Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 14144 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Eidanger folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0020 Utflyttede 1956 - 1963 Utflyttede: 1963, L - Å ; Forsvunne: 1956-1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1947 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1956 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1960 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fyresdal folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1947 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Omskrevne kort, hovedregisterkort, dubletter, Gamle hovedregisterkort
L0001 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 G - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 I - Li Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 Li - Mo Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 Mu - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Gamle hovedregistreringskort 1946 - 1972 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Gjerpen folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1957 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1957 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1958 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1958 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede 1959 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1959 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede 1960 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttede 1960 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttede 1961 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttede 1961 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttede 1962 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Utflyttede 1962 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Utflyttede 1963 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Utflyttede 1963 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1946 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1951 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1956 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sannidal folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1956 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1946 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sauherad folkeregister

Døde, Hovedregisterkort - Døde
L0001 Døde 1946 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Seljord folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1946 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.