Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 42 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1256-231: Meland kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Brakstad, Tveit og Åsebø krinsar 1838 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Brakstad, Espetveit, Tveit og Åsebø krinsar 1863 - 1884 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Brakstad, Håtuft, Isdal og Aase, Lillebergen og Åsebø krinsar 1879 - 1892 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Brakstad og Tveit krinsar 1885 - 1898 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Brakstad og Tveit krinsar 1894 - 1908 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Brakstad og Vestbygd krinsar 1914 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Gaustad, Lillebergen og Myrtveit krinsar 1892 - 1900 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Gaustad og Myrtveit krinsar 1905 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Gaustad krins 1916 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Guttehjemmet Fredheim og Grasdal og Lillebergen krinsar 1924 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Grasdal og Lillebergen krinsar 1893 - 1931 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Grasdal krins 1932 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Herdla, Io, Landsvik og Rossland krinsar 1871 - 1891 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Husebø og Rossland krinsar 1956 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Landsvik og Rossland krinsar 1921 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Landsvik krins 1927 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuleprotokoll for Myrtveit krins 1914 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Rossland krins 1892 - 1920 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Rossland krins 1923 - 1926 Første side
L0022 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1884 - 1898 Første side
L0023 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1892 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1898 - 1924 Første side
L0025 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1932 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1932 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Skuleprotokoll for Sagstad krins 1965 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Skuleprotokoll for Vestbygd krins 1923 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Skuleprotokoll for Vestbygd krins 1931 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Skuleprotokoll for Vestbygd krins 1938 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Brakstad, Espetveit, Tveit, Åsebø 1863 - 1879 Første side
L0002 Dagbok for Brakstad, Håtuft, Isdal/Aase, Lillebergen, Åsebø 1874 - 1888 Første side
L0003 Dagbok for Brakstad, Tveit, Åsebø 1879 - 1890 Første side
L0004 Dagbok for Brakstad, Tveito 1890 - 1904 Første side
L0005 Dagbok for Brakstad 1892 - 1900 Første side
L0007 Dagbok for Dale, Langeland, Sagstad 1877 - 1892 Første side
L0008 Dagbok for Gaustda, Håtuft, Lillebergen, Myrtveit, Rifsgård, Åsebø 1888 - 1905 Første side
L0016 Dagbok for Herdla, Io, Landsvik, Rossland 1871 - 1880 Første side
L0018 Dagbok for Landsvik, Rossland 1879 - 1897 Første side
L0021 Dagbok for Lillebergen 1892 - 1903 Første side
L0023 Dagbok for Rossland 1897 - 1912 Første side
L0030 Dagbok for Sagstad 1893 - 1919 Første side
L0031 Dagbok for Sagstad 1903 - 1918 Første side
L0045 Dagbok for Husbø og Landsvik 1892 - 1905 Første side