Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 971 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Etne kommune. Skulestyret

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne skulekommisjon 1841 - 1875 Første side
L0002 Møtebok for Etne skulestyre 1876 - 1913 Første side
Møtebøker, Møtebøker. Eksamensnemnda
L0001 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1873 - 1878 Første side
L0002 Eksamensprotokoll for Etne skulekommune 1878 - 1888 Første side
L0003 Eksamensprotokoll og årsprøvar 1901 - 1917 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Etne skulestyre 1890 - 1918 Første side
Journalar, Postjournalar
L0001 Postjournal for Etne skulestyre 1890 - 1915 Første side

Etne kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. og 3. krinsar og Engnes, Engelgjerde, Birkenes og Fjøsne krinsar 1862 - 1883 2. og 3. krins 1862-1867, Engnes krins 1868-1869, Engelgjerde krins 1870-1873, Birkenes krins 1874-1883 og Fjøsne krins 1875-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Birkenes, Fjøsne, brendeland, Aksdal, Gundegjerde og Nordstranden krinsar 1884 - 1919 Birkenes krins 1884-1916, Fjøsne krins 1884, Brendeland krins 1886-1915, Aksdal krins 1893-1895, Gundegjerde krins 1891-1910 og Nordstranden krins 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Engelgjerde og Sørstranden krins med vidare 1848 - 1884 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar for Håland og Frette krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Frette og Håland krinsar 1847 - 1887 2. skuledistrikt 1847-1872, Frette krins 1873-1887 og Håland krins 1873-1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Frette og Håland krinsar 1888 - 1912 Inventarliste bak i boka Første side
L0003 Skuleprotokoll for Håland skule 1913 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Frette skule 1915 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar for Sande, Grønstad og Gundegjerde krinsar
L0001 Skuleprotokoll 3. skuledistrikt og Sande krins 1844 - 1883 3. skuledistrikt 1844-1866 og Sande krins 1864-1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 6. skuledistrikt og Grønstad og Gundegjerde krinsar 1844 - 1892 6. skuledistrikt 1844-1866, Grønstad krins 1867-1892 og Gundegjerde krins 1866-1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Grønstad og Sande krinsar 1910 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Gundegjerde skule 1910 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar for Sørstranden krins
L0001 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1886 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sørstranden skule 1935 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar for Rygg skule
L0001 Skuleprotokoll for Rygg skule 1906 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar for Enge krins
L0001 Skuleprotokoll for Etne og Enge faste skular 1857 - 1881 Etne faste skule 1857-1874 og Enge faste skule 1875-1881. Inventarliste bak i boka Første side
L0002 Skuleprotokoll for Enge og Rygg skular 1874 - 1892 Enge skule 1874-1892 og Rygg skule 1874-1875 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Enge skule 1882 - 1906 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Enge skule 1910 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Skånevik kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Skånevik skulestyre 1826 - 1897 Første side
L0001a Møtebok for Skånevik skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0002 Møtebok for Skånevik skulestyre 1868 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Skånevik skulestyre 1906 - 1917 Første side
Journalar og overgripande registre, Journalar for Skulestyret
L0001 Postjournal for Skånevik skulestyre 1889 - 1898 Første side
L0002 Postjournal for Skånevik skulestyre 1907 - 1912 Første side

Skånevik kommune. Barneskulane

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for krinsmøte og tilsynsutval
L0001 Alle krinsar 1868 - 1889 Første side
L0002 Skånevik krins 1917 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Skånevik, Løvik, Indrenes og Sunde krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1848 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Løvik krins 1850 - 1870 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skånevik, Indrenes og Sunde krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skånevik og Indrenes krinsar 1869 - 1878 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1901 - 1914 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Skånevik krins 1941 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Sævareide og Tungesvik m.fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1858 - 1873 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sævareide og Tungesvik krinsar 1862 - 1881 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Eikemo og Fjæra krinsar 1862 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Sævareide, Tungesvik, Hauge, Bauge, og Ytre Matre krinsar 1892 - 1906 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Sævareide krins 1917 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Eikemo og Markhus m. fl. krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Eikemo og Fjæra krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Eikemo, Fjæra, Sævareide, Bjørkestrand og Tungesvik krinsar 1873 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Eikemo, Rullestad, Markhus og Bjelland krinsar 1882 - 1896 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Eikemo, Kvandal og Bjelland krinsar 1896 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Markhus krins 1917 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.