Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 147 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fjelberg kommune. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1858 - 1885 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1860 - 1883 Første side
L0002 Mindre overformyndarrulle 1881 - 1887 Første side

Sveio kommune. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1859 - 1877 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle for Fjære tinglags overformynderi 1863 - 1892 Første side
L0002a Mindre overformyndarrulle for Sveio overformynderi 1893 - 1919 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Kopibøker, Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok 1859 - 1904 Første side Innhold
L0002 Kopibok 1904 - 1920 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Journaler og overgripende registre, Postjournaler
L0001 Postjournal for Finnås overformynderi 1859 - 1888 Første side Innhold
L0002 Postjournal for Finnås overformynderi 1888 - 1894 Første side
L0003 Postjournal for Finnås overformynderi 1894 - 1901 Første side
L0004 Postjournal for Finnås overformynderi 1902 - 1907 Første side
L0005 Postjournal for Finnås overformynderi 1907 - 1911 Første side
L0006 Postjournal for Finnås overformynderi 1911 - 1914 Første side
L0007 Postjournal for Finnås overformynderi 1914 - 1918 Første side
L0008 Postjournal for Finnås overformynderi 1918 - 1920 Første side Innhold
L0009 Postjournal for Finnås overformynderi og Bremnes overformynderi 1920 - 1935 Postjournal for Finnås overformynderi og Bremnes overformynderi Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1860 - 1874 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1876 - 1882 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1883 - 1887 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1888 - 1892 Første side Innhold
L0001/0005 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 - 1895 Første side Innhold
L0002/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1896 - 1900 Første side Innhold
L0002/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1901 - 1904 Første side Innhold
L0002/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1905 - 1909 Første side Innhold
L0002/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1910 - 1913 Første side Innhold
L0003/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
L0003/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1917 - 1919 Første side Innhold
L0003/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1920 - 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1922 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ruller og register, Store ruller, Store ruller
L0001 Stor rulle for Finnås overformynderi 1848 - 1860 Første side
L0002 Stor rulle for Finnås overformynderi 1860 - 1889 Første side
Ruller og register, Mindre ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1842 - 1881 Første side
L0002 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1863 - 1907 Første side
L0003 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1877 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Bankinnskot. Årlege oppgåver. Mindre rulle 1887 - 1925 Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
L0005/0002 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side
L0005/0003 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side Innhold
L0005/0004 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1900 - 1909 Første side
L0005/0005 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1910 - 1916 Første side
L0005/0006 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1917 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ruller og register, Register til rullene, Register til rullene
L0001 Register til rulle for verje 1860 - 1889 Første side Innhold
L0002 Register til rulle for myndlingar 1860 - 1889 Første side Innhold
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Skifteutleggsprotokollar, Skifteutleggsprotokollar
L0001 Skifteutleggsprotokoll for Finnås overformynderi 1877 - 1920 Første side Innhold
L0002/0001 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Skifteutleggsprotokoll 1877 - 1897 Første side
L0002/0002 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Skifteutleggsprotokoll 1883 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1867 - 1871 Første side
L0002/0004 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1875 - 1879 Første side
L0002/0005 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1882 - 1888 Første side