Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 145 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1260b-021: Radøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker for Formannskapet og Kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebøker for Formannskapet 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Formannskapet 1967 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Formannskapet 1971 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Formannskapet 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Formannskapet 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Formannskapet 1978 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Formannskapet 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Formannskapet 1982 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Formannskapet 1984 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Formannskapet 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for Formannskapet 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for Formannskapet 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Formannskapet 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-217: Radøy kommune. Skuleboksamlingane

G: Utlån
Ga: Utlånsbøker
L0002 Utlånsbok for Haugland skuleboksamling 1968 - 1985 Første side
L0003 Utlånsbok for Hella skuleboksamling 1977 - 1989 Første side

IKAH/1260b-632: Radøy kommune. Viltnemnda

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Viltnemnda i Radøy kommune 1964 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0005: Manger hesteassuranse

R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0002 Rekneskapsbok 1939 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Rekneskapsbok 1942 - 1955 Første side
L0004 Kassabok 1943 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0009: Manger rikstelefonstasjon

R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0001 Avskrift av månedsrekneskapene ved Manger rikstelefonstasjon 1931 - 1950 Første side

IKAH/1260b-Pa0010: Bladet Ny Helg

F: Abonnement
Fa: Abonnement
L0001 Bok over abonnement 1938 - 1942 Første side

IKAH/1260b-Pa0013: Sæbø meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0003 Partsbok / møtebok for Sæbø meieri 1956 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0014: Manger meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Manger meieri 1897 - 1915 Første side
L0002 Møtebok for Manger meieri 1915 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Manger meieri 1931 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0015: Sæbøvågen notarbeiderforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1955 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0023: Manger kvegassuranse

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1909 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0029: Hella meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1899 - 1908 Første side
L0002 Møtebok 1909 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1259 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0030: Sæbø helselag

F: Medlemmer
Fa: Medlemsbøker
L0001 Medlemsbok 1935 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskapsbok for Sæbø helselag 1953 - 1967 Første side
L0002 Rekneskapsbok for Sæbø helselag 1968 - 1977 Første side
L0003 Kassabok for Sæbø helselag 1925 - 1952 Første side
L0004 Kassabok for Sæbø helselag 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Kassabok for Sæbø krinslag 1959 - 1970 Første side
L0006 Kassabok for Sæbø krinslag 1959 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Regnskap
Rb: Auksjonsbøker / basarbøker
L0001 Basarbok for Sæbø helselag 1926 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Auksjonsbok for Sæbø krinslag 1960 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Basarbok for Sæbø helselag 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Basarbok for Sæbø helselag 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Basarbok for Sæbø helselag 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Basarbok for Sæbø helselag 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1261-021: Manger kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001A Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 29.12.1837 - 15.11.1858 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 25.11.1858 - 21.08.1880 Første side Innhold
L0001C Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 19.10.1880 - 14.12.1900 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 18.01.1901 - 05.03.1915 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 03.03.1921 - 05.05.1924 Også møtebok for fellesmøter for kommunene Sæbø, Manger og Hordabø 1924-1934. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.