Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 10360 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1953
L0053 Møre og Romsdal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054 Møre og Romsdal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0055 Møre og Romsdal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0056 Sør-Trønderlag. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0057 Sør-Trønderlag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0058 Sør-Trøndelag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0059 Sør-Trøndelag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0060 Nord-Trønderlag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0061 Nord-Trønderlag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0062 Nord-Trønderlag 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0063 Nordland. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0064 Nordland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0065 Nordland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0066 Nordland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0067 Troms. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0068 Troms 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0069 Troms. Finnmark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0070 Finnmark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0071 Finnmark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1954
L0001 Østfold. Fødte. Bygder 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Østfold 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Østfold 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Østfold og Akershus 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Akershus 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Akershus og Oslo 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Oslo. Fødte 1. halvår 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Oslo. Fødte 1. halvår 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Oslo. Fødte 2. halvår 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Oslo. Fødte 2. halvår 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Oslo. Gifte. Hele året 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Oslo 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Oslo. Døde. Hele året 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Oslo. Hedmark 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Hedmark 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Hedmark 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Hedmark. Oppland 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Oppland 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Oppland 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Oppland. Buskerud 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Buskerud 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Buskerud 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Buskerud. Vestfold 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Vestfold 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Vestfold 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Vestfold. Telemark 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Telemark 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Telemark. Aust Agder 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Aust Agder 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Aust Agder. Vest Agder 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.