Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 927 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001 Østnorske len 1499 - 1528 Første side Innhold
L0002 Østnorske len 1528 - 1538 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1557 - 1558 Første side Innhold
L0004 Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517 1516 - 1561 Første side Innhold
L0005 Bergenhus len 1516 - 1519 Første side Innhold
L0006 Bergenhus len 1518 - 1519 Første side Innhold
L0007 Bergenhus len 1519 - 1520 Første side Innhold
L0008 Bergenhus len 1520 - 1521 Første side Innhold
L0009 Bergenhus len 1521 Første side Innhold
L0010 Bergenhus len 1521 - 1522 Første side Innhold
L0011 Bergenhus len 1522 - 1557 Første side Innhold
L0012 Bergenhus len 1563 Første side Innhold
L0013 Bergenhus len 1566 - 1567 Første side Innhold
L0014 Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559 1540 - 1567 Første side Innhold
L0015 Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542 1519 - 1570 Første side Innhold
L0016 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541 1540 - 1555 Første side Innhold
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0001 Akershus len 1577 - 1578 Første side Innhold
L0002 Akershus len 1578 - 1579 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1579 - 1588 Første side Innhold
L0004 Akershus len 1588 - 1589 Første side Innhold
L0005 Akershus len 1589 - 1594 Første side Innhold
L0006 Akershus len 1593 - 1594 Første side Innhold
L0007 Akershus len 1588 - 1597 Første side Innhold
L0008 Akershus len 1597 - 1598 Første side Innhold
L0009 Akershus len 1588 - 1600 Første side Innhold
L0010 Akershus len 1588 - 1601 Første side Innhold
L0011 Akershus len 1600 - 1601 Første side Innhold
L0012 Akershus len 1576 - 1601 Første side Innhold
L0013 Akershus len 1576 - 1602 Første side Innhold
L0014 Akershus len 1601 - 1603 Første side Innhold
L0015 Akershus len 1602 - 1603 Første side Innhold
L0016 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0017 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0018 Akershus len 1603 - 1605 Første side Innhold
L0019 Akershus len 1604 - 1605 Første side Innhold
L0020 Akershus len 1603 - 1606 Første side Innhold
L0021 Akershus len 1605 - 1606 Første side Innhold
L0022 Akershus len 1606 - 1607 Første side Innhold
L0023 Akershus len 1606 - 1608 Første side Innhold
L0024 Akershus len 1601 - 1608 Første side Innhold
L0025 Akershus len 1608 - 1611 Første side Innhold
L0026 Akershus len 1610 - 1612 Første side Innhold
L0027 Akershus len 1611 - 1612 Første side Innhold
L0028 Akershus len 1610 - 1612 Første side Innhold
L0029 Akershus len 1610 - 1613 Første side Innhold
L0030 Akershus len 1612 - 1613 Første side Innhold
L0031 Akershus len 1612 - 1613 Første side Innhold
L0032 Akershus len 1608 - 1614 Første side Innhold
L0033 Akershus len 1613 - 1614 Første side Innhold
L0034 Akershus len 1608 - 1614 Første side Innhold