Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 195 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1260b-021: Radøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker for Formannskapet og Kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebøker for Formannskapet 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Formannskapet 1967 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Formannskapet 1971 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Formannskapet 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Formannskapet 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Formannskapet 1978 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Formannskapet 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Formannskapet 1982 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Formannskapet 1984 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Formannskapet 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for Formannskapet 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for Formannskapet 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Formannskapet 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-315: Radøy kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Barnevernsnemnda 1955 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ab: Utskrift av møtebøker, Barnevernsnemnda
L0001 Utskrift av møtebøker m/vedlegg 1966 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1263-001: Lindås kommune. Kommunesamanslåingsnemnda for samanslåing av Alversund, Hamre, Hosanger og Lindås

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for kommunesamanslåingsnemnda for samanslåing av Alversund, Hamre, Hosanger og Lindås 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1263-021: Lindås kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 07.01.1873 - 20.01.1890 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 20.01.1890 - 21.05.1900 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 27.08.1900 - 14.10.1907 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 02.12.1907 - 29.09.1913 Første side
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra, Myking, Austrheim og Fedje soknekommunar 29.10.1913 - 19.02.1919 Første side
L0006 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 28.02.1919 - 14.02.1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 23.10.1924 - 04.04.1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 10.04.1929 - 12.04.1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 12.04.1929 - 08.01.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 18.02.1937 - 04.04.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap, heradsstyre, heradstinget og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 27.06.1939 - 10.10.1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradstinget 29.11.1941 - 18.12.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap, heradsstyre, heradstinget og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 01.09.1944 - 16.11.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 17.12.1946 - 12.03.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap, heradsstyre og Soknestyra i Lindås, Lygra og Myking soknekommunar 16.04.1949 - 08.05.1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradsstyret 12.07.1951 - 11.09.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradsstyret 09.10.1951 - 11.09.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradsstyret 28.01.1956 - 06.08.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og heradsstyret 27.08.1958 - 02.05.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap og heradsstyret 16.05.1960 - 20.10.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskap og heradsstyret 13.11.1961 - 18.04.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap og heradsstyret 26.04.1963 - 24.01.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for heradsstyret 13.04.1967 - 08.01.1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebok for heradsstyret 08.01.1976 - 30.06.1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for kommunestyret 01.02.1979 - 26.06.1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebok for kommunestyret 17.01.1980 - 10.12.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebok for kommunestyret 04.02.1982 - 10.11.1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for kommunestyret 14.01.1988 - 20.12.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Møtebok for formannskapet 29.11.1966 - 30.10.1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for formannskapet 04.11.1969 - 03.02.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for formannskapet 10.02.1972 - 03.01.1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for formannskapet 03.01.1974 - 22.01.1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Møtebok for formannskapet 05.02.1976 - 07.07.1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.