Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 139 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1259a-021: Hjelme kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og heradsstyret 1909 - 1916 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet og heradsstyret 1916 - 1925 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet og heradsstyret 1925 - 1937 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet og heradsstyret 1937 - 1952 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet og heradsstyret 1952 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1959 - 1964 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for heradsstyret 1959 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for heradstinget
L0001 Møtebok for heradstinget frå 05.07.1941-10.03.1945 05.07.1941 - 03.10.1945 I boka er det ført eit møte for Hjelme formannskap 09.12.1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Korrespondanse formannskapet
Dba: Korrespondanse formannskapet
L0005/0006 Korrespondanse formannskapet: Vegbygget Hernar gardsveg 1941 - 1959 Første side
L0005/0007 Korrespondanse formannskapet: Vegbygget Nautnes gardsveg 1947 - 1960 Første side
L0005/0009 Korrespondanse formannskapet: Vegbygget Sture- Hatten- Hovudvegen 1948 - 1958 Første side

IKAH/1259a-142: Hjelme kommune. Likningsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Likningsnemnda
L0001 Møtebok for likningsnemnda og overlikningsnemnda 1909 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fa: Likningsprotokollar
L0001 Likningsprotokoll kommuneskatt 1910 - 1921 Første side

IKAH/1259a-211: Hjelme kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001 Møtebok for Hjelme skulestyre 1910 - 1938 Første side
L0002 Møtebok for Hjelme skulestyre 1938 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordna etter organets hovedsystem
Da: Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1913 - 1914 Første side

IKAH/1259a-231: Hjelme kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Nødnes, Sture, Toskø, Hatten og Hennø krinsar 1882 - 1910 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hatten skule 1912 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hatten skule 1938 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Sula krins 1916 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Hjelme, Nordøen, Hennø, Lyngø og Sanden krinsar 1896 - 1910 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Hennø, Sanden, Sulen Hernar og Nordø krinsar 1910 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Bakken skule 1943 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for barneskulane i Hjelme
L0001 Dagbok for læraren i Hatten krins 1893 - 1911 Første side
L0002 Dagbok for læraren i Hatten skule 1912 - 1925 Første side
L0003 Dagbok for Hatten skule 1921 - 1961 Første side
L0004 Dagbok for Hatten skule 1925 - 1954 Første side
L0005 Dagbok for læraren i Hjelme og Hennø krinsar m.fl. 1896 - 1910 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Hennø skulekrins m.fl. 1911 - 1932 Første side

IKAH/1259a-311: Hjelme kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hjelme fattigstyre 1910 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1259a-352: Hjelme kommune. Fiskarmanntalsnemnda

F: Fiskarmanntalet
Fa: Fiskarmanntal for Hjelme Herad
L0001 Fiskarmanntal for Hjelme herad 1910 - 1916 Første side

IKAH/1259a-621: Hjelme kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for jordstyret
L0001 Møtebok for jordstyret 1929 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Brevjournaler for jordstyret
L0001 Brevjournal for jordstyret 1929 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Brevjournal for jordstyret 1948 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1259b-021: Øygarden kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for kommunestyret
L0001 Møtebøker 1963 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebøker 1969 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebøker 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebøker 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebøker 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebøker 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebøker 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebøker 1980 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebøker 1981 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebøker 1982 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebøker 1983 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebøker 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebøker 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebøker 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.