Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 77 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1260a-021: Hordabø kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møterbøker for formannskapet
L0001 Møtebok for Bø / Hordabø formannskap og heradsstyre 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1929 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1937 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1947 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1954 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Hordabø formannskap og heradsstyre 1961 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260a-231: Hordabø kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0003 Skuleprotokoll for Haugland skule 1909 - 1931 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Nordanger skule 1922 - 1962 Første side

IKAH/1260a-311: Hordabø kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hordabø forsorgstyre 1924 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1924 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
R: Rekneskap
Ra: Tilvisningsbøker
L00001 Tilvisningsbok for Hordabø fattigstyre 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L00002 Tilvisningsbok for Hordabø fattigstyre 1929 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260a-315: Hordabø kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møterbøker
L0001 Møtebok for Hordabø barnevern 1954 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260a-621: Hordabø kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møterbøker
L0001 Møtebok for Hordabø jordstyre 1948 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Protokoll for jordskjøn
L0001 Protokoll for skjøn etter jordlova § 8 for Hordabø herad 1932 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for inn- og avsende skriv 1948 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-021: Radøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebøker for Formannskapet og Kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebøker for Formannskapet 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Formannskapet 1967 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Formannskapet 1971 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Formannskapet 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Formannskapet 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Formannskapet 1978 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Formannskapet 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Formannskapet 1982 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Formannskapet 1984 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Formannskapet 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for Formannskapet 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for Formannskapet 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Formannskapet 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-217: Radøy kommune. Skuleboksamlingane

G: Utlån
Ga: Utlånsbøker
L0002 Utlånsbok for Haugland skuleboksamling 1968 - 1985 Første side
L0003 Utlånsbok for Hella skuleboksamling 1977 - 1989 Første side

IKAH/1260b-632: Radøy kommune. Viltnemnda

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Viltnemnda i Radøy kommune 1964 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0005: Manger hesteassuranse

R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0002 Rekneskapsbok 1939 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Rekneskapsbok 1942 - 1955 Første side
L0004 Kassabok 1943 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0008: Hordabø skoglag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hordabø skoglag 1952 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0009: Manger rikstelefonstasjon

R: Regnskap
Ra: Rekneskapsbøker
L0001 Avskrift av månedsrekneskapene ved Manger rikstelefonstasjon 1931 - 1950 Første side

IKAH/1260b-Pa0010: Bladet Ny Helg

F: Abonnement
Fa: Abonnement
L0001 Bok over abonnement 1938 - 1942 Første side

IKAH/1260b-Pa0012: Syltavåg meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Syltavåg meieri 1907 - 1922 Første side
L0002 Møtebok for Syltavåg meieri 1923 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Syltavåg meieri 1937 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0013: Sæbø meieri

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0003 Partsbok / møtebok for Sæbø meieri 1956 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0015: Sæbøvågen notarbeiderforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1955 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0017: Hordabø driftskredittlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok 1960 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok 1969 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0022: Hordabø skyttarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1945 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1260b-Pa0024: Toska fiskarlag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Toska fiskarlag 1951 - 1990 Første side