Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 132 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1256-315: Meland kommune. Verjerådet / Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebok
L0002 Møtebok 1955 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok 1965 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1258-021: Herdla kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1869 - 1893 Første side Innhold
L0001B Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1894 - 1917 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1917 - 1925 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1926 - 1934 Dei fyrste 27 sidene er fjerna frå protokollen. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1934 - 1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebok for formannskapet og kommunestyret: Møtebok for formannskap og kommunestyre 1934 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret 1941 - 1951 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret: Møtebok for Herdla heradsting 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Møtebok for heradstinget, formannskapet og kommunestyret: Møtebok for formannskap og kommunestyre 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1951 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for kommunestyret 1955 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 1956 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyret 1959 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet og kommunestyret 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1870 - 1890 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Journalsaker
L0001 Journalsaker 1916 Første side
L0001 Journalsaker 1918 Første side

IKAH/1258-211: Herdla kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1869 - 1889 Første side
L0001B Møtebok 1889 - 1916 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1889 - 1912 Første side
L0002 Postjournal 1912 - 1916 Første side
L0003 Postjournal 1916 - 1921 Første side

IKAH/1258-231: Herdla kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Breivik og Fauskanger skular 1899 - 1908 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1913 - 1923 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1918 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Breivik skule 1938 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1923 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1926 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Blomvågen, Rong og Oen skular 1888 - 1915 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1916 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1964 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Rong, Misje, Midtøy og Turøy krinsar og Vikøy skule 1864 - 1879 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Misje og Turøy krinsar og Vikøy og Toftøy skular 1879 - 1894 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Misje, Turøy og Vikøy krinsar 1894 - 1908 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Fromeide, Turøy og Fauskanger krinsar og Toftøy skule 1895 - 1913 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1908 - 1922 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1919 - 1921 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1922 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1258-311: Herdla kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Herdla fattigstyre 1928 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Herdla forsorgstyre 1946 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Herdla forsorgstyre 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1258-315: Herdla kommune. Herdla Verjeråd/barnevernsnemnd

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll for Herlø Værgeraad 1902 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for barnevernsnemnda 1955 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1258-621: Herdla kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Herdla jordstyre 1949 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Herdla jordstyre 1938 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1258-841: Herdla kommune. Forsyningsnemnda

J: Husstandsregister
Ja: Husstandsregister ordna etter krins
L0001/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Alvheim 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Blomvågen 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandar i Breivik 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.