Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 47 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1838 - 1857 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1857 - 1880 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1880 - 1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1893 - 1899 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1899 - 1909 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1909 - 1918 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1918 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1923 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1928 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap, kommuneråd og heradsting 1941 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1946 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1953 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Hamre formannskap
L0001 Møtebok for formannskapet 1947 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1953 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1958 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Kopibøker, Kopibøker for Formannskapet
L0001a Kopibok for formannskapet 1838 - 1857 Første side
L0002 Kopibok for formannskapet 1886 - 1888 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna
L0004/0001 Elektrisitet: Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk 1917 - 1920 Første side
L0011/0001 Kommunedeling: Gardane Salhus, Breistein og Hylkje til Åsane kommune 1913 Første side
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side
L0026/0001 Vegbygging: Veganlegget Arne Fabrikker – Birkeland i Åsane sokn 1877 - 1893 Første side

Hamre kommune. Skulestyret

Journalar og overgripande registre, Postjournalar
L0002 Postjournal 1890 - 1901 Første side
L0003 Postjournal 1901 - 1916 Første side
Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem, Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

Hamre kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins faste skule 1862 - 1892 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins skule 1898 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hjellvik skulekrins 1884 - 1901 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1902 - 1930 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Hamre kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1846 - 1872 Første side
L0002 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1872 - 1899 Første side
Statistikk, Statistikkar. Forklaringar
L0001/0004 Statistikk. Forklaringar over fattigvesenet: Statistikk. Forklaringar over fattigvesenet Åsane sokn fattigdistrikt 1867 - 1902 Første side

Hamre kommune. Overformynderiet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Hamre overformynderiet
L0001 Møtebok for Hamre overformynderi 1859 - 1894 Første side
Kopibøker, Kopibøker for overformynderiet
L0001 Kopibok for Hamre overformynderi 1859 - 1876 Første side
L0002 Kopibok for Hamre overformynderi 1876 - 1898 Første side
L0003 Kopibok for Hamre overformynderi 1898 - 1919 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar. Dagbøker
L0001 Postjournal/ dagbok 1859 - 1881 Første side
Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1859 - 1890 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1863 - 1886 Første side

Hamre kommune. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for provianteringsrådet
L0001 Møtebok for Hamre provianteringsråd 1916 - 1919 Første side