-96 (1966), 1-80 (1967) 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Døde, avgangsnr. 1-85 (1968), 1-71 (1969), 1-86 (1970) 1968 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Omskrevne hovedkort, nr. 1-47 (1971), 1-245 (1972) 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Omskrevne hovedkort, nr. 1-200 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Omskrevne hovedkort, nr. 201-450 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Omskrevne hovedkort, nr. 451-736 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Omskrevne hovedkort, nr. 737-1005 (1973), 1-100 (1974) 1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Omskrevne hovedkort, nr. 101-370 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Omskrevne hovedkort, nr. 371-650 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Omskrevne hovedkort, nr. 651-920 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Omskrevne hovedkort, nr. 921-1200 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Omskrevne hovedkort, nr. 1201-1450 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Omskrevne hovedkort, nr. 1451-1699 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Omskrevne hovedkort, nr. 1700-2000 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Omskrevne hovedkort, nr. 1-260 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Omskrevne hovedkort, nr. 261-544 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Omskrevne hovedkort, nr. 545-830 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Omskrevne hovedkort, nr. 831-900 (1975), 1-200 (1976) 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Omskrevne hovedkort, nr. 201-362 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tveit folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Hovedregisterkort utflyttet, alfabetisk 1947 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Hovedregisterkort utflyttet, alfabetisk 1951 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Hovedregisterkort utflyttet, alfabetisk 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Hovedregisterkort utflyttet, alfabetisk 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Hovedregisterkort utflyttet, alfabetisk 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Hovedregisterkort utflyttet, forsvunnet m.m, alfabetisk 1950 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Hovedregisterkort døde, alfabetisk 1946 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Valle folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Døde, alfabetisk 1947 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde, alfabetisk 1967 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttet, alfabetisk 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttet, alfabetisk 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttet, alfabetisk 1965 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttet, alfabetisk 1969 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttet og utvandret, alfabetisk 1960 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Omskrevne hovedregisterkort A-D 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.