Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19493 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Svelvik folkeregister

Omskrevne kort, hovedregisterkort, dubletter, Omskrevne kort
L0005 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Omskrevne kort 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tjølling folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1949 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1951 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1959 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1964 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1967 Inkludert utvandrede Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1968 Inkludert utvandrede Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1969 Inkludert utvandrede Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1946 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1954 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1962 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1966 - 1969 1966: Noen få døde i november og desember. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tjøme folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1946 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1954 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1959 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1961 - 1962 1962: A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1962 - 1963 1962: K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1964 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1966 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1968 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1946 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1957 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1964 - 1972 Inkludert forsvunne Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fødsels-, vigsels- og dødsregistre, Fødsels-, vigsels og dødsregistre
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Omskrevne kort, hovedregisterkort, dubletter, Omskrevne kort
L0001 Omskrevne kort 1946 - 1972 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Omskrevne kort 1946 - 1972 C - G Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Omskrevne kort 1946 - 1972 H - Johansen, Margit Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.