Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 65 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1838 - 1857 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1857 - 1880 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1880 - 1893 Første side Innhold

IKAH/1257-021: Alversund kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1896 - 1908 Første side Innhold
L0002 Møtebok for heradsstyre 1920 - 1922 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1922 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for heradsstyre, Seim soknestyre og Alversund soknestyre 1926 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradsstyre, Seim soknestyre og Alversund soknestyre 1929 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 17.12.1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 15.07.1940 - 27.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 22.05.1945 - 16.08.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1947 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1951 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 1952 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 1954 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 1959 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradsstyre 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker
L0002 Møtebok for heradstinget 21.03.1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for heradstinget 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1886 - 1898 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1885 - 1902 Første side

IKAH/1257-211: Alversund kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for skolekommisjonen 1885 - 1898 Første side
L0002 Møtebok for skulestyret 1898 - 1914 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1890 - 1913 Første side
L0002 Kopibok 1913 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal, inngåande skriv 1889 - 1899 Første side
L0002 Brevjournal, inngåande skriv 1907 - 1913 Første side
L0003 Brevjournal, inngåande skriv 1913 - 1915 Første side
L0004 Brevjournal, inngåande skriv 1915 - 1918 Første side
L0005 Brevjournal, inngåande skriv 1918 - 1920 Første side

IKAH/1257-231: Alversund kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne i Tveit og Soltveit krinsar 1902 - 1917 Første side
L0002 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne Soltveit skule 1909 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Soltveit skule 1944 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Tveit skule 1917 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Tveit skule 1938 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fosse skule 1. og 2. avdeling 1894 - 1916 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Fosse skule 1919 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vassbygd skule med inventarliste 1901 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kroken og Stranda skular 1902 - 1913 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Stranda skule 1914 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Kroken skule 1914 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Oksnes skule 1901 - 1923 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Elgsås, Valle og Nesse krinsar 1878 - 1900 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn 5. krins Elgsås 1878-1885 Monstad skule 1880-1888 Oksnes skule 1892-1900 6. krins Valle 1878-1885 7. krins Nesse 1878-1891 Fjeld skule 1892-1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Kleivdal, Leivestad, Hjelmtveit, Thorsheim, Søndre vassbygda, Nordre Vassbygda og Kroken krinsar 1879 - 1902 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn Kleivdal krins 1879-1885 Leivestad krins 1879-1889 Hjelmtveit krins 1879-1889 Thorsheim krins 1886-1889 Søndre Vassbygda 1890-1900 Nordre Vassbygda 1890-1902 Kroken krins 1890-1891 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Seim skule 1960 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulekrinsane
L0001 Dagbok for Tveit og Soltveit krinsar 1890 - 1906 Første side