Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 82 treff.

Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1890 Kart over Vardø Første side
- 1936 Kart over Vardø Første side
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side
- 1956 Vardø bykart. Nordre Våg og Søndre Våg Første side

Brodtkorb handel A/S

Handel og korrespondanse, Handelsavdelinger
L0003/0001 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No1 1881 - 1884 Første side Innhold
L0003/0002 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No2 1884 - 1890 Første side
Handel og korrespondanse, Innkjøp, ordrer og forsendelser
L0002/0003 Kalkulasjon, innkjøp og ordrer: Ordrer 1923 - 1924 Første side
Oppgjørsbøker, Fiskere og fiskerkompani
L0001/0002 Kompanibøker. Innensogns: Compagnibog for Indensogns Fiskere No 11 1887 - 1889 Første side Innhold
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 Første side Innhold
L0004/0002 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 16. Fra I - Q 1881 - 1896 Første side Innhold
L0006/0001 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten No 17 1886 - 1895 Første side Innhold
L0006/0002 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvæner paa Russekysten No 2 1886 - 1887 Første side
L0007/0001 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 3 for Indenbyes Fiskere 1896 - 1899 Første side
L0007/0002 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 4 for Indenbyes Fiskere 1898 - 1900 Første side
L0008/0001 Kompanibøker: Kompagnibog No 5 1899 - 1904 Første side
L0009/0001 Kompanibøker: Compagnibog No 7 1907 - 1911 Første side
Oppgjørsbøker, Ishavsfangst
L0001/0001 Vesper: Vesper 1 1898 - 1915 Kontobok for ishavsskuten Vesper og skonnert St. Nikolai Første side Innhold
L0002/0003 Trent - Aurora: Aurora 1911 - 1928 Kontobok for ishavsskuten Aurora Første side
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side Innhold
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 Første side
Eiendomsforvaltning, Bygg- og eiendomssaker
L0002 Bygningskonto 1898 - 1942 Første side
Eiendomsforvaltning, Skjøter og grunnbrev
L0001 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1822 - 1943 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0002 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1852 - 1949 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0003 Faste eiendommer i Vardø Herred 1862 - 1939 Mappe 1 og mappe 2 i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
Regnskap, Hovedbøker
L0001 Russisk hovedbok nummer 5 1866 - 1904 Første side Innhold
L0004 Hovedbok 1895 - 1899 Første side Innhold
L0006 Hovedbok 1907 - 1911 Første side
Regnskap, Debitorbøker
L0003 Hovedbok ifor innenbys debitorer Litr Q 1893 - 1899 Første side
L0006 Hovedbok for innenbys debitorer Litr T 1907 - 1911 Første side
L0007 Hovedbok for innenbys debitorer Litr U 1912 - 1916 Første side
L0019 Diverse debitorer nummer 2 1890 - 1892 Første side
Regnskap, Regnskap
L0002/0001 Journalføring: Fortegnelse over Udestaaende Fordringer 1882 - 1894 Første side

Bussesundfergen A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) Første side

Byggekomiteen for Vardø Tuberkulosehjem, Vardø Sanitetsforening

Byggekomiteens dokumenter
L0001/0001 Byggekomiteens dokumenter: Protokoll for tuberkulosehjemskomiteen 1913 - 1915 Første side
L0001/0004 Byggekomiteens dokumenter: Arkitekttegninger. Martin Enger 1914 Første side
L0001/0005 Byggekomiteens dokumenter: Bygningsbeskrivelse og spesifikasjoner. Kontrakter 1914 Første side
L0001/0007 Byggekomiteens dokumenter: Arbeider og Materiel for pleiehjem for tuberkuløse 1914 Første side
L0001/0009 Byggekomiteens dokumenter: Tuberkulosehjemmet 1914 - 1920 Første side
L0001/0010 Byggekomiteens dokumenter: Økonomi 1911 - 1917 Første side

Den Norske Godtemplarorden, Distriktslosje Fram nr. 16

Distriktslosje Fram
L0001 Frams distrikt. Barnelosjer 1912 - 1936 Deler av protokollen er sperret for innsyn (utelatt fra visningen). Dette gjelder sider i protokollen som er yngre enn 100 år. 32 sider (16 bilder) er utelatt fra visningen (1921-1936). Første side

Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 177

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001/0001 Forhandlingsprotokoller: Losje Polarstjernen nr. 94 1883 - 1885 Første side
L0001/0002 Forhandlingsprotokoller: Losje Gideons Hær nr. 92 1886 - 1892 Første side

Den Norske Godtemplarorden, Losje Stokflets Minde nr. 600

Stokflets Minde
L0001/0001 Møter, medlemmer og tillitsvalgte: Forhandlingsprotokol 1913 - 1921 Første side
L0001/0002 Møter, medlemmer og tillitsvalgte: Medlemsprotokol 1901 - 1925 Første side
L0001/0003 Møter, medlemmer og tillitsvalgte: Medlems-Fortegnelse 1901 - 1920 Første side
L0001/0005 Møter, medlemmer og tillitsvalgte: Grad-Fortegnelse 1901 - 1918 Første side

Vardø lærerlag

Vardø lærerlag
L0001/0003 Protokoller og dokumenter: Kopibok 1914 - 1924 Første side

Vardø Høyre

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1893 - 1964 Deler av protokollen er sperret for innsyn (utelatt fra visningen). Dette gjelder sider i protokollen som er yngre enn 100 år. 106 sider (53 bilder) er utelatt fra visningen. Første side

Interessentskapet Vardøposten

Forhandlingsprotokoll og styrets korrespondanse
L0001 Forhandlingsprotokoll og styrets korrespondanse 1902 - 1913 Første side