Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 14 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1231a-231: Kinsarvik kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker og Vines skular og Kvalvik krins 1887 - 1919 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker, Utne og Visnes krinsar 1919 - 1925 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Visnes og Kvalvik skular 1925 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Lussand og Tjoflåt skular 1910 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Vines, Lote og Alsaker skular 1910 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1231b-231: Ullensvang herad. Barneskulane

G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
Gab: Dagbøker Kinsarvik sokn
L0002 Dagbok for lærerinna i Ullensvang årestegjeld m/karakterar for Utne, Lote og Meland krinsar 1872 - 1879 Første side
L0003 Dagbok for læraren i Lote, Alsaker, Kvalvik og Vines krinsar 1879 - 1895 Første side
L0004 Dagbok for lærerinna i Meland, Utne og Lote krinsar 1880 - 1890 Første side
L0005 Dagbok for lærerinna i Meland, Langesæter, Utne, Aga, Jåstad og Lote krinsar 1891 - 1906 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Lote, Alsaker, Utne og Vines krinsar 1893 - 1911 Første side
L0007 Dagbok for Vines og Kvalvik krinsar 1895 - 1914 Første side
L0008 Dagbok for læraren i Kinsarvik prestegjeld m/karakterar for Ulgenes, Tjoflot. Lussand og Djønne krinsar 1864 - 1888 Første side
L0009 Dagbok for læraren i Kinsarvik prestegjeld m/karakterar for Lussand og Kvalvik krinsar 1868 - 1872 Første side
L0010 Dagbok for læraren i Meland, Utne, Lussand og Tjoflåt krinsar 1887 - 1900 Første side