Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 39 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1260b-217: Radøy kommune. Skuleboksamlingane

G: Utlån
Ga: Utlånsbøker
L0002 Utlånsbok for Haugland skuleboksamling 1968 - 1985 Første side
L0003 Utlånsbok for Hella skuleboksamling 1977 - 1989 Første side

IKAH/1261-211: Manger kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Manger skulestyre 03.01.1890 - 17.01.1910 Første side
L0002 Møtebok for Manger skulestyre 18.03.1910 - 25.10.1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Manger skulestyre 11.02.1957 - 27.11.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker. eksamensnemnda
L0001 Møtebok for eksamensnemnda 1852 - 1882 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Bevjournalar
L0001 Journal for Manger skulestyre 27.11.1890 - 12.10.1904 Første side
L0002 Journal for Manger skulestyre 18.10.1904 - 01.02.1912 Første side
L0003 Journal for Manger skulestyre 14.02.1912 - 27.11.1915 Første side
L0004 Journal for Manger skulestyre 10.12.1915 - 03.04.1919 Første side

IKAH/1261-231: Manger kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for skolehold og skolesøgning for læraren i Manger Prestegjeld 1853 - 1885 1853–1862: 1. rode: Indre Taule, Lunde, Namtveit, Vågstaule, øvre Manger, nedre Manger, Mangersnes. 2. rode: Lervik, Kjeseth, Haugstad, Sævdal, Kolås, Marås, Frotjold, Brattaule. 3. rode: Lie, Solem, Birkeland, Halland. 4. rode: Tveiten, Myking, Lilletvedt, Grindheim. 5. rode: Helland, Dalland, Sætre. 1863 – 1872: Krinsskule for 9., 10., 11., 12., 13., 14. og 15. skulekrins. 1873–1885: Manger krinsskule Første side
L0002 Skuleprotokoll for Toska, Manger, Dalland, Lilletvedt, Sætre og Helle krinsar 1882 - 1916 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Helle og Vågenes krinsar 1892 - 1929 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Manger skule 1929 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Risnes og Nordanger krinsar 1884 - 1916 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Nordanger skule 1892 - 1921 Første side
L0007a Skuleprotokoll for 6. 7. og 8. og Haugstad, Bauge og Kolstad krinsar 1855 - 1880 Første side
L0007b Skuleprotokoll for Kolstad, Haugstad og Marås krinsar 1881 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Kolstad skule 1899 - 1927 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Kolstad skule 1930 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Sætre skule 1916 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Dale, Frotjold og Marås krinsar 1890 - 1906 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Marås og Titland krinsar 1902 - 1923 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Indre Sæbø og Titland krinsar 1884 - 1897 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Sæbø skule 1892 - 1917 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagsjournal for læreren i Manger Prestegjæld med karakterar for 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. skulekrinsar, Manger krins 1863 - 1872 Første side
L0002 Dagsjournal for læreren i Manger Prestegjeld Manger krins med karakterar og inventarliste 1873 - 1885 Første side
L0003 Dagbok for Manger skule 1886 - 1898 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Manger skulekommune Helle skulekrins 1892 - 1906 Første side
L0008b Dagbok for læraren i Kolstad og Haugstad krinsar 1883 - 1898 Første side
L0013 Dagbok for Sætre skule 1902 - 1916 Første side
L0017 Dagbok for Dale skule 1900 - 1915 Første side
L0018 Dagbok for Risnes og Nordanger krinsar 1890 - 1909 Første side
L0021 Dagbok for læraren i Sæbø skule 1882 - 1896 Første side
L0022 Dagbok for Sæbø skule 1897 - 1906 Første side
L0025 Dagbok for Marås og Titland krinsar 1902 - 1916 Første side
L0026 Dagbok for Nordanger og Vildanger (Risnes) skular 1879 - 1889 Første side
L0027 Dagbok for Nordanger skule 1892 - 1895 Første side

IKAH/1261-265: Manger kommune. Manger private middelskule

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Manger middelskule 1919 - 1923 Første side