Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5171 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Håland lensmannskontor

Fattigvesen: flytteprotokoller
L0002 "Sola flytting" 1935 - 1943 Første side Innhold

Hetland lensmannskontor

Utlendingsprotokoller
L0001 Utlendingsprotokoll 1901 - 1954 Første side Innhold
Flytteprotokoller
L0001 Flytteprotokoll (er delt i to: 1a og 1b) 1901 - 1918 Første side Innhold
L0002 Flytteprotokoll, personkort ordnet etter etternavn 1930 - 1940 Første side Innhold
L0004 Flytteprotokoll, personkort ordnet etter etternavn 1940 - 1943 Første side Innhold

Høle og Forsand lensmannskontor

Protokoll over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over inn- og utflyttede - Forsand" 1930 - 1943 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over inn- og utflyttede - Høle" 1930 - 1943 Første side Innhold

Klepp lensmannskontor

Fremmedprotokoll
L0001 "Protokol over anmeldte fremmede Statsborgere" 1917 - 1958 Første side Innhold
Inn- og utflyttede fra fattigkommunen
L0001 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Kleps fattigkommune" 1900 - 1917 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Kleps fattigkommune" 1918 - 1943 Første side Innhold

Rennesøy lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Fortegnelse over anmeldte Fremmede (lov 4.5.1901)" 1904 - 1958 Første side Innhold
Fortegnelse over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over Ind- og utflyttede i Rennesø, Mosterø og Kvitingsø fattigkommuner" 1900 - 1919 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over Ind- og utflyttede i Rennesøy, Mosterøy og Kvitingsøy fattigkommuner" 1919 - 1943 Første side Innhold

Høyland/Sandnes lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Protokol over anmeldte Reisende og Fremmede i henhold til Lov af 4. Mai 1901" 1903 - 1921 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 "Protokol over anmeldte fremmede statsborgere" 1921 - 1949 Første side Innhold
Fattigvesenet: Flytteprotokoller
L0001 Inn- og utflyttede for Sandnes (med alfabetisk navneregister) 1901 - 1918 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over Ind- og Udflyttede" Høyland, med alfabetisk navneregister 1901 - 1917 Første side Innhold
L0003 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Høilands fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1917 - 1926 Første side Innhold
L0004 "Fortegnelse over inn- og utflyttede i Høyland fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1926 - 1940 Første side Innhold
L0005 "Fortegnelse over inn- og utflyttede i Høyland fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1940 - 1943 Første side Innhold

Sandnes lensmannskontor

Fattigvesenet: inn- og utflytting
L0001 "Fortegnelse over ind- og utflyttede i Sandnes fattigkommune" m/alfabetisk navneregister 1919 - 1925 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over inn- og utflyttede" m/alfabetisk navneregister 1925 - 1936 Første side Innhold

Eigersund lensmannskontor

Fattigvesenet: inn- og utflyttinger
L0001 "Fortegnelse over Ind- og Udflyttede i Ogne Fattigkommune" 1901 - 1940 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over anmeldte indflyttede Personer til Egersunds Ladested" 1868 - 1871 Første side Innhold
L0003 "Protokol over de til Egersunds 1st. Fattigdistrikt Indflyttede" 1905 - 1923 Første side Innhold
L0004 "Protokol over de til Egersunds 2det Fattigdistrikt Indflyttede" 1905 - 1918 Første side Innhold
L0005 "Ind- og utflyttede" 1922 - 1928 Første side Innhold

Sauda lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 Fremmedbok - protokoll over utstedte og foreviste oppholdsbøker 1917 - 1919 Første side Innhold
L0002 Fremmedbok - protokoll over anmeldte fremmede statsborgere for Sauda" 1919 - 1942 Første side Innhold

Vikedal lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Protokol over anmeldte fremmede Statsborgere 1902 - 1958 Første side Innhold
L0002 "Fremmedbok" 1958 - 1963 Første side Innhold
Flytteprotokoller
L0001 "Fortegnelse over ind- og utflyttinger i Vikedals fattigkommune" 1920 - 1942 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over inn- og utflyttinger i Vikedals fattigkommune" 1942 - 1943 Første side Innhold

Skjold lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Protokol over anmeldte fremmede Statsborgere for lensmanden i Skjold" 1910 - 1961 Første side Innhold
Fortegnelse over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over ind- og utflyttede i Vats fattigkommune" 1901 - 1929 Første side Innhold
L0002 "Flytteprotokoll Skjold" 1930 - 1943 Første side Innhold

Tysvær lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Protokol over anmeldte fremmede statsborgere" 1912 - 1917 Første side Innhold
L0002 Fremmedregisterkort 1903 - 1969 Første side Innhold
Fortegnelse over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Tysvær og Bokn fattigkommuner" 1905 - 1913 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Tysvær og Bokn fattigkommuner" 1922 - 1943 Første side Innhold

Helleland lensmannskontor

Fremmede statsborgere
L0001 "Indvandring" 1916 - 1948 Første side Innhold
Fattigvesenet: inn- og utflyttinger
L0001 "Fortegnelse over ind- og udflyttede" 1901 - 1943 Første side Innhold

Nedstrand lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 "Fremmed-bok for Nerstrand" 1916 - 1936 Første side Innhold
Fortegnelse over inn- og utflyttede
L0001 "Fortegnelse over Ind og Udflyttede i Nærstrands og Stjernerø Fattigkommuner begyndt Oktober 1902" 1902 - 1934 Første side Innhold
L0002 Fortegnelse over inn- og utflyttede-Sjernarøy 1933 - 1943 Første side Innhold
L0003 "Flytteregister for Nedstrand herad" 1934 - 1943 Første side Innhold

Avaldsnes lensmannskontor

Fremmedbøker
L0001 Fremmedprotokoll/passkontroll 1945 - 1962 Første side Innhold

Lund lensmannskontor

Fremmedprotokoller
L0001 "Anmeldelsesprotokol i henh. til lov 4/5 1901 af reisende og fremmede" 1907 - 1955 Første side Innhold
Fattigvesenet: flytteprotokoller
L0001 "Ind og udmældelsesprotokol for Lund fattigkommune" 1901 - 1919 Første side Innhold
L0002 Flytteprotokoll 1919 - 1943 Første side Innhold