Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12365 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Bø folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0004 Utflyttede 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1957 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1963 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Drangedal folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1945 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1949 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1952 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1964 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Eidanger folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1946 - 1948 1946-1947: A - Å ; 1948: A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1948 - 1949 1948: K - Å ; 1949: A - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1950 - 1951 1950: A - Å ; 1951: A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1951 - 1952 1951: K - Å ; 1952: A - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1956 A - Q Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1956 - 1957 1956: R - Å ; 1957: A - I Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1957 J - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1958 A - M Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1958 - 1959 1958: N - Å ; 1959: A - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1959 I - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1960 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede 1960 L - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1961 A - P Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede 1961 - 1962 1961: Q - Å ; 1962: A - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttede 1962 I - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttede 1963 A - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttede 1956 - 1963 Utflyttede: 1963, L - Å ; Forsvunne: 1956-1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fyresdal folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Gjerpen folkeregister

Utflyttede, Hovedregisterkort - Utflyttede
L0001 Utflyttede 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede 1957 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede 1957 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede 1958 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede 1958 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede 1959 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede 1959 K - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede 1960 A - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.