Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6949 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L1556 UTFLYTTEDE 1974 Ta - To Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1557 UTFLYTTEDE 1974 Tr - Va Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1558 UTFLYTTEDE 1974 Ve - Vå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1559 UTFLYTTEDE 1974 Y - Å Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1560 UTFLYTTEDE 1975 Aa - Ang Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1561 UTFLYTTEDE 1975 Ant - Ben Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1562 UTFLYTTEDE 1975 Ber - Bl Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1563 UTFLYTTEDE 1975 Bo - Bå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1564 UTFLYTTEDE 1975 C - Ek Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1565 UTFLYTTEDE 1975 El - Ev Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1566 UTFLYTTEDE 1975 Fa - Fr Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1567 UTFLYTTEDE 1975 Fu - Gr Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1568 UTFLYTTEDE 1975 Gu - Ham Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1569 UTFLYTTEDE 1975 Han - Hav Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1570 UTFLYTTEDE 1975 He - Hj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1571 UTFLYTTEDE 1975 Ho - Hå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1572 UTFLYTTEDE 1975 I - Je Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1573 UTFLYTTEDE 1975 Jo - Ju Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1574 UTFLYTTEDE 1975 Jy - Kn Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1575 UTFLYTTEDE 1975 Ko - Kå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1576 UTFLYTTEDE 1975 La - Li Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1577 UTFLYTTEDE 1975 Lj - Lå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1578 UTFLYTTEDE 1975 Ma - Mj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1579 UTFLYTTEDE 1975 Mo - Ne Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1580 UTFLYTTEDE 1975 Ni - Nå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1581 UTFLYTTEDE 1975 O Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1582 UTFLYTTEDE 1975 P Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1583 UTFLYTTEDE 1975 Ra - Ro Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1584 UTFLYTTEDE 1975 Ru - Rå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1585 UTFLYTTEDE 1975 Sa - Sj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1586 UTFLYTTEDE 1975 Sk - So Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1587 UTFLYTTEDE 1975 Sp - Sv Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1588 UTFLYTTEDE 1975 Sy - Ton Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1589 UTFLYTTEDE 1975 Tor - U Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1590 UTFLYTTEDE 1975 Va - Vl Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1591 UTFLYTTEDE 1975 Vo - Å Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1592 UTFLYTTEDE 1976 Ab - Ans Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1593 UTFLYTTEDE 1976 Ant - Berg Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1594 UTFLYTTEDE 1976 Bert - Bo Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1595 UTFLYTTEDE 1976 Br - Bå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1596 UTFLYTTEDE 1976 C - D Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1597 UTFLYTTEDE 1976 E Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1598 UTFLYTTEDE 1976 F Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1599 UTFLYTTEDE 1976 G Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1600 UTFLYTTEDE 1976 Haf - Han Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1601 UTFLYTTEDE 1976 Har - He Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1602 UTFLYTTEDE 1976 Hi - Hå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1603 UTFLYTTEDE 1976 I - Ji Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1604 UTFLYTTEDE 1976 Jo - Jå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1605 UTFLYTTEDE 1976 Ka - Ko Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.