Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 144 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Norske offiserer i tysk fangenskap

Krigsfangebrev
L0002/0010 Krigsfangebrev m.m.: Otto Ruge - Peter Anker 1941 - 1945 Første side

Grøgaard, Joachim

Tegninger, dagbøker og personalia
L0001 Personalia, dagbøker, tegninger 1945 - 1946 To dagbøker og 85 tegninger fra Grini fangeleir. Grøgaards selvportrett på bilde 185. Første side
L0002 Tegninger og tekster 1942 - 1945 115 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold
L0003 Tegninger og tekster 1942 - 1945 38 tegninger fra Grini fangeleir. Første side
L0004 Tegninger og tekster 1942 - 1945 139 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold

Røthe, Knut

Krigsfangebrev
L0001 Brev fra Knut Røthe til familien 1943 - 1945 Brev skrevet fra fangeleirene Hvalsmoen, Schildberg og Luckenwalde. Første side

Lossius, Ole-Petter

Manus
L0001 O.P. Lossius manus med erindringer om krigsfangenskap i Tyskland, evakuering og hjemreise via Polen og Russland. 1944 - 1945 Første side

Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, IIa Utmerkelser, ordener, medaljer
L0034/0004 AOK 20 / WBN-DOBN, IIa - utmerkelser, ordener, medaljer: 1945 EK Verleihungen für Minenräumen - M/IIA/14 1945 Tildeling av jernkorset for minerydding. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Ordensregler og kartskisser m.v. for flere interneringsleirer. Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Stavanger, UA (Unter Abschnitt) Kristiansand Heer
L0144/0003 Heer. U.A. Kr.sand. Zone Stavanger. Nr. 32 Reservation Evjemoen (Ic, Id, IIIa III): Evjemoen 22.6.45. 10 - M/IIA/99 1945 Rapporter om en alliert leirundersøkelse/razzia på Evjemoen 22. juni 1945. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø
L0226/0004 DBT Abt 1a: Inselgruppe Lofoten 1944 Flere kart med inntegnede bygninger, bunkere m.m. i Svolvær og Kabelvåg. Første side
L0235/0007 DBT Abt. III: Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - desserteringer 9. mai 1945 1945 Tyske rettsdokumenter i sakene mot soldater ved en enhet i Signaldalen i Troms som deserterte ved kapitulasjonen i mai 1945. Flere fikk dødsdom og ble henrettet etter kapitulasjonen. Første side
L0244/0003 DBT Abt. V: Tagesbef. (Nachschubkompanie (K) 2./419) 1945 Dokumenter om høyst ulike forhold. Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0263/0003 ADMO Bereich Tromsø: Ausgänge an Flag-Officer und MKN 1945 - 1946 Mappe med blandet innhold, men med innholdsfortegnelse fremst. Første side
L0265/0001 ADMO Bereich Tromsø: D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII 1945 Plansjer med organisasjonskart over tyske marineadministrasjoner innen sone Tromsø. Første side

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fengsler, Møllergata 19, Alfabetisk register
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19: A-Bj 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19: Bj-Eng 1940 - 1945 Første side Innhold
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19: Eng-Hag 1940 - 1945 Første side Innhold
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hal-Hæ 1940 - 1945 Første side Innhold
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19: Hø-Kj 1940 - 1945 Første side Innhold
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19: Kj-Lund 1940 - 1945 Første side Innhold
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19: Lundb-N 1940 - 1945 Første side Innhold
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19: Oelze-Ru 1940 - 1945 Første side Innhold
L0009 Register over norske fanger i Møllergata 19: Ru-Sy 1940 - 1945 Første side Innhold
L0010 Register over norske fanger i Møllergata 19: Sø-Å 1940 - 1945 Første side Innhold
Tyske fengsler, Møllergata 19, Register etter nummer
L0001 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 1-2049 1940 - 1945 Første side
L0002 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 2050-2999 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 3000-3919 1940 - 1945 Første side
L0004 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 3920-4699 1940 - 1945 Første side
L0005 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 4700-5499 1940 - 1945 Første side
L0006 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 5500-6299 1940 - 1945 Første side
L0007 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 6300-7129 1940 - 1945 Første side
L0008 Register over norske fanger i Møllergata 19 ordnet etter fangenummer: 7130-7531 + 7474 1940 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Fangeprotokoller
L0001 Fangeprotokoll (Gefangenebuch). Fangenr. 1-246 1941 - 1942 Første side
L0002 Fangeprotokoll ordnet alfabetisk 1941 Første side
L0003 Fangeprotokoll ordnet alfabetisk 1942 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Diverse protokoller
L0001 Vaktprotokoll . (Tätigkeitsbuch der Wache) 1941 Første side
L0002 Briefbuch - Fortegnelse over brev til fangene (Polizeigefängnis) / etter krigen: brukt av Norsk samband for politiske fanger 1943 Første side
Tyske fengsler, Møllergata 19, Einlieferungsscheine
L0001 Einlieferungsschein 4426-5100 1943 Første side
L0002 Einlieferungsschein 5110-5800 1943 Første side
L0003 Einlieferungsschein 5802-6560 1944 Første side
L0004 Einlieferungsschein 6567-7772 1944 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Akershus fengsel
L0001 Kartotekkort over fanger i Akershus fengsel: A-K 1940 - 1945 Første side
L0002 Kartotekkort over fanger i Akershus fengsel: L-Å 1940 - 1945 Første side
L0003 Fangeprotokoll fra Akershus fengsel (Kriegwehrnachgefangnis) 1944 Første side
L0005 Materiale fra sykestua 1944 - 1945 Første side
Tyske fengsler, Åkerberveien fengsel
L0001 Fangeregister A-Kø 1940 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister L-Ø 1940 - 1945 Første side
L0003 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side