Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1132 treff.

Visningsvalg:

Vestfoldarkivet


VEMU/A-1016: Pa 14 - Skiftesamling, Sande

F: Skiftesamling
L0001/0001 --: Skifte etter Anna Catharina Theigler 1757 - 1758 Første side
L0001/0002 --: Skifte etter Niels Hein 1786 Første side
L0001/0003 --: Skifte etter Anders Clemmedsen-Holm 1810 - 1811 Første side
L0001/0004 --: Skifte etter Even Syversen 1814 Første side
L0001/0005 --: Skifte etter Hans Hansen Lærum 1829 Første side
L0001/0006 --: Skifte etter Haagen Christophersen 1834 Første side
L0001/0007 --: Skifte etter Helge Torkelsdatter 1835 Første side

VEMU/A-1022: Pa 20 - Sjøfolksforeningen i Sandefjord

A: Styrende organer
L0001 Møteprotokoll 1902 - 1914 Første side
D: Styresaker
L0001 Styresaker 1902 - 1904 Første side

VEMU/A-1035: Vestfold fylkeskommune. Sandefjord Navigasjonsskole

F: Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1912 - 1917 Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som ble etablert i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i Sandefjord på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes langs hele kysten. I 1916 ble skolen offentlig og ble nå drevet av Sandefjord kommune, og etter hvert bidro også Sandar kommune med midler. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etter hvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1.januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket og i 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole. Første side
L0002 Karakterprotokoll 1914 - 1926 Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som ble etablert i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i Sandefjord på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes langs hele kysten. I 1916 ble skolen offentlig og ble nå drevet av Sandefjord kommune, og etter hvert bidro også Sandar kommune med midler. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etter hvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1.januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket og i 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole. Første side
L0003 Karakterprotokoll 1917 - 1930 Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som ble etablert i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i Sandefjord på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes langs hele kysten. I 1916 ble skolen offentlig og ble nå drevet av Sandefjord kommune, og etter hvert bidro også Sandar kommune med midler. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etter hvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1.januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket og i 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole. Første side
L0004 Karakterprotokoll 1926 - 1947 Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som ble etablert i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i Sandefjord på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes langs hele kysten. I 1916 ble skolen offentlig og ble nå drevet av Sandefjord kommune, og etter hvert bidro også Sandar kommune med midler. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etter hvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1.januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket og i 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Karakterprotokoll 1931 - 1947 Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som ble etablert i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i Sandefjord på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes langs hele kysten. I 1916 ble skolen offentlig og ble nå drevet av Sandefjord kommune, og etter hvert bidro også Sandar kommune med midler. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etter hvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1.januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket og i 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VEMU/A-1050: Pa 46 - Sca Mølnlycke AS

F: Fabrikken
L0002/0001 Laboratoriet: Patenter menstruasjonsprodukter 1889 - 1958 Første side
H: Konsument hygieneprodukter
Ha: Konsument-divisjonen generelt
L0001/0003 Historiske dokumenter: Historiske dokumenter div. 1970 - 1998 Første side
L0001/0004 Historiske dokumenter: Firmabrosjyrer - bøker 1960 - 1997 Første side
L0002/0001 Historiske dokumenter: Firmajubileum 50 år 1995 Første side
L0008 Internblader 1988 - 1993 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
H: Konsument hygieneprodukter
Hb: Feminine Products
Hbb: Bind
L0001/0005 Annonser, brosjyrer, posedekor m.m.: Poser, annonser, salgsark m.m. 1970 - 1974 Første side
L0001/0006 Annonser, brosjyrer, posedekor m.m.: Annonser 1975 - 1976 Første side
L0001/0007 Annonser, brosjyrer, posedekor m.m.: Annonser, emballasje 1977 - 1979 Første side
H: Konsument hygieneprodukter
Hb: Feminine Products
Hbc: Tamponger
L0001/0001 Annonser, brosjyrer og annen reklame: Internasjonale tampongannonser 1961 Første side
L0001/0004 Annonser, brosjyrer og annen reklame: Annonser, salgsark 1969 - 1972 Første side
H: Konsument hygieneprodukter
Hg: Salg konsument
L0005 Kampanjer/salgspermer 1961 - 1967 Første side

VEMU/A-1051: Vestfold fylkeskommune. Horten husmorskole

F: Elevfortegnelser
Fa: Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoller 1913 - 1984 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VEMU/A-1055: Vestfold fylkeskommune. Olsrød videregående skole

F: Karakterer og eksamen
Fa: Karakterprotokoller
L0001 Elevopptagelse og eksamen 1935 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Elevfortegnelse. Eksamensprotokoll 1949 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VEMU/A-1063: Vestfold fylkeskommune. Horten videregående skole før 2001

F: Karakter- og eksamensprotokoller
Fa: Karakterprotokoller
Faa: Årsprøver
Faaa: Realskoleklasser
L0001 Årsprøver 1911 - 1924 Første side
L0002 Årsprøver 1924 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Årsprøver 1939 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Årsprøver 1951 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Årsprøver 1955 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Karakter- og eksamensprotokoller
Fc: Eksamensprotokoller
Fca: Eksamensprotokoller/klasse
Fcab: Middelskoleeksamen
L0001 Avgangseksamen 1877 - 1899 Første side
L0002 Avgangseksamen 1900 - 1923 Første side
L0003 Avgangseksamen 1924 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skriftlig eksamen 1911 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VEMU/A-1064: Vestfold fylkeskommune. Melsom videregående skole

F: Karakterer/eksamen
L0001 Karakterprotokoll 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Karakterprotokoll, 2.klasse 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Karakterprotokoll, 1 vinterskurset 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Karakterprotokoll, 1. klasse 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Karakterprotokoll, 1. vinterskurset 1943 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Karakterprotokoll, 1.klasse 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Karakterprotokoll, 2.klasse 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
X: Egenproduserte trykksaker, klisjeer
L0001 Klisjeer 1895 - 1930 Første side
L0005/0001 Egen produserte trykksaker: En kort oversikt i anledning Fosnæs Landbrugsskole 25 årige virksomhet 1895 - 1920 Første side
L0005/0002 Egen produserte trykksaker: Plan for Jarlsberg og Laurvig samt Landbrugsskole 1913 Første side
L0005/0003 Egen produserte trykksaker: Plan for Jarlsberg og Laurvigs amt Landbrugsskole 1916 Første side
L0005/0008 Egen produserte trykksaker: Bekjentgjørelse av opptak av nye elever 1879 Første side
L0005/0009 Egen produserte trykksaker: Bekjentgjørelse av opptak av nye elever 1900 - 1918 Første side