Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8663 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Setesdal sorenskriveri - 2

Notarialforretninger, Lysning og vigsel
L0001/0002 Lysninger og vigsel: Vigselsbok 1941 - 1962 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002/0001 Vigsel og prøving: Vigselbok 1962 - 1969 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002/0002 Vigsel og prøving: Vigselbok 1969 - 1985 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Arendal byfogd

Magistrat, andre forvaltningsoppgaver, Manntall, folketelling
L0001/0001 Manntall, folketelling: Manntall 1787, 1788, 1790/91 1787 Manntall 1787. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Arendal, 1787-1787, Sjeleregister Første side Innhold
L0001/0001 Manntall, folketelling: Manntall 1787, 1788, 1790/91 1788 Manntall 1788. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Arendal, 1788-1788, Sjeleregister Første side Innhold
L0001/0001 Manntall, folketelling: Manntall 1787, 1788, 1790/91 1790 - 1791 Manntall 1790/1791. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Arendal, 1790-1791, Sjeleregister Første side Innhold

Risør byfogd

Notarialforretninger, Lysing og vigsel
L0001 Lysningsbok nr 1 1919 - 1965 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Vigselbok nr 2 1920 - 1962 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Kristiansand byrett - 2

Notarialforretninger, Vielser, lysninger
L0147/0001 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1920 - 1936 Første side Innhold
L0147/0002 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1936 - 1941 Første side Innhold
L0147/0003 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1941 - 1943 Første side Innhold
L0147/0004 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1943 - 1944 Første side Innhold
L0147/0005 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1944 - 1945 Første side Innhold
L0148/0001 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1945 - 1947 Første side Innhold
L0148/0002 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1947 - 1951 Første side Innhold
L0148/0003 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1951 - 1955 Første side Innhold
L0148/0004 Vielsesprotokoller: Vigselbok 1955 - 1958 Første side Innhold
L0149/0001 Vigselbøker og lysningsbøker: Vigselbok 1958 - 1962 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0149/0002 Vigselbøker og lysningsbøker: Vigselbok 1962 - 1965 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0149/0003 Vigselbøker og lysningsbøker: Lysningsbok 1919 - 1946 Første side Innhold
L0149/0004 Vigselbøker og lysningsbøker: Lysningsbok 1946 - 1961 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Kristiansand byrett - 3

Notarialforretninger, Lysning og vigsel
L0001 Vigselbok 1965 - 1969 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Vigselbok 1969 - 1973 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Vigselbok 1974 - 1976 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Vigselbok 1977 - 1979 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Vigselbok 1979 - 1982 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Vigselbok 1982 - 1985 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007/0001 Lysing og prøving: Lysingsbok 1961 - 1969 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Kristiansand politikammer

Reisekontroll, Pass
L0224A Reisepassprotokoll foreviste reisepass 1828 - 1835 Første side Innhold
L0224B Reisepassprotokoll anviste reisepass 1835 - 1842 Første side Innhold
L0224C Reisepassprotokoll anviste reisepass 1842 - 1853 Første side Innhold
L0224D Reisepassprotokoll anviste reisepass 1853 - 1857 Første side Innhold
L0224E Reisepassprotokoll foreviste reisepass 1853 - 1876 Første side Innhold
L0224F Reisepassprotokoll utstedte reisepass 1820 - 1837 Første side Innhold
L0224G Reisepassprotokoll utstedte reisepass 1838 - 1849 Første side Innhold
L0224H Reisepassprotokoll utstedte reisepass 1849 - 1888 Første side Innhold
L0224I Reisepassprotokoll utstedte reisepass 1889 - 1915 Første side Innhold
L0225 Passprotokoll foreviste reisepass 1901 - 1905 Første side Innhold
L0226 Passprotokoll foreviste reisepass 1915 - 1916 Første side Innhold
L0227 Passprotokoll foreviste reisepass 1916 - 1918 Første side Innhold
L0228 Passprotokoll foreviste reisepass 1918 - 1919 Første side Innhold
L0229 Passprotokoll foreviste reisepass 1919 - 1920 Første side Innhold
L0230 Passprotokoll foreviste reisepass 1920 - 1924 Første side Innhold
L0231 Passprotokoll foreviste reisepass 1924 - 1928 Første side Innhold
L0232 Passprotokoll foreviste reisepass 1928 - 1934 Første side Innhold
L0233 Register til passprotokoll 1918 - 1920 Første side Innhold
L0234 Register til passprotokoll 1921 Første side Innhold
L0235 Register til passprotokoll 1923 Første side Innhold
Reisekontroll, Emigrasjon
L0236/0001 Emigrantprotokoller: Emigrantprotokoll 1873 - 1882 Første side Innhold
L0236/0002 Emigrantprotokoller: Emigrantprotokoll 1882 - 1886 Første side Innhold