Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 119 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1218a-812: Finnaas kommune. Overformynderiet

B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
Baa: Kopibøker
L0001 Kopibok 1859 - 1904 Første side Innhold
L0002 Kopibok 1904 - 1920 Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Journaler og overgripende registre
Caa: Postjournaler
L0001 Postjournal for Finnås overformynderi 1859 - 1888 Første side Innhold
L0002 Postjournal for Finnås overformynderi 1888 - 1894 Første side
L0003 Postjournal for Finnås overformynderi 1894 - 1901 Første side
L0004 Postjournal for Finnås overformynderi 1902 - 1907 Første side
L0005 Postjournal for Finnås overformynderi 1907 - 1911 Første side
L0006 Postjournal for Finnås overformynderi 1911 - 1914 Første side
L0007 Postjournal for Finnås overformynderi 1914 - 1918 Første side
L0008 Postjournal for Finnås overformynderi 1918 - 1920 Første side Innhold
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kronologisk ordna korrespondanse
Daa: Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1860 - 1874 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1876 - 1882 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1883 - 1887 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1888 - 1892 Første side Innhold
L0001/0005 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 - 1895 Første side Innhold
L0002/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1896 - 1900 Første side Innhold
L0002/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1901 - 1904 Første side Innhold
L0002/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1905 - 1909 Første side Innhold
L0002/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1910 - 1913 Første side Innhold
L0003/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
L0003/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1917 - 1919 Første side Innhold
L0003/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1920 - 1921 Første side
L0003/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1922 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Ruller og register
Fa: Store ruller
Faa: Store ruller
L0001 Stor rulle for Finnås overformynderi 1848 - 1860 Første side
L0002 Stor rulle for Finnås overformynderi 1860 - 1889 Første side
F: Ruller og register
Fb: Mindre ruller
Fba: Mindre ruller
L0001 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1842 - 1881 Første side
L0002 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1863 - 1907 Første side
L0003 Mindre rulle for Finnås overformynderi 1877 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Bankinnskot. Årlege oppgåver. Mindre rulle 1887 - 1925 Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
L0005/0002 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side
L0005/0003 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side Innhold
L0005/0004 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1900 - 1909 Første side
L0005/0005 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1910 - 1916 Første side
L0005/0006 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1917 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Ruller og register
Fc: Register til rullene
Fca: Register til rullene
L0001 Register til rulle for verje 1860 - 1889 Første side Innhold
L0002 Register til rulle for myndlingar 1860 - 1889 Første side Innhold
G: Skifte- og obligasjonsprotokollar
Ga: Skifteutleggsprotokollar
Gaa: Skifteutleggsprotokollar
L0001 Skifteutleggsprotokoll for Finnås overformynderi 1877 - 1920 Første side Innhold
L0002/0001 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Skifteutleggsprotokoll 1877 - 1897 Første side
L0002/0002 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Skifteutleggsprotokoll 1883 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1867 - 1871 Første side
L0002/0004 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1875 - 1879 Første side
L0002/0005 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1882 - 1888 Første side
L0003/0001 Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle: Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle 1864 - 1879 Første side
L0003/0002 Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle: Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle 1880 - 1890 Første side
L0003/0003 Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle: Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle 1891 - 1904 Første side
L0003/0004 Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle: Utskrifter av skrifteprotokoll. Mindre rulle 1905 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Skifteutleggsprotokoll: Skifteutleggsprotokoll Finnås overformynderi 1920 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Skifte- og obligasjonsprotokollar
Gb: Obligasjonsprotokollar
Gba: Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side Innhold
L0002 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1898 - 1899 Første side