Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 67 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1838 - 1857 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1857 - 1880 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre, Åsane, Alversund og Meland 1880 - 1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1893 - 1899 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Hamre og Åsane 1899 - 1909 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1909 - 1918 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1918 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1923 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1928 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap, kommuneråd og heradsting 1941 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1946 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1953 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Hamre formannskap
L0001 Møtebok for formannskapet 1947 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1953 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1958 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker for Formannskapet
L0001a Kopibok for formannskapet 1838 - 1857 Første side
L0001b Kopibok for formannskapet 1857 - 1873 Første side
L0002 Kopibok for formannskapet 1886 - 1888 Første side
L0003 Kopibok for formannskapet 1893 - 1903 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Kopibok for formannskapet 1903 - 1913 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar for formannskapet
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1854 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1871 - 1891 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1893 - 1917 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna
L0004/0001 Elektrisitet: Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk 1917 - 1920 Første side
L0011/0001 Kommunedeling: Gardane Salhus, Breistein og Hylkje til Åsane kommune 1913 Første side
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side
L0026/0001 Vegbygging: Veganlegget Arne Fabrikker – Birkeland i Åsane sokn 1877 - 1893 Første side

IKAH/1254-181: Hamre kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hamre herredskommisjon 1864 - 1872 Første side

IKAH/1254-211: Hamre kommune. Skulestyret

C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0002 Postjournal 1890 - 1901 Første side
L0003 Postjournal 1901 - 1916 Første side
D: Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem
Db: Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

IKAH/1254-231: Hamre kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins faste skule 1862 - 1892 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins skule 1898 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hjellvik skulekrins 1884 - 1901 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1902 - 1930 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1254-311: Hamre kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1846 - 1872 Første side
L0002 Møtebok for Hamre fattigkommisjon 1872 - 1899 Første side
L0003 Møtebok for Hamre fattigstyre 1899 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Hamre forsorgstyre 1939 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Saksregister Hamre fattigkommisjon/ fattigstyre, forsorgstyre
L0001 Fortegnelse over protokollførte saker 1891 - 1917 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Hamre fattigkommisjon 1846 - 1877 Første side
L0002 Kopibok for Hamre fattigkommisjon 1878 - 1895 Første side