Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5077 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
L0735 Branntakstprotokoll (S). Med register 1898 - 1903 Første side Innhold
L0736 Branntakstprotokoll (S). Med register 1901 - 1907 Første side Innhold
L0737 Branntakstprotokoll (S). Med register 1905 - 1911 Første side Innhold
L0738 Branntakstprotokoll (S). Med register 1908 - 1913 Første side Innhold
L0739 Branntakstprotokoll (S). Med register 1911 - 1914 Første side Innhold
L0740 Branntakstprotokoll. Med register 1911 - 1917 Første side Innhold
L0741 Branntakstprotokoll (S). Med register 1914 - 1916 Første side Innhold
L0742 Branntakstprotokoll (S). Med register 1916 - 1918 Første side Innhold
L0743 Branntakstprotokoll. Med register 1917 - 1925 Første side Innhold
L0744 Branntakstprotokoll (S). Med register 1918 - 1921 Første side Innhold
L0745 Branntakstprotokoll. Med register 1919 - 1927 Første side Innhold
L0746 Branntakstprotokoll (S). Med register 1921 - 1924 Første side Innhold
L0747 Branntakstprotokoll (S). Med register 1924 - 1928 Første side Innhold
L0748 Branntakstprotokoll. Med register 1925 - 1933 Første side Innhold
L0749 Branntakstprotokoll. Med register 1927 - 1934 Første side Innhold
L0750 Branntakstprotokoll (S). Med register 1928 - 1930 Første side Innhold
L0751 Branntakstprotokoll (S). Med register 1929 - 1932 Første side Innhold
L0752 Branntakstprotokoll (S). Med register 1932 - 1935 Første side Innhold
L0753 Branntakstprotokoll. Med register 1932 - 1946 Første side Innhold
L0754 Branntakstprotokoll (S). Med register 1935 - 1937 Første side Innhold
L0755 Branntakstprotokoll (S). Med register 1937 - 1938 Første side Innhold
L0756 Branntakstprotokoll (S). Med register 1938 - 1940 Første side Innhold
L0757 Branntakstprotokoll (S). Med register 1940 - 1945 Første side Innhold
L0758 Branntakstprotokoll. Med register 1943 - 1946 Første side Innhold
L0759 Branntakstprotokoll (S). Med register 1945 - 1948 Første side Innhold
L0760 Branntakstprotokoll 1946 - 1949 Første side Innhold
L0761 Branntakstprotokoll (S) 1948 - 1950 Første side Innhold
L0762 Branntakstprotokoll 1948 - 1952 Første side Innhold
L0763 Branntakstprotokoll 1949 - 1952 Første side Innhold
L0764 Branntakstprotokoll (S) 1950 - 1954 Første side Innhold
L0765 Branntakstprotokoll 1950 - 1954 Første side Innhold
L0766 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
L0767 Branntakstprotokoll 1953 - 1956 Første side Innhold
L0768 Branntakstprotokoll (S) 1954 - 1955 Første side Innhold
L0769 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold
L0770 Branntakstprotokoll 1955 Første side Innhold
L0787 Branntakstprotokoll. Med register 1892 - 1911 Første side Innhold

Tranøy lensmannskontor (Sørreisa lensmannskontor)

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
L0244 Branntakstprotokoller 1846 - 1880 Første side Innhold
L0245 Branntakstprotokoller 1880 - 1886 Med register Første side Innhold
L0246 Branntakstprotokoller 1886 - 1893 Med register Første side Innhold
L0247 Branntakstprotokoller 1893 - 1929 Første side Innhold
L0248 Branntakstprotokoller 1894 - 1897 Med register Første side Innhold
L0249 Branntakstprotokoller 1897 - 1900 Med register Første side Innhold
L0250 Branntakstprotokoller 1898 - 1903 Med register Første side Innhold
L0251 Branntakstprotokoller 1900 - 1904 Med register Første side Innhold
L0252 Branntakstprotokoller 1903 - 1906 Med register Første side Innhold
L0253 Branntakstprotokoller 1906 - 1908 Med register Første side Innhold
L0254 Branntakstprotokoller 1908 - 1910 Med register Første side Innhold
L0255 Branntakstprotokoller 1910 - 1912 Med register Første side Innhold
L0256 Branntakstprotokoller 1912 - 1913 Med register Første side Innhold