Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Manger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001A Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1837 - 1858 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1858 - 1880 Første side Innhold
L0001C Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1880 - 1900 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1901 - 1915 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1921 - 1924 Også møtebok for fellesmøter for kommunene Sæbø, Manger og Hordabø 1924-1934. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sæbø kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1924 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebøker for Sæbø formannskap og heradsstyre: Møtebok for Sæbø formannskap og heradsstyre 1934 - 1941 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Møtebøker: Møtebok for ordføraren og hans menn og heradstinget frå 23.11.1941 1941 - 1945 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebøker: Møtebok for ordføraren 1941 - 1945 Ved rundskriv frå Innanriksdepartementet av 31.05.1941 vart namnet heradsstyre skifta ut med heradsting, som var ordføraren og hans formenn. Dette stod ved lag til krigen slutta og det vart fred 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1946 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sæbø kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister
L0001 Husstandsregister, alfabetisk ordna, A-Å 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.