Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 18832 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VIII Drammen
L0028b/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående kontinuasjonstollbok 1754 Første side
L0029/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1754 Første side
L0034/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0034/0002 Tollregnskaper Drammen: Inngående kontinuasjonstollbok 1756 Første side Innhold
L0035/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0040/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0041/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0046/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0048/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0053a/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0054/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0059/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1764 Første side
L0061/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1764 Første side
L0083/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1770 Første side
L0085/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1770 Første side
L0142/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0143/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0150/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1788 Første side Innhold
L0151/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående hovedtollbok 1788 Første side Innhold
L0158/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående tollbok 1790 Første side Innhold
L0159/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående tollbok 1790 Første side Innhold
L0166/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående hovedtollbok 1790 - 1792 Første side Innhold
L0167/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående tollbok 1790 - 1792 Første side Innhold
L0174/0001 Tollregnskaper Drammen: Inngående tollbok 1794 Første side Innhold
L0174/0002 Tollregnskaper Drammen: Inngående kontinuasjonstollbok 1794 Første side Innhold
L0175/0001 Tollregnskaper Drammen: Utgående tollbok 1794 Første side Innhold
IX Holmestrand
L0007/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0008/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0017/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1754 Første side
L0018/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1754 Første side
L0021/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0022/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1756 Første side Innhold
L0025/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1758 Første side
L0026/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1758 Første side
L0029/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1760 Første side
L0030/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1760 Første side
L0033/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0034/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1762 Første side Innhold
L0037/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1764 Første side Innhold
L0038/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1764 Første side Innhold
L0049/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Inngående hovedtollbok 1770 Første side
L0050/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1770 Første side
L0079/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1786 Første side Innhold
L0081/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1788 Første side
L0083/0001 Tollregnskaper Holmestrand: Utgående hovedtollbok 1790 Første side
X Tønsberg
L0011/0001 Tollregnskaper Tønsberg: Hovedtollbok 1731 Første side Innhold
L0012/0001 Tollregnskaper Tønsberg: Hovedtollbok 1733 Første side Innhold
L0016/0001 Tollregnskaper Tønsberg: Inngående hovedtollbok 1754 Første side
L0016/0002 Tollregnskaper Tønsberg: Utgående hovedtollbok 1754 Første side
L0017/0001 Tollregnskaper Tønsberg: Inngående hovedtollbok 1770 Første side