Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 46 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1266-211: Masfjorden kommune. Skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001 Møtebok for Masfjorden skolekommisjon 1876 - 1890 Første side
L0002 Møtebok for Masfjorden skulestyre 1890 - 1909 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1884 - 1890 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal 1884 - 1890 Første side
L0002 Brevjournal 1890 - 1908 Første side

IKAH/1266-231: Masfjorden kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Risnes, Haugsdal og Tangedal krinsar 1863 - 1885 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Risnes, Haugsdal og Hosteland krinsar 1867 - 1889 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Risnes, Hosteland og Haugsdal krinsar 1890 - 1917 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Risnes og Frøyset krinsar 1918 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Hosteland skule i Risnes og Frøyset krinsar 1919 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Andvik og Sandnes krinsar 1868 - 1900 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Sandnes og Andvik krinsar 1901 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Andvik krins 1936 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Sandnes krins 1920 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Sandnes krins 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Rognøen, Molland, Halsøy og Bergsvik krinsar 1876 - 1905 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Halsøy, Duesund, Molland og Bergsvik krinsar 1905 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Halsøy krins 1960 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Haugsvær, Matre, Fosse og Haugsdal krinsar 1886 - 1914 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Haugsvære og Matre skular 1916 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Haugsdal indre, Kalhovde, Eikemo og Solheim krinsar 1878 - 1900 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Kalhovde, Eikemo og Solheim krinsar 1901 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Eikemo, Bergsvik og Fossdal krinsar 1921 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuleprotokoll for Haugsdal krins 1939 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Hope, Kvinge og Kvingedal krinsar 1883 - 1900 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Hope og Kvinge krinsar 1901 - 1925 Første side
L0022 Skuleprotokoll for Hope krins 1919 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Skuleprotokoll for Kvinge krins 1926 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Skuleprotokoll for Sleire, Kvamsdal og Tangedal krinsar 1898 - 1922 Første side
L0025 Skuleprotokoll for Kvamsdal krins 1920 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Skuleprotokoll for Sleire krins 1922 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for læraren i Masfjorden skulekommisjon 1886 - 1898 Første side
L0002 Dagbok for læraren i Risnes og Hosteland skular 1899 - 1914 Første side
L0007 Dagbok for læraren i Sleire og Kvamsdal skular 1904 - 1918 Første side
L0012 Dagbok for Rognøen, Molland og Bergsvik krinsar 1876 - 1891 Første side
L0018 Dagbok for læraren i Lindås skolekommune 1874 - 1895 Første side
L0019 Dagbok for Solheim og Eikemo krins 1895 - 1916 Første side
L0021a Dagbok for Haugsvær, Matre, Haugsdal og Fossen krinsar 1879 - 1899 Første side
L0021b Dagbok for læraren i Haugsvær og Matre skular 1899 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Dagbok for Haugsvær skule 1919 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Dagbok for læraren i ( Lindås skulekommune), Masfjorden skulekommune 1875 - 1893 Første side
L0024 Dagbok for læraren i Andvik og Sandnes krinsar 1894 - 1906 Første side
L0025 Dagbok for Andvik og Sandnes krinsar 1906 - 1919 Første side

IKAH/1266-261: Masfjorden kommune. Masfjorden framhaldsskule

F: Eksamens- og elevprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Masfjorden framhaldsskule 1890 - 1914 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Masfjorden framhaldsskule 1951 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Masfjorden framhaldsskule 1956 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.