Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 16 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1263-021: Lindås kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 20.01.1890 - 21.05.1900 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 27.08.1900 - 14.10.1907 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 02.12.1907 - 29.09.1913 Første side
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 29.10.1913 - 19.02.1919 Første side

IKAH/1265-021: Fedje kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1947 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1954 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1961 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1265-211: Fedje kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fedje sokn skulekommisjone / styre 1868 - 1912 Første side

IKAH/1265-231: Fedje kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Fedje skule 1858 - 1891 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Fedje og Stormark skular 1892 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Fedje og Stormark skular 1898 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Fedje skule 1940 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Stormark og Framhaldsskulen 1925 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Fedje og Stormark skular 1901 - 1919 Første side

IKAH/1265-311: Fedje kommune. Forsorgstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fedje fattigstyre 1947 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1265-315: Fedje kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebok
L0001 Møtebok for Fedje Barnevernsnemnd 1954 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.