Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1692 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1211-211: Etne kommune. Skulestyret

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne skulekommisjon 1841 - 1875 Første side
L0002 Møtebok for Etne skulestyre 1876 - 1913 Første side
L0003 Møtebok for Etne skulestyre 1913 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Etne skulestyre 1938 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker
Ab: Møtebøker. Eksamensnemnda
L0001 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1873 - 1878 Første side Innhold
L0002 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1878 - 1888 Første side
L0003 Eksamensprotokoll og årsprøvar 1901 - 1917 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Etne skulestyre 1890 - 1918 Første side
C: Journalar
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Etne skulestyre 1890 - 1915 Første side

IKAH/1211-231: Etne kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. og 3. krinsar og Engnes, Engelgjerde, Birkenes og Fjøsne krinsar 1862 - 1883 2. og 3. krins 1862-1867, Engnes krins 1868-1869, Engelgjerde krins 1870-1873, Birkenes krins 1874-1883 og Fjøsne krins 1875-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Birkenes, Fjøsne, brendeland, Aksdal, Gundegjerde og Nordstranden krinsar 1884 - 1919 Birkenes krins 1884-1916, Fjøsne krins 1884, Brendeland krins 1886-1915, Aksdal krins 1893-1895, Gundegjerde krins 1891-1910 og Nordstranden krins 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Engelgjerde og Sørstranden krins med vidare 1848 - 1884 Første side
F: Protokollar
Fb: Skuleprotokollar for Håland og Frette krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Frette og Håland krinsar 1847 - 1887 2. skuledistrikt 1847-1872, Frette krins 1873-1887 og Håland krins 1873-1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Frette og Håland krinsar 1888 - 1912 Inventarliste bak i boka Første side
L0003 Skuleprotokoll for Håland skule 1913 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Frette skule 1915 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fc: Skuleprotokollar for Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Skuleprotokoll 3. skuledistrikt og Sande krins 1844 - 1883 3. skuledistrikt 1844-1866 og Sande krins 1864-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 6. skuledistrikt og Grønstad og Gundegjerde krinsar 1844 - 1892 6. skuledistrikt 1844-1866, Grønstad krins 1867-1892 og Gundegjerde krins 1866-1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Grønstad og Sande krinsar 1910 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Gundegjerde skule 1910 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fd: Skuleprotokollar for Sørstranden krins
L0001 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1886 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1935 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fe: Skuleprotokollar for Rygg skule
L0001 Skuleprotokoll for Rygg skule 1906 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Ff: Skuleprotokollar for Enge krins
L0001 Skuleprotokoll for Etne og Enge faste skular 1857 - 1881 Etne faste skule 1857-1874 og Enge faste skule 1875-1881. Inventarliste bak i boka Første side
L0002 Skuleprotokoll for Enge og Rygg skular 1874 - 1892 Enge skule 1874-1892 og Rygg skule 1874-1875 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Enge skule 1882 - 1906 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Enge skule 1910 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker. Birkenes/Brendeland/Nordstrand krinsar
L0002 Dagbok 1883 - 1906 Første side
L0003/0001 Dagbok: Birkenes krins 1906 - 1918 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker. Håland og Frette krinsar
L0003 Dagbok for Håland og Frette krinsar 1894 - 1903 Første side
L0004 Dagbok for Håland og Frette krinsar 1904 - 1915 Første side
G: Dagbøker
Gc: Dagbøker. Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Dagsjournal m/karakterar 1862 - 1883 Første side
L0001A Dagbok for Sande skule 1886 - 1915 Første side
L0002 Dagsjournal m/karakterar 1862 - 1879 Første side
L0003 Dagbok for Gundegjerde og Grønstad skular 1880 - 1889 Første side
L0004 Dagbok for Gundegjerde og Grønstad skular 1890 - 1904 Første side
G: Dagbøker
Gf: Dagbøker. Enge skule
L0001 Dagsjournal m/karakterar for Etne/Enge faste skule 1860 - 1877 Første side

IKAH/1212-211: Skånevik kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side Innhold
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Journalar for Skulestyret
L0001 Postjournal for Skånevik skulestyre 1889 - 1898 Første side
L0002 Postjournal for Skånevik skulestyre 1907 - 1912 Første side

IKAH/1212-231: Skånevik kommune. Barneskulane

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for krinsmøte og tilsynsutval
L0001 Alle krinsar 1868 - 1889 Første side
L0002 Skånevik krins 1917 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Skånevik, Løvik, Indrenes og Sunde krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1848 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Løvik krins 1850 - 1870 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skånevik, Indrenes og Sunde krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skånevik og Indrenes krinsar 1869 - 1878 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1901 - 1914 Første side