Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side

IKAH/1254-211: Hamre kommune. Skulestyret

C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0002 Postjournal 1890 - 1901 Første side
L0003 Postjournal 1901 - 1916 Første side
D: Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem
Db: Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

IKAH/1254-231: Hamre kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins faste skule 1862 - 1892 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hamre kyrkjekrins skule 1898 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hjellvik skulekrins 1884 - 1901 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1902 - 1930 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hjellvik skule 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.