Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 30 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1257-211: Alversund kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for skolekommisjonen 1885 - 1898 Første side
L0002 Møtebok for skulestyret 1898 - 1914 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1890 - 1913 Første side
L0002 Kopibok 1913 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal, inngåande skriv 1889 - 1899 Første side
L0002 Brevjournal, inngåande skriv 1907 - 1913 Første side
L0003 Brevjournal, inngåande skriv 1913 - 1915 Første side
L0004 Brevjournal, inngåande skriv 1915 - 1918 Første side
L0005 Brevjournal, inngåande skriv 1918 - 1920 Første side

IKAH/1257-231: Alversund kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne i Tveit og Soltveit krinsar 1902 - 1917 Første side
L0002 Skuleprotokoll for lærar og lærarinne Soltveit skule 1909 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Soltveit skule 1944 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Tveit skule 1917 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Tveit skule 1938 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Fosse skule 1. og 2. avdeling 1894 - 1916 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Fosse skule 1919 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vassbygd skule med inventarliste 1901 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kroken og Stranda skular 1902 - 1913 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Stranda skule 1914 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Kroken skule 1914 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Oksnes skule 1901 - 1923 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Elgsås, Valle og Nesse krinsar 1878 - 1900 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn 5. krins Elgsås 1878-1885 Monstad skule 1880-1888 Oksnes skule 1892-1900 6. krins Valle 1878-1885 7. krins Nesse 1878-1891 Fjeld skule 1892-1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Kleivdal, Leivestad, Hjelmtveit, Thorsheim, Søndre vassbygda, Nordre Vassbygda og Kroken krinsar 1879 - 1902 Protokoll med inventarliste for skolehold og skolesøgning for læraren i Hosanger prestegjeld, Seim sokn Kleivdal krins 1879-1885 Leivestad krins 1879-1889 Hjelmtveit krins 1879-1889 Thorsheim krins 1886-1889 Søndre Vassbygda 1890-1900 Nordre Vassbygda 1890-1902 Kroken krins 1890-1891 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Seim skule 1960 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulekrinsane
L0001 Dagbok for Tveit og Soltveit krinsar 1890 - 1906 Første side
L0002 Dagbok for Tveit skule 1. avdeling 1893 - 1916 Første side
L0015 Dagbok for læraren i Seim sokn 1889 - 1902 Første side
L0018 Dagbok for Kroken krins 1892 - 1901 Første side
L0021 Dagbok for Stranden skule 1892 - 1901 Første side