Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27068 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1959
L0083 Bergen. Fødte. 2. halvår 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0084 Bergen 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0085 Bergen. Dissentere 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0086 Dissenter 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1951-1960, Folkemengdens bevegelse 1960
L0001 Østfold. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Østfold. Fødte. Byer 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Østfold 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Østfold. Døde. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akerhus. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Akerhus. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Akerhus 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Akershus 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Akershus. Hedmark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Hedmark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Hedmark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Hedmark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Oppland. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Oppland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Oppland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Oppland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Buskerud. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Buskerud 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Buskerud 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Buskerud. Døde. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Vestfold. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Vestfold. Fødte. Byer 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Vestfold 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Vestfold. Telemark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Telemark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Telemark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Telemark 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Aust Agder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Aust Agder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Aust Agder. Vest Agder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Vets Agder. Fødte. Byer 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Vest Agder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Vest Agder. Rogaland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Rogaland. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Rogaland. Fødte. Byer 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Rogaland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Rogaland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Rogaland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Hordaland. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Hordaland. Fødte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Hordaland 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Hordaland. Gifte. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Hordaland. Døde. Bygder 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Hordaland. Sogn og Fjordane 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Sogn og Fjordane 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Sogn og Fjordane 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.