Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7143 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo byfogd avd. I

Notarialforretninger, Notarialprotokoller, Notarialprotokoller, Rekke II: Vigsler
L0013 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1919 - 1920 Første side Innhold
L0014 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1920 - 1921 Første side Innhold
L0015 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1921 - 1922 Første side Innhold
L0016 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1922 - 1924 Første side Innhold
L0017 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1924 - 1926 Første side Innhold
L0018 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1926 - 1928 Første side Innhold
L0019 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1928 - 1929 Første side Innhold
L0020 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1929 - 1930 Første side Innhold
L0021 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1930 - 1932 Første side Innhold
L0022 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1932 - 1933 Første side Innhold
L0023 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1933 - 1934 Første side Innhold
L0024 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1934 - 1935 Første side Innhold
L0025 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1935 - 1936 Første side Innhold
L0026 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1936 Første side Innhold
L0027 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1936 - 1937 Første side Innhold
L0028 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1937 Første side Innhold
L0029 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1937 - 1938 Første side Innhold
L0030 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1938 Første side Innhold
L0031 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1938 - 1939 Første side Innhold
L0032 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1939 Første side Innhold
L0033 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1939 - 1940 Første side Innhold
L0034 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1940 Første side Innhold
L0035 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1940 Første side Innhold
L0036 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1940 - 1941 Første side Innhold
L0037 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1941 Første side Innhold
L0038 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1941 - 1942 Første side Innhold
L0039 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1942 Første side Innhold
L0040 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1942 Første side Innhold
L0041 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1942 Første side Innhold
L0042 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1942 Første side Innhold
L0043 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1943 Første side Innhold
L0044 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1943 Første side Innhold
L0045 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1943 Første side Innhold
L0046 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1943 Første side Innhold
L0047 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1943 - 1944 Første side Innhold
L0048 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1944 Første side Innhold
L0049 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1944 Første side Innhold
L0050 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1944 Første side Innhold
L0051 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1944 Første side Innhold
L0052 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1944 - 1945 Første side Innhold
L0053 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1945 Første side Innhold
L0054 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1945 Første side Innhold
L0055 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1945 - 1946 Første side Innhold
L0056 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1946 Første side Innhold
L0057 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1946 Første side Innhold
L0058 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1946 - 1947 Første side Innhold
L0059 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1947 Første side Innhold
L0060 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1947 - 1948 Første side Innhold
L0061 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1948 Første side Innhold
L0062 Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler 1948 Første side Innhold