Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6996 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Norges brannkasse, branntakster Oslo

BRANNTAKSTER, Branntakstprotokoller - krigsskadetakst
L0001 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 4 a 1944 Første side
L0002 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 4 b 1944 Første side
L0003 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 5 a 1944 Første side
L0004 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 5 b 1944 Første side
L0005 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 6 a 1944 Første side
L0006 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 6 b 1944 Første side
L0007 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 9 a 1944 Første side
L0008 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 9 b 1944 Første side
L0009 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 10 a 1944 - 1945 Første side
L0010 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 10 b 1944 Første side
L0011 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 13 a 1944 Første side
L0012 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 13 b 1944 Første side
L0013 Krigsskadetakstprotokoll - nr. 14 a 1944 Første side
L0014 Krigsskadetakstprotokoll 1944 Første side
BRANNTAKSTER, Løse bilag til branntakstprotokoller.
L0001 Diverse løse bilag til branntakstprotokoller fra Østfold, Akershus og Oslo (Christiania). 1846 - 1955 Første side

Statsarkivet i Stavanger


Bjerkreim lensmannskontor

Takstprotokoller Norges Brannkasse
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1894 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1922 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
Branntakst skjemaprotokoller
L0001 "Brandtaxationsprotokol" 1895 - 1950 Første side Innhold
L0002 "Branntakstprotokoll" 1950 - 1955 Første side Innhold

Håland lensmannskontor

Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll for Sole tinglag 1846 - 1916 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll for lensmannen i Håland. Register i boken. 1917 - 1919 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll for lensmannen i Håland. Register i boken. 1919 - 1929 Første side Innhold
L0005 "Brandtakstprotokoll" Register i boken. 1929 - 1948 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll Register i boken. 1948 - 1953 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll Register i boken. 1952 - 1955 Første side Innhold
Beregningsprotokoll brannforsikring
L0001 Beregningsprotokoll brannforsikring 1932 - 1947 Første side Innhold
Branntakstprotokoller - skjematakst
L0001 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1894 - 1902 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1902 - 1906 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1909 - 1910 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1913 - 1915 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1915 - 1917 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1917 - 1920 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1920 - 1925 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1925 - 1930 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1930 - 1933 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll - skjematakst. Register i boken. 1933 - 1936 Første side Innhold
L0011 "Brandtakstprotokoll" - skjematakst. Register i boken. 1936 - 1938 Første side Innhold
L0012 "Brandtakstprotokoll" - skjematakst. Register i boken. 1938 - 1941 Første side Innhold
L0013 "Branntakstprotokoll" - skjematakst. Register i boken. 1941 - 1950 Første side Innhold
L0014 "Branntakstprotokoll" - skjematakst 1951 - 1955 Første side Innhold

Hetland lensmannskontor

Norges Brannkasse - krigsskadetakst
L0001 "Krigsskadetakst" 1941 - 1946 Første side Innhold
Norges Brannkasse - takstprotokoller
L0001 "Brandtaxations-Protocol for Goe Thinglaug" 1846 - 1874 Første side Innhold
L0002 "Brandtaxationsprotokol" 1874 - 1888 Første side Innhold
L0003 Register til branntakstprotokoll 1888 - 1916 Første side Innhold
L0004 "Brandtaxationsprotokol" 1888 - 1916 Første side Innhold
L0005 "Brandtakstprotokol" m/register 1916 - 1921 Første side Innhold
L0006 "Branntakstprotokoll" 1921 - 1938 Første side Innhold
L0007 "Branntakstprotokoll" 1938 - 1947 Første side Innhold