Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 82 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1263-211: Lindås kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for skulekommisjonen 08.11.1816 - 30.04.1867 Første side
L0002 Møtebok for skulekommisjonen 18.10.1867 - 27.12.1889 Første side
L0003 Møtebok for skulestyret 21.01.1890 - 19.09.1901 Første side
L0004 Møtebok for skulestyret 26.11.1901 - 26.08.1909 Første side
L0005 Møtebok for skulestyret 10.10.1909 - 16.03.1914 Første side
L0005 Møtebok for skulestyret 10.10.1909 - 16.03.1914 Første side
L0006 Møtebok for skulestyret 14.05.1914 - 18.02.1919 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Brevkopibok, journal over utgåande skriv 1890 - 1903 Første side
L0002 Brevkopibok, journal over utgåande skriv 1903 - 1912 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1890 - 1903 Første side
L0002 Postjournal 1905 - 1908 Første side
L0003 Postjournal 1908 - 1910 Første side
L0004 Postjournal 1910 - 1912 Første side
L0005 Postjournal 1912 - 1918 Første side
R: Regnskap
Ra: Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok 1906 - 1916 Bak i boka er tilviste lærarlønningar. Desse er ikkje skanna. Første side Innhold

IKAH/1263-231: Lindås kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for nordre skuledistrikt i Lindås prestegjeld 1849 - 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Austfjorden og Rødland krinsar 1880 - 1894 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Austfjorden og Rødland krinsar 1895 - 1900 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Austfjorden krins 1901 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Rødland krins 1901 - 1926 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Rødland og Stranda skular 1926 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Hindenes, Tvedtgardane og Haugsdalen krinsar 1864 - 1880 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Hindenes, Svindal, Tvedtegardane og Haugsdalen krinsar 1871 - 1896 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Hundvin, Viikgardane og Kvalvåg krinsar 1864 - 1878 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Hundvin, Askeland, Hindenes, Kvammen og Kvalvåg krinsar 1872 - 1886 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Askeland, Hindenes og Kvamme krinsar 1886 - 1901 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Askeland og Hindenes skular 1901 - 1921 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Hindenes skule 1915 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Rød skule 1919 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Rød og Stranda skular 1955 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Tvedtegardane, Haugsdalen og Klyvheim krinsar 1894 - 1919 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Kløvheim skule 1920 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for 19., 20. og 21. krinsar i Lindås prestegjeld 1853 - 1867 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Myking skule 1901 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for 22., 23., 24. og 25. krinsar og Fjellgardane, Viik, Nymark, Hauge og Spjutø krinsar 1863 - 1882 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Fjellgardane, Hauge, Nymark, Løtvedt, Spjutø og Vik krinsar 1871 - 1886 Første side
L0022 Skuleprotokoll for Nymark, Vik, Fjellgardane og Grimstad krinsar 1887 - 1896 Første side
L0023 Skuleprotokoll for Natås skule 1892 - 1914 Første side
L0024 Skuleprotokoll for Natås skule 1928 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Skuleprotokoll for Brakøy og Øyane skular 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Skuleprotokoll for Kvalvåg, Risøy og Lygra krinsar 1892 - 1930 Første side
L0027 Skuleprotokoll for Kvalvåg skule 1930 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Skuleprotokoll for Lygregardane, Bergfjord, Langenes, Skotsund, Tofting, Møksvold, Bergås og Nymark krinsar 1863 - 1881 Første side
L0029 Skuleprotokoll for 8. skuledistrikt i Lindås prestegjeld 1860 - 1881 Første side
L0030 Skuleprotokoll for Lygra, Bergfjord og Møksvoll krinsar 1882 - 1914 Protokoll over skolehold og skolesøgning for læreren i Lindås prestegjeld med inventarliste Lygra krins 1882 – 1914 Bergfjord 1882 – 1905 (Fredheim skulehus frå 1895) Møksvoll 1998 – 1905 (Eden skulehus frå 1895) Første side
L0031 Skuleprotokoll for Fredheim, Bergfjord, Eden og Mellingen krinsar 1895 - 1916 Første side
L0032 Skuleprotokoll for Møksvold, Bergfjord og Fæste krinsar 1917 - 1920 Første side
L0033 Skuleprotokoll for Lygra skule 1915 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Skuleprotokoll for Nymark, Grimstad og Skodvin krinsar 1896 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Skuleprotokoll for Grimstad skule 1898 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.