Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 200 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1211-Pa0006: Privatarkivsamling fra gårder i Etne

Q: Eiendomsforvaltning, inventar
Qa: Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.
L0001/0001 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte/Kjøpekontrakt 1766 Første side
L0001/0002 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Vilkårsbrev 1813 Første side
L0001/0003 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte 1813 Første side
L0001/0004 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Kontrakt, kjøp av Nedre Sandvigen 1826 Første side
L0001/0005 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte, kjøp av Nedre Sandvigen 1828 Første side
L0001/0006 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Bygselbrev, festekontrakt for Nedre Sandvigen 1814 Første side

IKAH/1216-Pa0003: Mølster avholdslag

F: Medlemskap
Fa: Medlemsprotokoller
L0001 Medlemsprotokoll med medlemskontingent 1910 - 1916 Første side
L0002 Medlemsprotokoll 1910 - 1916 Første side
G: Lagsblad
Ga: Lagsblad
L0001 Hanskrive lagsblad "Fremsyn" 1914 - 1916 Første side
R: Rekneskap
Ra: Rekneskap
L0001 Rekneskapsbok 1911 - 1916 Første side

IKAH/1216-Pa0011: Lilloe, Kristian. Seminarlærar

G: Religionsanmerkninger
Ga: Religionsanmerkninger
L0001 Religionsanmerkninger K. Lilloi 1888 Stavinga av namnet kan vere båe Lilloi og Lilloe. Første side

IKAH/1216-Pa0012: Einstabøvoll meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Einstabøvoll meieri 1899 - 1907 Første side Innhold
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Innmålingsbøker
L0001 Innmålingsbok A for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0002 Innmålingsbok B for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0003 Samandragsbok for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1906 - 1910 Første side
R: Rekneskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskap over småsalg ved Einstabøvoll meieri 1896 - 1910 Første side
L0002 Salgsbok for Einstabøvoll meieri 1897 - 1910 Første side
L0003/0001 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Bilag til rekneskaoet 1910 Første side
L0003/0002 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Ymse skriv til rekneskapet 1906 - 1909 Første side

IKAH/1216-Pa0013: Valestrand smørforening

R: Regnskap
Ra: Rekneskap
L0001 Kassabok for Valestrand smørforening 1874 - 1910 Første side

IKAH/1216-Pa0014: Valestrand skoglag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Valestrand skoglag 1901 - 1904 Første side Innhold

IKAH/1218a-Pa0001: Losje Wichmann

F: Foreningsorgan
Fa: Luren
L0001 Luren - nummer 1-11 1914 - 1916 Første side

IKAH/1219-Pa0008: Finnås lærarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for skolelærerforeningen i Finnås prestegjeld 1852 - 1903 Første side

IKAH/1219-Pa0010: Bømmel ungdomsforening

F: Ymse
Fa: Årsmeldingar og statuettar
L0001 Årsmeldingar og statuttar for Bømmel ungdomsforening 1906 - 1907 Første side Innhold

IKAH/1219-Pa0016: Godøy fiskarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Godøy fiskarlag 1937 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0001 Kassabok 1938 - 1944 Første side
L0002 Rekneskapsbok 1944 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Medlemskontingentbok 1944 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1219-Pa0018: Privatarkivsamling fra gårder i Bømlo

Q: Eiendomsforvaltning, inventar
Qa: Skjøter, vilkårsbrev, kontraktar, etc.
L0001/0001 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Bygselseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1818 Første side
L0001/0002 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1826 Første side
L0001/0003 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Bygsel- og festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1834 Første side
L0001/0004 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal og festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1840 Første side
L0001/0005 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1840 Første side
L0001/0006 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal og festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1841 Første side
L0001/0007 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal og bygselbrev, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1847 Første side
L0001/0008 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal og bygselbrev, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1851 Første side
L0002/0001 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter Gunder Larsen 1762 Første side
L0002/0002 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter vilkårsmann Jens Olsen Indværhs hustrud Randi Tørbjørnsdatter 1820 Første side
L0002/0003 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter selveier Johannes Larsen Siøvold 1828 Første side
L0002/0004 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter Gårdseier Lars Johannesen Søvold 1846 Første side
L0002/0005 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter Gårdseier Truls Hansen Nore Selles hustru Britta Sjursdatter 1849 - 1850 Første side
L0002/0006 Skifter og skiftebrev: Skiftebrev etter ungkar Erik Johannesen Søvold 1851 - 1852 Første side
L0002/0007 Skifter og skiftebrev: Skifte etter Britha Østensdatter Søvold 1874 Første side

IKAH/1219-Pa0020: Bømmel sparebank

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for kontrollutvalet 1888 - 1921 Første side
L0003 Møtebok for forstandarskapet 1895 - 1912 Første side
L0004 Møtebok for forstandarskapet 1912 - 1921 Første side

IKAH/1219-Pa0021: Bremnes fiskarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Bremnes fiskarlag 1908 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1219-Pa0022: Varden kr. ungdomslag

F: Essay, helsingar, dikt, songar
Fa: Lykto - handskrive blad
L0001 Lykto 1908 - 1911 Første side
L0002 Lykto 1912 - 1913 Første side
L0003 Lykto 1913 - 1915 Første side