Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 727 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 11 Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838 Første side Innhold
Bilboken for Norge
- Bilboken for Norge 1922 1922 Første side
- Bilboken for Norge 1925 1925 Første side
- Bilboken for Norge 1930 1930 Første side
- Norges bilbok 1935 1935 Første side

Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
39a 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
39b 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
41 1816 - 1825 Rosendal baroni Første side Innhold
42 1816 - 1824 Lysekloster gods Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Riksarkivet


Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0024/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 Første side Innhold
L0025/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0026/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0026/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tiendelister fra Bergenhus len 1642 - 1647 Første side Innhold
L0040/0002 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om krongods i Bergen bispedømme. 1726 - 1728 Første side Innhold

Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 1803-1804: Amtsvise innberetninger fra hele landet - 1811-1812: Innberetninger fra Smålenene amt - Bratsberg amt Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 1811-1812: Innberetninger fra Nedenes amt - Finnmarkens amt Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0194 Norske innlegg 1572-1799 1767 Bl.a. klager på ekstraskatten 1762 Første side Innhold

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0009 Kristiansand stift, bind 2 1789 Feilkatalogisert som Kristiansand stift, 1789, bind 2; skal være Bergen stift, 1789, bind 2. Første side
L0010 Kristiansand stift, bind 3 1789 Feilkatalogisert som Kristiansand stift, 1789, bind 3; skal være Bergen stift, 1789, bind 3. Første side
L0211 Bergen stift, bind 1 1788 Første side
L0212 Bergen stift, bind 1 1789 Første side
L0213 Bergen stift, bind 4 1789 Første side
L0214 Bergen stift, bind 5 1789 Første side
L0215 Bergen stift, bind 6 1789 Første side
L0216 Bergen distrikt, bind 1 1790 Første side
L0217 Bergen distrikt, bind 1 1791 - 1792 Første side
L0218 Bergen distrikt, bind 1 1794 Første side

IKA Hordaland


Austevoll kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Østervolds Herredsforhandlings-protokoll 1886 - 1900 Første side Innhold
L0002a Møtebok Austevoll heradstyre 1901 - 1910 Første side Innhold
L0002b Møtebok Austevoll heradstyre 1910 - 1919 Første side Innhold

Austevoll kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møkster sokn skulekommisjon 1878 - 1910 Første side Innhold

Austevoll kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0024a Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Storebø, Drønen, Eide, Heimark og Skår krinsar i Østervold sokn 1859 - 1879 Første side
L0025 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Østervold sokn i Sund prestegjeld 1842 - 1866 Første side
L0028 Skuleprotokoll for Trolandshamar skule 1895 - 1905 Første side

Austevoll kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Møgster fattigkommisjon / fattigstyre 1846 - 1920 Første side Innhold
L0001 Møtebok for Møgster fattigkommisjon / fattigstyre 1846 - 1922 Første side Innhold