Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 96 treff.

Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1876 - 1891 Første side
L0003 Møtebok 1891 - 1902 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1903 - 1908 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1909 - 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1915 - 1919 Første side Innhold

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1912 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1913 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1916 Første side Innhold
L0007 Møtebok 1917 Første side Innhold
L0008 Møtebok 1918 Første side Innhold
L0009 Møtebok 1919 Første side Innhold

Bindal kommune. Formannskapet

Møtebøker, Forhandlingsbøker/Møtebøker
L0000a Møtebok 1843 - 1881 Første side
L0000c Møtebok 1885 - 1897 Første side
L0000d Møtebok 1897 - 1903 Første side
L0000e Møtebok 1903 - 1914 Første side

Sømna kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 1911 - 1920 Første side Innhold

Sømna kommune. Fattigstyret

Møtebøker, Møte og forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1894 - 1905 Første side
Spesialserier, Manntalsbøker for fattigvesenet
L0001 Manntallsbok 1896 - 1900 Første side

Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1890 - 1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune Første side Innhold
L0002b Møtebok 1899 - 1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert Første side Innhold
L0002c Møtebok 1900 - 1910 Første side Innhold
L0002d Møtebok 1910 - 1916 Første side Innhold

Vega kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1801 - 1846 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1837 - 1885 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1879 - 1901 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1901 - 1915 Første side Innhold

Vega kommune. Fattigstyret

Møtebøker
L0002 Forhandlingsprotokoll 1875 - 1889 Første side Innhold

Dønna kommune. Menighetsråd

Spesialserier, Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 Første side

Dønna kommune. Dønnes folkeboksamling

spesiallister , Utlånsprotokoller
L0001 Utlånsprotokoll 1844 - 1888 Første side

Nesna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1873 Første side
L0003 Møtebok 1890 - 1898 Første side

Hemnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok 1890 - 1900 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1910 - 1915 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1915 - 1918 Første side Innhold

Lurøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1873 - 1898 Første side Innhold

Træna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Træna 1872 - 1904 Første side Innhold

Meløy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1884 - 1895 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1895 - 1909 Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1909 - 1916 Første side Innhold

Meløy kommune. Glomfjord skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Protokoll 1902 - 1917 Første side Innhold

Gildeskål kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok formannskapet 1838 - 1880 Første side Innhold
L0002 Møtebok formannskapet 1880 - 1903 Første side Innhold
L0003 Møtebok formannskapet 1904 - 1914 Blanke sider foran i protokollen. Protokollside 24 er første med tekst. Første side Innhold
L0004 Møtebok formannskapet 1914 - 1918 Første side Innhold

Beiarn kommune. Arstad skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Karakter/oversiktsprotokoll 1886 - 1892 Første side