Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8778 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Rollag lensmannskontor

Diverse, Norges Brannkasse, Norges Brannkasse, branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1849 - 1942 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1943 - 1960 Første side
Diverse, Norges Brannkasse, Norges Brannkasse, skjematakstprotokoller
L0001 Skjematakstprotokoll 1895 - 1920 Første side
L0002 Skjematakstprotokoll 1953 Første side

Røyken lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakster - Rekke I: Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1883 Med register Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1883 - 1912 Med register Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1912 - 1921 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1937 - 1945 Første side
L0005 Branntakstprotokoll 1945 - 1949 Første side
L0006 Branntakstprotokoll 1949 - 1953 Første side
L0007 Branntakstprotokoll 1953 - 1964 Første side
Diverse, Branntakster, Branntakster - Rekke II: Skjematakstprotokoller
L0001 Skjematakstprotokoller 1899 - 1907 Med register Første side
L0002 Skjematakstprotokoller 1907 - 1917 Med register Første side
L0003 Skjematakstprotokoller 1917 - 1933 Første side

Ytre Sandsvær lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
L0001 Branntaksprotokoll 1846 - 1914 Første side
L0002 Branntaksprotokoll 1914 - 1920 Første side
L0003 Branntaksprotokoll 1920 - 1928 Første side
L0004 Branntaksprotokoll 1945 - 1948 Første side
L0005 Branntaksprotokoll 1948 - 1952 Første side
L0006 Branntaksprotokoll 1952 - 1955 Første side
Diverse, Branntakster, Skjematakstprotokoller
L0001 Skjematakstprotokoll 1906 - 1910 Første side
L0002 Skjematakstprotokoll 1912 - 1917 Første side
L0003 Skjematakstprotokoll 1917 - 1927 Første side
L0004 Skjematakstprotokoll 1927 - 1943 Første side
L0005 Skjematakstprotokoll 1943 - 1950 Første side

Modum lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller Modum nordre
L0001 Branntakstprotokoll Modum nordre 1846 - 1871 Hele Modum herred (nordre og søndre) Første side
L0002 Branntakstprotokoll Modum nordre 1871 - 1903 Hele Modum herred (nordre og søndre) inntil Søndre Modum ble skilt ut som eget lensmannsdistrikt i 1897. Første side
L0003 Branntakstprotokoll Modum nordre 1916 - 1923 Første side
L0004 Branntakstprotokoll Modum nordre 1923 - 1943 Første side
L0005 Branntakstprotokoll Modum nordre 1943 - 1951 Første side
L0006 Branntakstprotokoll Modum nordre 1951 - 1961 Første side
Diverse, Branntakster, Skjematakstprotokoller Modum nordre
L0001 Skjematakstprotokoll Modum nordre 1896 - 1949 Første side
L0002 Skjematakstprotokoll Modum nordre 1949 - 1956 Første side
Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller Modum søndre
L0001 Branntakstprotokoll Modum søndre 1916 - 1923 For tiden fram til 1897, se Modum nordre. Første side
L0002 Branntakstprotokoll Modum søndre 1934 - 1951 Første side
L0003 Branntakstprotokoll Modum søndre 1952 - 1958 Første side

Nes lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1856 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1857 - 1923 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1923 - 1942 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1942 - 1961 Første side
Diverse, Branntakster, Skjematakstprotokoller
L0001 Skjematakstprotokoll 1896 - 1920 Første side
L0002 Skjematakstprotokoll 1930 - 1950 Første side
L0003 Skjematakstprotokoll 1950 - 1956 Første side

Norderhov lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll 1900 - 1916 Første side
L0002 Branntakstprotokoll 1916 - 1925 Første side
L0003 Branntakstprotokoll 1927 - 1931 Første side
L0004 Branntakstprotokoll 1931 - 1934 Første side
Diverse, Branntakster, Skjematakstprotokoller
L0001 Skjematakstprotkoll 1895 - 1909 Med register Første side
L0002 Skjematakstprotkoll 1909 - 1927 Første side
L0003 Skjematakstprotkoll 1912 - 1918 Første side