Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 10717 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1952
L0059 Finnmark 1952 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1953
L0001 Østfold. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Østfold 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Østfold 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Østfold og Akershus 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Akershus 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Akershus 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Oslo. Fødte. 1. og 2. kvartal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Oslo. Fødte. 1. og 2. kvartal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Oslo. Fødte. 3. og 4. kvartal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Oslo. Fødte. 3. og 4. kvartal 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Oslo. Gifte 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Oslo. Gifte 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Oslo. Døde 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Oslo. Døde 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Hedmark. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Hedmark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Hedmark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Oppland. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Oppland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Oppland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Oppland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Buskerud 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Buskerud 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Buskerud 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Vestfold. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Vestfold. Fødte. Byer 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Vestfold 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Vestfold og Telemark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Telemark. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Telemark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Telemark 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Aust Agder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Aust Agder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Vest Agder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Vest Agder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Vest Agder. Rogaland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Rogaland. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Rogaland. Fødte.Byer 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Rogaland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Rogaland 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Hordaland. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Hordaland. Fødte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Hordaland. Gifte. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Hordaland. Døde. Bygder 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Bergen. Fødte 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0047 Bergen. Fødte 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Bergen 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Sogn og Fjordane 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.