Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 24 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1838 - 1857 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1857 - 1880 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1880 - 1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1893 - 1899 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1899 - 1909 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1909 - 1918 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna
L0004/0001 Elektrisitet : Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk 1917 - 1920 Første side

Hamre kommune. Skulestyret

Journalar og overgripande registre, Postjournalar
L0002 Postjournal 1890 - 1901 Første side
L0003 Postjournal 1901 - 1916 Første side

Hamre kommune. Barneskulane

Uten oppføringer i Arkivportalen
1862 - 1892 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Osterøysida
L0002 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins skule 1898 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hjellvik skulekrins 1884 - 1901 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1902 - 1930 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Hamre kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1846 - 1872 Første side
L0002 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1872 - 1899 Første side

Hamre kommune. Overformynderiet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Hamre overformynderiet
L0001 Møtebok for Hamre overformynderi 1859 - 1894 Første side
Kopibøker, Kopibøker for overformynderiet
L0001 Kopibok for Hamre overformynderi 1859 - 1876 Første side
L0002 Kopibok for Hamre overformynderi 1876 - 1898 Første side
L0003 Kopibok for Hamre overformynderi 1898 - 1919 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar. Dagbøker
L0001 Postjournal/ dagbok 1859 - 1881 Første side
Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1859 - 1890 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1863 - 1886 Første side

Hamre kommune. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for provianteringsrådet
L0001 Møtebok for Hamre provianteringsråd 1916 - 1919 Første side