Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1082 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Etne kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1838 - 1861 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1861 - 1884 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1885 - 1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1893 - 1909 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1909 - 1919 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side

Etne kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. og 3. krinsar og Engnes, Engelgjerde, Birkenes og Fjøsne krinsar 1862 - 1883 2. og 3. krins 1862-1867, Engnes krins 1868-1869, Engelgjerde krins 1870-1873, Birkenes krins 1874-1883 og Fjøsne krins 1875-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Birkenes, Fjøsne, brendeland, Aksdal, Gundegjerde og Nordstranden krinsar 1884 - 1919 Birkenes krins 1884-1916, Fjøsne krins 1884, Brendeland krins 1886-1915, Aksdal krins 1893-1895, Gundegjerde krins 1891-1910 og Nordstranden krins 1919 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Håland og Frette krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Frette og Håland krinsar 1847 - 1887 2. skuledistrikt 1847-1872, Frette krins 1873-1887 og Håland krins 1873-1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Frette og Håland krinsar 1888 - 1912 Inventarliste bak i boka Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Skuleprotokoll 3. skuledistrikt og Sande krins 1844 - 1883 3. skuledistrikt 1844-1866 og Sande krins 1864-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 6. skuledistrikt og Grønstad og Gundegjerde krinsar 1844 - 1892 6. skuledistrikt 1844-1866, Grønstad krins 1867-1892 og Gundegjerde krins 1866-1890 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Sørstranden krins
L0001 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1886 - 1901 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Enge krins
L0001 Skuleprotokoll for Etne og Enge faste skular 1857 - 1881 Etne faste skule 1857-1874 og Enge faste skule 1875-1881. Inventarliste bak i boka Første side
L0002 Skuleprotokoll for Enge og Rygg skular 1874 - 1892 Enge skule 1874-1892 og Rygg skule 1874-1875 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Enge skule 1882 - 1906 Første side

Etne kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0002 Møtebok for Etne fattigkommisjon 1876 - 1897 Første side

Skånevik kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for Skånevik formannskap
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1857 - 1875 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1875 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1889 - 1900 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1900 - 1908 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1908 - 1913 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1914 - 1919 Første side Innhold

Skånevik kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Holmedal krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Holmedal, Ølfarnes, Sunde, Lien, Toftekalven, Sandvik og Mortvedt krinsar 1872 - 1885 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Holmedal, Bauge og Mortvedt krinsar 1886 - 1911 Første side

Fjelberg kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 1838 - 1881 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 1881 - 1900 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i soknekomnmunane Fjelberg, Eid, Ølen og Bjoastrand 1900 - 1911 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side
L0002/0002 Deling. Prestegjeld. Sokner: Fråskiljing av Bjostrand sokn. Avvikling. Oppgjer 1889 - 1903 Heile mappa er ikkje skanna. Første side

Fjelberg kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Fjelberg sokn
L0001 Skuleprotokoll for søndre distrikt i Fjelberg sokn 1841 - 1855 Gardane: Sandvik, Åsbø, Svalland, Utbjoa, Steinsland, Dale, Eikås, Hetland, Apalvik, Grunnevåg, Rotvold Første side
L0002 Skuleprotokoll for skuledistriktet på Sydnesstranda 1849 - 1861 Gardane: Sundnes, Kjeka, Fatland, Svinevik, Sjøvangen og Arnevik med fleire Første side
L0003 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Fjelbergøy krinsar 1862 - 1876 Fatland krins 1862-1876, Aksdal krins 1874-1875 og Fjelbergøy krins 1874-1875. Inventarliste bak i boka. Første side
L0004 Skuleprotokoll for Fatland, Aksdal og Sjøvangen krinsar 1875 - 1894 Fatland krins 1875-1894, Aksdal krins 1876-1887 og Sjøvangen krins 1877-1894. Inventarliste bak i boka. Første side
L0007 Skuleprotokoll for Brekke og Aksdal krinsar 1885 - 1911 Brekke krins 1885-1909 og Brekke og Aksdal krinsar 1909-1911. Inventarliste bak i boka. Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Eid sokn
L0001 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1839 - 1849 Lille Brandvik, Tveit, Rossbø, Sørhuglen (Huglo), Eide, Sjo, Sætre og Kloster. Første side
L0002 Skuleprotokoll for vestre distrikt i Eid sokn 1855 - 1863 Inventarliste bak i boka. Første side
L0003 Skuleprotokoll for Huglo, Kyrkjekrinsen og Sætre krinsar 1873 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Tofte og Gravdal krinsar 1863 - 1877 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Tofte, Kyrkjekrinsen, Gravdal og Sætre krinsar 1878 - 1916 Tofte krins 1878-1916, Kyrkjekrinsen krins 1893-1909, Gravdal krins 1893-1894 og Sætre krins 1910-1916 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Sjo skule 1911 - 1919 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Valen skule 1918 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Ålund eller Ølen sokn
L0001 Skuleprotokoll for østre distrikt i Ålund eller Ølen sokn 1835 - 1861 Første side

Vikebygd kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møterbøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1902 - 1919 Første side Innhold

Vikebygd kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Vikebygda skule 1898 - 1913 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Ove og Årvik krinsar 1892 - 1910 Første side
L0008 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Vestre distrikt i Vikebygd sokn 1842 - 1869 Første side

Sveio kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1907 Første side
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1910 Første side
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Sveio 1913 Første side