Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 512 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 8 Nedenes amt 1838 Første side Innhold
Bilboken for Norge
- Bilboken for Norge 1922 1922 Første side
- Bilboken for Norge 1925 1925 Første side
- Bilboken for Norge 1930 1930 Første side
- Norges bilbok 1935 1935 Første side

Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
30 1816 - 1817 Nedenes fogderi Første side Innhold

Riksarkivet


Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold
L0023/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Agdesiden len 1644 - 1647 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0038/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme og Kristiansand bispedømme 1720 - 1722 Første side Innhold
L0040/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Kristiansand bispedømme 1726 - 1727 Første side Innhold

Regjeringskommisjonen 1807-1810, 1. kontor/byrå

Pakkesaker
L0014 Kornavl: De utfyldte skjemaer fra sognekommisjonene i Kristiania og Kristiansand stift 1809 Første side Innhold

Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 1803-1804: Amtsvise innberetninger fra hele landet - 1811-1812: Innberetninger fra Smålenene amt - Bratsberg amt Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 1811-1812: Innberetninger fra Nedenes amt - Finnmarkens amt Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0008 Kristiansand stift, bind 1 1789 Sjølegder på Agder Første side
L0011 Kristiansand stift, bind 4 1789 Sjølegder på Agder Første side
L0013 Kristiansand stift, bind 6 1789 Sjølegder på Agder og i Rogaland Første side
L0014 Kristiansand distrikt, bind 1 1790 Første side
L0015 Kristiansand distrikt, bind 2 1790 Første side
L0016 Kristiansand distrikt, bind 1 1791 Første side
L0017 Kristiansand distrikt, bind 1 1794 Første side
L0018 Kristiansand distrikt, bind 2 1794 Første side
L0019 Kristiansand distrikt, bind 3 1794 Første side
L0020 Kristiansand distrikt, bind 4a 1794 Første side
L0021 Kristiansand distrikt, bind 4b 1794 Første side
L0022 Kristiansand distrikt, bind 1 1795 Første side
L0023 Kristiansand distrikt, bind 2 1795 Første side
L0024 Kristiansand distrikt, bind 3 1795 Første side
L0025 Kristiansand distrikt, bind 4 1795 Første side
L0026 Kristiansand distrikt, bind 1 1796 Første side
L0027 Kristiansand distrikt, bind 2 1796 Første side
L0028 Kristiansand distrikt, bind 3 1796 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Hisøy kommune frem til 1991

Formannskap og kommunestyre, Møtebøker
L0001 Møtebok sognet 1846 - 1868 Første side Innhold
L0002 Møtebok herredet 1880 - 1898 Første side Innhold
L0003 Møtebok herredet 1898 - 1907 Første side Innhold
L0004 Møtebok herredet 1908 - 1916 Første side Innhold
L0005 Møtebok herredet 1916 - 1923 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok herredet 1923 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok herredet 1941 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Vedtaksbok 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok kommunestyret 1945 - 1954 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok formannskap 1946 - 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok herredet 1954 - 1961 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok herredet 1961 - 1966 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.