Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5700 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Farsund mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0022 Register til hovedrulle nr 1-4667, Z-14 1865 - 1900 Første side Innhold
L0023 Register til annotasjonsrulle nr 4407-5293 og hovedrulle nr 4512-5311 etternavn, Z-15 1890 - 1948 Første side Innhold
L0024 Hovedrulle B nr 1-192 med register, annotasjonsrulle B nr 1-2, Z-16 1884 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Hovedrulle B nr 193-238 uten register, Z-17 1945 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Utskriving
L0001 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, M-16 1860 - 1900 Første side Innhold
Avmønstring, påmønstring, Mønstringsjournaler avreiste skip
L0001 På- og avmønstringsjournal, Z-19 1911 - 1949 Første side Innhold

Flekkefjord mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-435 med register, N-1 1860 - 1867 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, N-2 1870 - 1891 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle nr 1921-2963 med register, N-3 1892 - 1948 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle nr 1-435 med register, Æ-1 1860 - 1867 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle nr 1-1915 med register, Æ-2 1868 - 1896 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle nr 1916-2964 med register, Æ-3 1891 - 1948 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0001 Hovedrulle nr 1-764, N-4 1868 - 1900 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle nr 765-1514, N-5 1868 - 1900 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle nr 1515-2326, N-6 1885 - 1934 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Hovedrulle A nr 2327-2595, N-7 1934 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Register til hovedrulle nr 1-2177, N-8 1868 - 1910 Første side Innhold
L0006 Register til annotasjonsrulle nr 2331-2963 og hovedrulle nr 1933-2595, N-9 1890 - 1948 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle nr 1-574, Æ-4 1860 - 1869 Første side Innhold
L0008 Hovedrulle nr 1-770, Æ-5 1867 - 1900 Første side Innhold
L0009 Hovedrulle nr 771-1533, Æ-6 1868 - 1900 Første side Innhold
L0010 Hovedrulle nr 1534-2329, Æ-7 1884 - 1948 Første side Innhold
L0011 Hovedrulle nr 2330-2591, Æ-8 1934 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Hovedrulle nr 1-144 med register, annotasjonsrulle diverse nr, Æ-9 1895 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Register til hovedrulle nr 1-2213, Æ-10 1870 - 1930 Første side Innhold
L0014 Register til annotasjonsrulle nr 2331-2964 og hovedrulle nr 1933-2591, Æ-11 1909 - 1948 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Utskrivning
L0001 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, N-10 1860 - 1900 Første side Innhold

Egersund mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-1440 med register, O-1 1869 - 1895 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle nr 1441-2064 med register, O-2 1895 - 1931 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle nr 1-285, Ø-1 1860 - 1868 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0001 Hovedrulle nr 1-666, O-3 1868 - 1920 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle nr 667-1330, O-4 1880 - 1940 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle nr 1331-1567, O-5 1900 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Register til hovedrulle nr 1-1310, O-6 1868 - 1940 Første side Innhold
L0005 Register til hovedrulle og annotasjonsrulle etternavn, O-7 1868 - 1948 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Utskrivning
L0001 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, O-8 1860 - 1900 Første side Innhold

Sogndal mønstringskrets

Sjøinnrullering, mønstringsruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle nr 1-635 med register, P-1 1868 - 1931 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Hovedruller med registre
L0001 Hovedrulle nr. 1-382, P-2 1870 - 1889 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle nr. 383-511, P-3 1889 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Register til hovedrulle nr 1-456, P-4 1870 - 1910 Første side Innhold
L0004 Register til annotasjonsrulle nr 571-635, hovedrulle A nr 456-511 og hovedrulle B nr 3-9, P-5 1910 - 1948 Første side Innhold
Sjøinnrullering, mønstringsruller, Utskrivning
L0001 Utskrivningsregisterrulle, nr som i hovedrulle, P-6 1860 - 1900 Første side Innhold

Statsarkivet i Kongsberg


Holmestrand innrulleringskontor

Ruller, Eldste ruller
L0001/0001 Hovedrulle: Hovedrulle 1804 Første side Innhold
L0001/0002 Hovedrulle: Hovedrulle 1812 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1836 - 1860 Første side Innhold
Ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1868 - 1886 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1894 - 1911 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1868 - 1886 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1894 - 1911 Første side Innhold
Ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1868 - 1872 Første side Innhold