Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 46 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1838 - 1857 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1857 - 1880 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1880 - 1893 Første side Innhold

Alversund kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1896 - 1908 Første side Innhold
L0002 Møtebok for heradsstyre 1920 - 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1922 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradsstyre, Seim soknestyre og Alversund soknestyre 1929 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1947 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1951 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 1952 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 1954 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 1959 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradsstyre 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for heradstinget 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for heradstinget 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Alversund kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for skolekommisjonen 1885 - 1898 Første side
L0002 Møtebok for skulestyret 1898 - 1914 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok 1890 - 1913 Første side
L0002 Kopibok 1913 - 1919 Første side
Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0002 Brevjournal, inngåande skriv 1907 - 1913 Første side
L0003 Brevjournal, inngåande skriv 1913 - 1915 Første side
L0004 Brevjournal, inngåande skriv 1915 - 1918 Første side
L0005 Brevjournal, inngåande skriv 1918 - 1920 Første side

Alversund kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne i Tveit og Soltveit krinsar 1902 - 1917 Første side
L0002 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne Soltveit skule 1909 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Soltveit skule 1944 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Tveit skule 1938 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fosse skule 1. og 2. avdeling 1894 - 1916 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Fosse skule 1919 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vassbygd skule med inventarliste 1901 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kroken og Stranda skular 1902 - 1913 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Stranda skule 1914 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Kroken skule 1914 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Oksnes skule 1901 - 1923 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Elgsås, Valle og Nesse krinsar 1878 - 1900 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn 5. krins Elgsås 1878-1885 Monstad skule 1880-1888 Oksnes skule 1892-1900 6. krins Valle 1878-1885 7. krins Nesse 1878-1891 Fjeld skule 1892-1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Kleivdal, Leivestad, Hjelmtveit, Thorsheim, Søndre vassbygda, Nordre Vassbygda og Kroken krinsar 1879 - 1902 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn Kleivdal krins 1879-1885 Leivestad krins 1879-1889 Hjelmtveit krins 1879-1889 Thorsheim krins 1886-1889 Søndre Vassbygda 1890-1900 Nordre Vassbygda 1890-1902 Kroken krins 1890-1891 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Seim skule 1960 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Alversund kommune. Fattigkommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Alversund sogns fattigkommisjon av Hammers prestegjeld 1846 - 1898 Første side
Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0001 Brevjournal for Alversund sogns fattigkommisjon 1849 - 1903 Første side

Alversunds sogns læseselskab

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Alversunds sogns læseselskab 1869 - 1875 Første side