Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 919 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 11 Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838 Første side Innhold
Bilboken for Norge
- Bilboken for Norge 1922 1922 På nb.no finnes Bilboken 1922, 1925 og 1927-1930 i fargeskanninger. Første side
- Bilboken for Norge 1925 1925 På nb.no finnes Bilboken 1922, 1925 og 1927-1930 i fargeskanninger. Første side
- Bilboken for Norge 1930 1930 På nb.no finnes Bilboken 1922, 1925 og 1927-1930 i fargeskanninger. Første side
- Norges bilbok 1935 1935 Første side

Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
39a 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
39b 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
41 1816 - 1825 Rosendal baroni Første side Innhold
42 1816 - 1824 Lysekloster gods Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Riksarkivet


Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

IKA Hordaland


Austevoll kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Østervolds Herredsforhandlings-protokoll 1886 - 1900 Første side Innhold
L0002a Møtebok Austevoll heradstyre 1901 - 1910 Første side Innhold
L0002b Møtebok Austevoll heradstyre 1910 - 1919 Første side Innhold
L0003 Møtebok Austevoll heradstyre 1920 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003a Møtebok Austevoll heradstyre 1929 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok Austevoll heradstyre 1937 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok Austevoll heradstyre 1947 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005a Møtebok Austevoll heradstyre 1953 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005b Møtebok Austevoll formannskap 1955 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok Austevoll kommunestyre 1959 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Møgster soknestyre
L0001 Møtebok 1910 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1930 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Austevoll soknestyre
L0001 Møtebok 1940 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Austevoll kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møkster sokn skulekommisjon 1878 - 1910 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0003 Møkster sokn skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0004 Møkster sokn skulestyre 1911 - 1920 Første side

Austevoll kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Møgster, Storekalsøen og Horgen krinsar i Møgster sokn 1863 - 1888 Første side
L0001a Skuleprotokoll for Haukanes, Storebø, Bratten, Sandtorv og Drønen krinsar 1884 - 1897 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Møgster skule 1893 - 1905 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Storekalsøen skule 1893 - 1905 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1893 - 1901 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Storebø skule 1893 - 1902 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Storebø skule 1903 - 1916 Første side
L0011a Skuleprotokoll for Storebø skule med dagbok 1916 - 1921 Første side
L0014a Skuleprotokoll for Protokoll og dagbok Eide skule 1896 - 1906 Første side
L0016a Skuleprotokoll for Litlekalsøy skule 1893 - 1906 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Stolmen, Hevrøen, Lundøen, Lillekalsøen og Horgen krinsar 1885 - 1893 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Stolmen skule 1893 - 1905 Første side
L0024a Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Storebø, Drønen, Eide, Heimark og Skår krinsar i Østervold sokn 1859 - 1879 Første side
L0025 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Østervold sokn i Sund prestegjeld 1842 - 1866 Første side
L0026 Skuleprotokoll for Trolandshamar, Sandtorv og Skår krinsar i Østervold sokn 1867 - 1887 Protokoll over skulehald og skulesøking for læraren i Østervold sokn, Sund prestegjeld Trolandshamar krins 1867-1887 Sandtorv krins 1869-1887 Skår krins 1869-1886 Første side
L0027 Skuleprotokoll for Trolandshamar, Sandtorv og Skår krinsar 1888 - 1889 Protokoll over skulehald og skulesøking for læraren i Trolandshamar krins Trolandshamar krins 1888-1894 Sandtorv krins 1888-1899 Skår krins 1888-1889 Første side
L0028 Skuleprotokoll for Trolandshamar skule 1895 - 1905 Første side

Austevoll kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Møgster fattigkommisjon / fattigstyre 1846 - 1920 Første side Innhold
L0001 Møtebok for Møgster fattigkommisjon / fattigstyre 1846 - 1922 Første side Innhold