Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side

Hamre kommune. Skulestyret

Journalar og overgripande registre, Postjournalar
L0002 Postjournal 1890 - 1901 Første side
L0003 Postjournal 1901 - 1916 Første side
Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem, Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

Hamre kommune. Barneskulane

Uten oppføringer i Arkivportalen
1862 - 1892 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Osterøysida
L0002 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins skule 1898 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hjellvik skulekrins 1884 - 1901 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1902 - 1930 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.