Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 131 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1253b-021: Osterøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskapet
L0001 Møtebok for formannskapet 1963 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1965 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1968 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 1971 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 1975 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet - første halvår 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet - første halvår 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskapet - første halvår 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskapet - første halvår 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskapet - første halvår 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskapet - første halvår 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskapet - første halvår 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskapet - første halvår 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskapet - første halvår 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for formannskapet - andre halvår 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1253b-511: Osterøy kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for bygningsrådet
L0001/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1966 - 1967 Første side
L0001/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1968 Første side
L0001/0003 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1969 Første side
L0001/0004 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1970 Første side
L0002/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1971 Første side
L0002/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1972 - 1974 Første side
L0003/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1976 - 1977 Første side
L0003/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1977 Første side
L0004/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1978 Første side
L0005/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1979 Første side
L0005/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1980 Første side
L0006/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1981 Første side
L0006/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1982 Første side
L0007/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1983 Første side
L0007/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1984 Første side
L0008/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1985 Første side
L0008/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1986 Første side
L0009/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet, 1. halvår 1987 Første side
L0009/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet, 2. halvår 1987 Første side
L0010/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1988 Første side
L0010/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1989 Første side
L0011/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1990 Første side
L0011/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1991 Første side
L0011/0003 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådsaker, delegert mynde 1991 - 1993 Første side
L0012/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1992 Første side
L0012/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1992 Første side