Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 59 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Manger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001A Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1837 - 1858 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1858 - 1880 Første side Innhold
L0001C Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1880 - 1900 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1901 - 1915 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1921 - 1924 Også møtebok for fellesmøter for kommunene Sæbø, Manger og Hordabø 1924-1934. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1925 - 1932 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Manger kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Manger skulestyre 1890 - 1910 Første side
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker. eksamensnemnda
L0001 Møtebok for eksamensnemnda 1852 - 1882 Første side
Journaler og overgripende registre, Bevjournalar
L0001 Journal for Manger skulestyre 1890 - 1904 Første side
L0002 Journal for Manger skulestyre 1904 - 1912 Første side
L0003 Journal for Manger skulestyre 1912 - 1915 Første side
L0004 Journal for Manger skulestyre 1915 - 1919 Første side

Manger kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for skolehold og skolesøgning for læraren i Manger Prestegjeld 1853 - 1885 1853–1862: 1. rode: Indre Taule, Lunde, Namtveit, Vågstaule, øvre Manger, nedre Manger, Mangersnes. 2. rode: Lervik, Kjeseth, Haugstad, Sævdal, Kolås, Marås, Frotjold, Brattaule. 3. rode: Lie, Solem, Birkeland, Halland. 4. rode: Tveiten, Myking, Lilletvedt, Grindheim. 5. rode: Helland, Dalland, Sætre. 1863 – 1872: Krinsskule for 9., 10., 11., 12., 13., 14. og 15. skulekrins. 1873–1885: Manger krinsskule Første side
L0002 Skuleprotokoll for Toska, Manger, Dalland, Lilletvedt, Sætre og Helle krinsar 1882 - 1916 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Helle og Vågenes krinsar 1892 - 1929 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Manger skule 1929 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Risnes og Nordanger krinsar 1884 - 1916 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Nordanger skule 1892 - 1921 Første side
L0007a Skuleprotokoll for 6. 7. og 8. og Haugstad, Bauge og Kolstad krinsar 1855 - 1880 Første side
L0007b Skuleprotokoll for Kolstad, Haugstad og Marås krinsar 1881 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Kolstad skule 1899 - 1927 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Kolstad skule 1930 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Sætre skule 1916 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Dale, Frotjold og Marås krinsar 1890 - 1906 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Marås og Titland krinsar 1902 - 1923 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Indre Sæbø og Titland krinsar 1884 - 1897 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Sæbø skule 1892 - 1917 Første side
Dagbøker, Dagbøker
L0018 Dagbok for Risnes og Nordanger krinsar 1890 - 1909 Første side

Manger kommune. Manger private middelskule

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Manger middelskule 1919 - 1923 Første side

Manger kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Manger fattigkommisjon 1893 - 1900 Første side

Manger kommune. Overformynderiet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Manger tinglags overformynderi 1872 - 1914 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Dagbok for Manger tinglags overformynderi 1859 - 1906 Første side
Ruller og register, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1855 - 1883 Første side
Ruller og register, Mindre ruller
L0001 Mindre rulle 1857 - 1884 Første side

Manger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister. Flyttemeldingar. Legeattestar, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Bauge 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Birkeland 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Dalland 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Halland 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Helland 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Kartveit 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Kjeset 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Kolaas 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Kolstad 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0010 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Lervik 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0011 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Li 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0012 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Manger 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0013 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Mangersnes 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0014 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Mangerøy 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0015 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Morken 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0016 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Myking 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.