Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 83 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Herdla kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1869 - 1893 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1894 - 1917 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1917 - 1925 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1926 - 1934 Dei fyrste 27 sidene er fjerna frå protokollen. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1934 - 1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebok for formannskapet og kommunestyret: Møtebok for formannskap og kommunestyre 1934 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret 1941 - 1951 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret: Møtebok for Herdla heradsting 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret: Møtebok for formannskap og kommunestyre 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1951 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for kommunestyret 1955 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 1956 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyret 1959 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Herdla kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1869 - 1889 Første side
L0001B Møtebok 1889 - 1916 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal 1889 - 1912 Første side
L0002 Postjournal 1912 - 1916 Første side
L0003 Postjournal 1916 - 1921 Første side

Herdla kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Breivik og Fauskanger skular 1899 - 1908 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1913 - 1923 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1918 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Breivik skule 1938 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1923 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1926 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Blomvågen, Rong og Oen skular 1888 - 1915 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1916 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1964 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Rong, Misje, Midtøy og Turøy krinsar og Vikøy skule 1864 - 1879 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Misje og Turøy krinsar og Vikøy og Toftøy skular 1879 - 1894 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Misje, Turøy og Vikøy krinsar 1894 - 1908 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Fromeide, Turøy og Fauskanger krinsar og Toftøy skule 1895 - 1913 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1908 - 1922 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1919 - 1921 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1922 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Herdla kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister ordna etter krins
L0001/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Alvheim 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Blomvågen 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Breivik 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Eide 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Eikevåg 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Fromreide 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Harkestad 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Heggholmen 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Heggernes 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0010 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Heggøy 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0011 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Herdla 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0012 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Herdlevær 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0013 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Hestetræet 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0014 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Husebø 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0015 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Håpoldsøy 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.