Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 173 treff.

Visningsvalg:

Varanger museum IKS


VAMU/-: Ikke oppgitt arkiv

1963 - 1969 Eiendomskart, Svartnes - Smelror Første side

VAMU/-: Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

- 1890 Kart over Vardø Første side
- 1936 Kart over Vardø Første side
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side
- 1956 Vardø bykart. Nordre Våg og Søndre Våg Første side

VAMU/A-0001: Brodtkorb handel A/S

E: Handel og korrespondanse
Ea: Handelsavdelinger
L0003/0001 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No1 1881 - 1884 Første side Innhold
L0003/0002 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No2 1884 - 1890 Første side
E: Handel og korrespondanse
Eb: Innkjøp, ordrer og forsendelser
L0002/0003 Kalkulasjon, innkjøp og ordrer: Ordrer 1923 - 1924 Første side
F: Oppgjørsbøker
Fa: Fiskere og fiskerkompani
L0001/0002 Kompanibøker. Innensogns: Compagnibog for Indensogns Fiskere No 11 1887 - 1889 Første side Innhold
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 Første side Innhold
L0004/0002 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 16. Fra I - Q 1881 - 1896 Første side Innhold
L0006/0001 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten No 17 1886 - 1895 Første side Innhold
L0006/0002 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvæner paa Russekysten No 2 1886 - 1887 Første side
L0007/0001 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 3 for Indenbyes Fiskere 1896 - 1899 Første side
L0007/0002 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 4 for Indenbyes Fiskere 1898 - 1900 Første side
L0008/0001 Kompanibøker: Kompagnibog No 5 1899 - 1904 Første side
L0009/0001 Kompanibøker: Compagnibog No 7 1907 - 1911 Første side
F: Oppgjørsbøker
Fb: Ishavsfangst
L0001/0001 Vesper: Vesper 1 1898 - 1915 Kontobok for ishavsskuten Vesper og skonnert St. Nikolai Første side Innhold
L0002/0003 Trent - Aurora: Aurora 1911 - 1928 Kontobok for ishavsskuten Aurora Første side
F: Oppgjørsbøker
Fc: Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya: Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side Innhold
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya: Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 Første side
F: Oppgjørsbøker
Fd: Pomorhandel
L0001 Opgjørsbog for Pomorer og Russer B 1899 - 1907 Første side
Q: Eiendomsforvaltning
Qa: Bygg- og eiendomssaker
L0002 Bygningskonto 1898 - 1942 Første side
Q: Eiendomsforvaltning
Qb: Skjøter og grunnbrev
L0001 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1822 - 1943 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0002 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1852 - 1949 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0003 Faste eiendommer i Vardø Herred 1862 - 1939 Mappe 1 og mappe 2 i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
R: Regnskap
Ra: Hovedbøker
L0001 Russisk hovedbok nummer 5 1866 - 1904 Første side Innhold
L0004 Hovedbok 1895 - 1899 Første side Innhold
L0006 Hovedbok 1907 - 1911 Første side
R: Regnskap
Rb: Debitorbøker
L0003 Hovedbok ifor innenbys debitorer Litr Q 1893 - 1899 Første side
L0006 Hovedbok for innenbys debitorer Litr T 1907 - 1911 Første side
L0007 Hovedbok for innenbys debitorer Litr U 1912 - 1916 Første side
L0009 Hovedbok for innenbys debitorer Litr X 1923 - 1927 Første side
L0019 Diverse debitorer nummer 2 1890 - 1892 Første side
L0029/0001 Insolvente debitorer: Udenbyes Insolventbog 1862 - 1878 Første side
L0029/0002 Insolvente debitorer: Indenbyes Insolvente Litra A 1863 - 1877 Første side
L0030/0001 Insolvente og usikre debitorer: Insolvente Indenbyes Debitorer 18 1864 - 1881 Første side
L0030/0002 Insolvente og usikre debitorer: Usikre Udenbyes Debitorer No 2 1868 - 1889 Første side
R: Regnskap
Rc: Regnskap
L0002/0001 Journalføring: Fortegnelse over Udestaaende Fordringer 1882 - 1894 Første side
R: Regnskap
Re: Faktura- og kalkulasjonsbøker
L0002 Faktura og kalkulationsbok 17 1922 - 1923 Første side
L0003 Faktura og kalkulationsbok 18 1924 Første side
L0004 Faktura og kalkulationsbok 19 1925 Første side
L0005 Faktura og kalkulationsbok 20 1926 - 1927 Første side
L0006 Faktura og kalkulationsbok 21 1927 - 1928 Første side

VAMU/A-0002: Bussesundfergen A/S

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) Første side

VAMU/A-0003: Vardø Turnforening

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Korrespondanse
L0002/0001 Korrespondanse vedrørende bygging av Turnhall: Korrespondanse vedrørende bygg av Turnhallen A - D 1931 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Korrespondanse vedrørende bygging av Turnhall: Korrespondanse vedrørende bygg av Turnhallen E - H 1932 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Korrespondanse vedrørende bygging av Turnhall: Korrespondanse vedrørende bygg av Turnhallen H 1936 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Korrespondanse vedrørende bygging av Turnhall: Korrespondanse vedrørende bygg av Turnhallen H 1933 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.