Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 13026 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Den administrative avdeling

Journaler, Journalregister - navnesaker
L0066 Slektsnavn: WES - WIL 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0067 Slektsnavn: WIM - WØY 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0068 Slektsnavn: XIE - ØYV 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0069 Mellomnavn: AA - CU 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0070 Mellomnavn: DA - HA 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0071 Mellomnavn: HA - LA 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0072 Mellomnavn: LE - Q 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0073 Mellomnavn: RA - SY 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0074 Mellomnavn: SY - Ø 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0075 Rettinger i kirkebok m.m.: AA - HA 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0076 Rettinger i kirkebok m.m.: HE - NØ 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0077 Rettinger i kirkebok m.m.: O - Ø 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0078 Navnesaker: Diverse (utenlandske og vanskelige navn m.m.) 1851 - 1994 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Politiets overvåkningstjeneste

Sakarkiv , Sakarkiv diverse
L0005 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen I 1944 - 1945 Første side
L0006 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen II 1944 - 1945 Første side

Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

Mikrofilm, Mikrofilm. Flyktningskartotek
L0001 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 1-1000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 1001-2000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 2001-3495 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 3496-6599 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 6600-9400 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 9400-12699 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 12700-15699 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 15700-18499 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 18501-21999 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 22000-25300 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 25301-28300 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 28301-31500 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0013 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 31501-34700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0014 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 34701-37800 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 37801-34700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 37801-40700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0017 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 43401-46200 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0018 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 46201-49600 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0019 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 49601-55000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0020 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 55001-58200 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0021 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 58201-61089 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0022 Kjesäterkartoteket. Alfabetisk register, A-Å. 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Austevoll folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1960 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1970 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1970 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Bømlo folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1962 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1962 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1962 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Lindås folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødsels- og vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Hardanger Sorenskriverarkiv

Notarialforretninger (VII), Vigselsbøker
L0001 Vigselsbok 1920 - 1947 Første side Innhold
L0002 Vigselsbok 1948 - 1969 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.

Sunnhordland sorenskrivar

Notarialvesen, Vigselbøker
L0001 Vigselsbok 1925 - 1943 Første side Innhold
L0002 Vigselsbok 1943 - 1969 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.

Ytre Sogn tingrett

Notarialforretninger (VIII), Vigselsbøker for Sorenskrivaren
L0001 Vigselsbok 1920 - 1969 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
L0002 Vigselsbok 1970 - 1996 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.