Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo sjømannskontor

MØNSTRING, Registre
L0002 Register for Kristiania krets 1866 - 1930 Første side Innhold
L0003 Register for Oslo mønstringskrets 1891 - 1948 Første side Innhold
MØNSTRING, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1908 - 1938 For eldre annotasjonsruller: Se arkivet Oslo mønstringskontor. Første side Innhold
MØNSTRING, Hovedruller
L0005 Hovedrulle 1911 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1918 - 1930 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1930 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
MØNSTRING, B-ruller
L0002 B-rulle 1906 - 1916 Første side Innhold
L0003 B-rulle 1916 Første side Innhold
L0004 B-rulle 1929 Første side Innhold
L0007 B-rulle 1914 Første side Innhold
L0008 B-rulle 1914 Første side Innhold