Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 33 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1258-211: Herdla kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1869 - 1889 Første side
L0001B Møtebok 1889 - 1916 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1889 - 1912 Første side
L0002 Postjournal 1912 - 1916 Første side
L0003 Postjournal 1916 - 1921 Første side

IKAH/1258-231: Herdla kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Breivik og Fauskanger skular 1899 - 1908 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1913 - 1923 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Alvheim og Breivik skular 1918 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Breivik skule 1938 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1923 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Alvheim skule 1926 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Blomvågen, Rong og Oen skular 1888 - 1915 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1916 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Blomvågen skule 1964 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Rong, Misje, Midtøy og Turøy krinsar og Vikøy skule 1864 - 1879 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Misje og Turøy krinsar og Vikøy og Toftøy skular 1879 - 1894 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Misje, Turøy og Vikøy krinsar 1894 - 1908 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Fromeide, Turøy og Fauskanger krinsar og Toftøy skule 1895 - 1913 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1908 - 1922 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1919 - 1921 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Toftøy skule 1922 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for krinsane 37, 38, 39, 40, 41, 42 m.m. 1863 - 1871 Første side
L0002 Dagbok for Eidet og Tæet skular 1899 - 1914 Første side
L0003 Dagbok for Breivik og Fauskanger skular 1899 - 1909 Første side
L0015 Dagbok for Rong, Blomvågen og Oen krinsar 1877 - 1891 Første side
L0016 Dagbok for Rong, Blomvågen og Oen krinsar 1887 - 1899 Første side
L0017 Dagbok for Blomvågen skule 1900 - 1915 Første side
L0025 Dagbok for læraren i Herlø prestegjeld 1864 - 1873 Første side
L0026 Dagbok for læraren i søndre Øigarens skoledistrikt 1887 - 1894 Første side
L0027 Dagbok for læraren i Toftøy skule 1894 - 1909 Første side
L0028 Dagbok for læraren i Toftøy skule 1895 - 1908 Første side

IKAH/1260b-217: Radøy kommune. Skuleboksamlingane

G: Utlån
Ga: Utlånsbøker
L0002 Utlånsbok for Haugland skuleboksamling 1968 - 1985 Første side
L0003 Utlånsbok for Hella skuleboksamling 1977 - 1989 Første side