Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 162 treff.

Visningsvalg:

IKA Vest-Agder


Kristiansand By - Valgstyret

Manntall. Kommunevalg
L0062 Det kommunale manntall 1910 Første side

Kristiansand By - Skolekommisjonen/ -Styret

Elever, Barnetellinger
L0001 Barnetelling 1891 Første side
L0005 Barnetelling 1895 Første side
L0010 Barnetelling 1901 Første side

Oddernes kommune - Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1837 - 1865 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1865 - 1881 Første side Innhold

Oddernes kommune - Ytre Torridal skolekrets

Skoleprotokoller
L0002 Skoleprotokoll (d) 1891 - 1902 Første side

Oddernes kommune - Forsorgsvesenet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0006 Møtebok 1926 - 1935 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Randesund kommune - Likningsnemnda

Likningsprotokoll
L0001 Likningsprotokoll 1914 - 1923 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Randesund kommune - Strømme Skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1908 - 1919 Første side

Randesund kommune - Vestre Randesund skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1870 - 1885 Første side

Halse og Harkmark kommune - Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1868 Første side
L0002 Møtebok 1868 - 1888 Første side
L0003 Møtebok 1888 - 1901 Første side
L0004 Møtebok 1901 - 1913 Første side
L0005 Møtebok 1913 - 1922 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Halse og Harkmark kommune - Skolestyret

Eksamensprotokoll/Skoleprotokoll
L0001 Eksamensprotokoll (d) 1864 - 1869 Første side
L0002 Eksamensprotokoll (d) 1886 - 1889 Første side

Halse og Harkmark kommune - Fattigstyret/Forsorgstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok (d) 1866 - 1884 Første side
L0005 Møtebok (d) 1885 - 1906 Første side

Holum kommune - Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1837 - 1868 Første side
L0002 Møtebok 1868 - 1887 Første side
L0003 Møtebok 1887 - 1902 Første side

Mandal By - Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1837 - 1857 Første side
L0002 Møtebok 1857 - 1867 Første side
L0003 Møtebok 1867 - 1876 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Møtebok 1876 - 1890 Første side
L0005 Møtebok 1890 - 1905 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Møtebok 1905 - 1917 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Møtebok 1917 - 1922 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Mandal By - Mandal Allmueskole/Folkeskole/Skole

Skoleprotokoll
L0018 Skoleprotokoll 1881 - 1906 Første side
Dagbøker
L0011 Dagbok 1894 - 1899 Første side

Farsund By - Formannskapet

Møtebøker formannskapet
L0001 Møtebok 1837 - 1861 Første side
L0002 Møtebok 1861 - 1878 Første side
L0003 Møtebok 1878 - 1893 Første side
L0004 Møtebok 1893 - 1904 Første side
L0005 Møtebok 1904 - 1908 Første side
L0006 Møtebok 1908 - 1913 Første side
L0007 Møtebok 1914 - 1918 Første side
L0008 Møtebok 1918 - 1920 Første side

Farsund By - Stadskonduktøren

Hovedbok
L0001 Konduktørprotokoll 1901 Første side

Farsund By - Havnevesenet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protocol for Farsunds Havne-Commission 1791 - 1877 Første side

Herad kommune - Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok formannskapet 1893 - 1903 Første side
L0004 Møtebok formannskapet 1903 - 1913 Første side
L0006 Møtebok formannskapet 1837 - 1861 Første side
L0007 Møtebok formannskapet 1861 - 1893 Første side
Kopibøker
L0003 Kopibok for formannskapet 1837 - 1893 Første side
Journaler og overgripende registre
L0007 Brevjournal for formannskapet 1887 - 1893 Første side

Herad kommune - Herredskommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Herad kommune - Forhandlingsprotokoll 1866 - 1868 Første side

Herad kommune - Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok 1873 - 1904 Første side