Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 58 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1260b-021: Radøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker for Formannskapet og Kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebøker for Formannskapet 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Formannskapet 1967 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Formannskapet 1971 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Formannskapet 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Formannskapet 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Formannskapet 1978 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Formannskapet 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Formannskapet 1982 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Formannskapet 1984 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Formannskapet 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for Formannskapet 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for Formannskapet 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Formannskapet 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-632: Radøy kommune. Viltnemnda

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Viltnemnda i Radøy kommune 1964 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0005: Manger hesteassuranse

R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0002 Rekneskapsbok 1939 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0013: Sæbø meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Sæbø meieri 1910 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Sæbø meieri 14.02.1931 - 08.06.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0015: Sæbøvågen notarbeiderforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1955 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0029: Hella meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1899 - 1908 Første side
L0002 Møtebok 1909 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1259 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0030: Sæbø helselag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Sæbø helselag 1932 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Sæbø helselag 1936 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Sæbø helselag 1949 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Sæbø krinslag 1960 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Medlemmer
Fa: Medlemsbøker
L0001 Medlemsbok 1935 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0004 Kassabok for Sæbø helselag 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Rb: Auksjonsbøker / basarbøker
L0001 Basarbok for Sæbø helselag 1926 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Basarbok for Sæbø helselag 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Basarbok for Sæbø helselag 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1261-021: Manger kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001A Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 29.12.1837 - 15.11.1858 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 25.11.1858 - 21.08.1880 Første side Innhold
L0001C Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 19.10.1880 - 14.12.1900 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 18.01.1901 - 05.03.1915 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 03.03.1921 - 05.05.1924 Også møtebok for fellesmøter for kommunene Sæbø, Manger og Hordabø 1924-1934. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1261-275: Manger kommune. Manger almues læseselskab / bibliotek

R: Rekneskap
Ra: Rekneskap
L0001/0002 Rekneskap: Rekneskap for Sæbø almuebibliotek 1895 Første side

IKAH/1262-021: Sæbø kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 03.07.1924 - 31.05.1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre: Møtebok for Sæbø formannskap og heradsstyre 14.04.1934 - 11.01.1941 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre: Møtebok for ordføraren og hans menn og heradstinget frå 23.11.1941 01.03.1941 - 03.03.1945 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre: Møtebok for ordføraren 11.01.1941 - 27.05.1945 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 26.01.1946 - 24.11.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 22.12.1950 - 18.12.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 22.02.1957 - 10.11.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 27.11.1962 - 28.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1262-311: Sæbø kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Sæbø forsorgstyre 1925 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Sæbø forsorgstyre 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1262-315: Sæbø kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Sæbø barnevernsnemnd 1954 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1262-352: Sæbø kommune. Fiskarmanntalsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Sæbø fiskemanntalsnemnd 1936 - 1956 Første side