Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1264-231: Austrheim kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Rode 1-4 1857 - 1871 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Austrheim 1863 - 1877 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Austrheim og Straume 1872 - 1887 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Austrheim og Straume 1888 - 1899 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Austrheim, Lille Lindås, Straume og Årås 1892 - 1905 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Austrheim 1901 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Austrheim 1906 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Bakkøy 1956 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Børilden, Rebnor, Toftegård og Øygarden 1883 - 1899 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Fredheim, Lille Lindås, Toftegård og Årås 1905 - 1924 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Kansardalen 1925 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Kansardalen 1942 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Rebnor, Straume og Øygarden 1900 - 1920 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Rebnor 1902 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Straume 1921 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Øygarden 1916 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Øygarden 1934 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Solhaug og Kaland 1917 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuleprotokoll for Solhaug og Kaland 1936 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Åsheim 1917 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Austrheim og Straume 1877 - 1891 Første side
L0003 Dagbok for Austrheim, Lille Lindås, Straume, Sætre og Årås 1892 - 1905 Første side
L0004 Dagbok for Austrheim 1895 - 1906 Første side
L0005 Dagbok for Austrheim 1906 - 1916 Første side
L0017 Dagbok for Børilden, Rebnor, Toftegård og Øygarden 1886 - 1899 Første side