Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5781 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand mønstringskrets

Avmønstring og påmønstring, Mønstringsjournaler avreiste skip
L0011 Mønstringsjournal, X-3 1909 - 1923 Første side Innhold
L0012 Mønstringsjournal, X-4 1924 - 1930 Første side Innhold

Mandal mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, L-3 1869 - 1881 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle nr 1921-3830 med register, L-4 1881 - 1901 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle nr 3831-4730 med register, L-5 1900 - 1948 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle nr 1-506b med register, Y-14 1860 - 1867 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle nr 1-1909 med register, Y-15 1868 - 1880 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle nr 1910-3819 med register, Y-16 1881 - 1901 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle nr 3820-4721 med register, Y-17 1901 - 1931 Første side Innhold
L0008 Annotasjonsrulle nr 1-3, hovedrulle nr 1-122, maskinister og fyrbøtere, med register, Y-18 1883 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0001 Hovedrulle nr 1-758, L-6 1868 - 1902 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle nr 759-1512, L-7 1868 - 1902 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle nr 1513-2278, L-8 1873 - 1920 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle nr 2279-3032, L-9 1879 - 1920 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle nr 3033-3794, L-10 1888 - 1940 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle nr 3795-4559, L-11 1895 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Hovedrulle nr 4560-4589, L-12 1947 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Register til hovedrulle nr 1-4113, L-13 1868 - 1910 Første side Innhold
L0009 Register til annotasjonsrulle nr 3701-4730, hovedrulle nr 3814-4589 og hovedrulle B, L-14 1899 - 1948 Første side Innhold
L0010 Hovedrulle nr 1-766, Y-19 1860 - 1866 Første side Innhold
L0011 Hovedrulle nr 1-774, Y-20 1869 - 1890 Første side Innhold
L0012 Hovedrulle nr 775-1534, Y-21 1869 - 1900 Første side Innhold
L0013 Hovedrulle nr 1535-2296, Y-22 1872 - 1920 Første side Innhold
L0014 Hovedrulle nr 2297-3054, Y-23 1879 - 1920 Første side Innhold
L0015 Hovedrulle nr 3055-3820, Y-24 1887 - 1940 Første side Innhold
L0016 Hovedrulle nr 3820-4582, Y-25 1898 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017/0001 Register til annontasjonsrulle og hovedrulle, Y-37: Register til hovedrulle Y-19 (2 stykker) 1860 - 1866 Første side Innhold
L0017/0002 Register til annontasjonsrulle og hovedrulle, Y-37: Register til annotasjonsrulle Y-17 og hovedrulle Y-25 1898 - 1948 Første side Innhold
L0017/0003 Register til annontasjonsrulle og hovedrulle, Y-37: Register til hovedrulle Y-25 1898 - 1948 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Utskrivning
L0001 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, med register, L-15 1860 - 1900 Første side Innhold
L0002 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, med register, L-16 1860 - 1900 Første side Innhold
Avmønstring, påmønstring, Mønstringsjournaler avreiste skip
L0001 Mønstringsjournal, Y-26 1860 - 1873 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal, Y-27 1874 - 1882 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal, Y-28 1883 - 1893 Første side Innhold
L0004 Mønstringsjournal, Y-29 1894 - 1911 Første side Innhold
L0005 Mønstringsjournal, Y-30 1912 - 1956 Første side Innhold
L0006/0001 Mønstring, Y-38: Skip- og hyrejournal 1831 - 1834 Første side Innhold
L0006/0002 Mønstring, Y-38: Skip- og hyrejournal 1834 - 1837 Første side Innhold
L0006/0003 Mønstring, Y-38: Roderulle sjømenn født 1840 - 1875 Første side Innhold
L0006/0004 Mønstring, Y-38: Mønstringsjournal (kladd) 1874 - 1897 Første side Innhold
L0006/0005 Mønstring, Y-38: Oppgave over sjømenn som rømte fra hyren 1886 - 1894 Første side Innhold

Farsund mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, M-1 1869 - 1877 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle nr 1921-3815 med register, M-2 1877 - 1894 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle nr 3816-5304 med register, M-3 1894 - 1948 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle nr 1-795 med register, Z-1 1860 - 1865 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle nr 1-1910 med register, Z-2 1869 - 1877 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle nr 1911-3805 med register, Z-3 1877 - 1894 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle nr 3806-5294 med register, Z-4 1894 - 1934 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0001 Hovedrulle nr 1-758, M-4 1868 - 1900 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle nr 759-1508, M-5 1868 - 1900 Første side Innhold