Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 52 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Privatarkivsamling fra gårder i Etne

Eiendomsforvaltning, inventar, Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.
L0001/0001 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte/Kjøpekontrakt 1766 Første side
L0001/0002 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Vilkårsbrev 1813 Første side
L0001/0003 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte 1813 Første side
L0001/0004 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Kontrakt, kjøp av Nedre Sandvigen 1826 Første side
L0001/0005 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Skjøte, kjøp av Nedre Sandvigen 1828 Første side
L0001/0006 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc. : Bygselbrev, festekontrakt for Nedre Sandvigen 1814 Første side

Mølster avholdslag

Medlemskap , Medlemsprotokoller
L0001 Medlemsprotokoll med medlemskontingent 1910 - 1916 Første side
L0002 Medlemsprotokoll 1910 - 1916 Første side
Lagsblad, Lagsblad
L0001 Hanskrive lagsblad "Fremsyn" 1914 - 1916 Første side
Rekneskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsbok 1911 - 1916 Første side

Lilloe, Kristian. Seminarlærar

Religionsanmerkninger , Religionsanmerkninger
L0001 Religionsanmerkninger K. Lilloi 1888 Stavinga av namnet kan vere båe Lilloi og Lilloe. Første side

Einstabøvoll meieri

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Einstabøvoll meieri 1899 - 1907 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Innmålingsbøker
L0001 Innmålingsbok A for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0002 Innmålingsbok B for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0003 Samandragsbok for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1906 - 1910 Første side
Rekneskap, Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskap over småsalg ved Einstabøvoll meieri 1896 - 1910 Første side
L0002 Salgsbok for Einstabøvoll meieri 1897 - 1910 Første side
L0003/0001 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Bilag til rekneskaoet 1910 Første side
L0003/0002 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Ymse skriv til rekneskapet 1906 - 1909 Første side

Valestrand smørforening

Regnskap, Rekneskap
L0001 Kassabok for Valestrand smørforening 1874 - 1910 Første side

Valestrand skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Valestrand skoglag 1901 - 1904 Første side

Finnås lærarlag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for skolelærerforeningen i Finnås prestegjeld 1852 - 1903 Første side

Bømmel ungdomsforening

Ymse, Ymse
L0001 Årsmeldingar. Statutter 1906 - 1907 Første side Innhold

Landmandsforeningen i Stord

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok Stord Landmandsforening 1898 - 1920 Første side
L0002 Møtebok Stord Landmandsforening 1920 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok Stord Landmandsforening 1931 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Møtebok jordbruk-, hagebruk og husflidsutstillinga 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001 Kronologisk ordna korrespondanse 1926 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Jondal skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok, korrespondanse for Jondal skoglag 1917 - 1918 Første side

Røldal skoglags bestyrelse

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll 1899 - 1911 Første side Innhold

Ulvik branntrygdelag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1868 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Branntrygd, Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 Første side
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 Første side
Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 Første side

Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sokneselskap skogbeplantningslag 1888 - 1899 Første side

Granvin sogns misjonsforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sogns misjonsforening 1863 - 1885 Første side

Eide skysstasjon

Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde, Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side

Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold

Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 Første side
Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

Privatarkivsamling fra gårder i Fjell

Eiendomsforvaltning, inventar, Skjøter
L0001/0001 Skjøter: Skøyte for gården Angeltveit 1873 Første side
L0001/0002 Skjøter: Skøyte for gården Hissøyna 1897 Første side

Lie, Peder Christophersen. Lensmannen i Fjell

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, P.C. Lies dokumenter
L0001/0001 P. C. Lies dokumenter: P.C. Lies udaterte 17. mai tale 1900 - 1908 Første side

Askøens præstegjelds lærerforening

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for Askøens præstgjelds lærarforening
L0001 Forhandlingsprotokollar 1876 - 1907 Første side Innhold

Askøy skytterlag

Medlemar , Medlemar
L0001 Protokoll med medlemsliste og skyteresultat 1890 - 1891 Første side

Hosanger Totalavholdsforening

Regnskap, Rekneskap. Kassabok
L0001 Kassabok m/medlemslister 1885 - 1890 Første side Innhold