Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 65 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hosanger kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Hosanger sokn 1904 Første side Innhold

Hosanger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formanskap og heradstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1838 - 06.08.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradstyre og Seim soknestyre 12.11.1867 - 15.07.1881 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradstyre og Hosanger soknestyre 25.11.1881 - 09.11.1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 05.12.1907 - 21.05.1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 28.06.1917 - 17.11.1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 18.12.1922 - 15.08.1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 26.09.1927 - 19.08.1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 14.10.1932 - 30.06.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradsting frå 26.06.1941 12.08.1937 - 14.08.1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradsting 27.04.1937 - 22.04.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradstyre 02.06.1945 - 13.10.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 19.06.1948 - 18.03.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap 15.06.1954 - 15.05.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 16.05.1957 - 24.04.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap 10.05.1960 - 12.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradstyre 30.05.1956 - 27.09.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for heradstyre 12.12.1962 - 19.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Hosanger kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Avskrift av forhandlingsprotokoll 1829 - 1880 Første side
L0001B Møtebok for Hosanger skulekommisjon/styre 1881 - 1897 Første side
L0002 Møtebok for skulestyre 1897 - 1913 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Hosanger skulestyre 1892 - 1915 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Hosanger skulestyre 1890 - 1919 Første side

Hosanger kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for krinsane på Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1831 - 1844 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1844 - 1862 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Svenheim, Nordås og Bysheim krinsar 1876 - 1896 Første side
L0003B Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. krinsar i Hosanger sokn 1863 - 1875 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Svenheim skule 1893 - 1918 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1897 - 1908 Første side
L0009 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1834 - 1848 Første side
L0010 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1859 - 1862 Første side
L0011 Skuleprotokoll for 4., 5., 6. og 7. krinsar 1859 - 1875 4. krins: Røsland, Helldal, Hoshovde 1863 – 1869 5. krins: Gatland, Fotland, Hanstveit 1863 – 1869 6. krins: Vare, Løtveit, Helleland 1863 – 1869 7. krins: A – Helleland 1870 – 1875 B – Vare, Løtveit 1870 – 1875 C – Vestre Kleppe, Haugstveit 1870 – 1875 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Herland, Løtveit, Tøsse, Helleland, Hanstveit, Kleiveland, Molvik og Birkeland krinsar 1876 - 1898 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Tøsse og Molvik skular 1899 - 1905 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Tøsse, Molvik og Kleiveland skular 1906 - 1913 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Fotland, Gatland, Birkeland, Kleppe, Bernes, Eide og Heltveit krinsar og Fotland fabrikkskule 1863 - 1880 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Bernes, Birkeland krinsar og Fotland verkskule 1881 - 1896 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Bernes, Kleppe og Birkeland krinsar 1883 - 1893 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Birkeland skule 1893 - 1902 står feil årstall, skal være 1893, ikke 1839 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Birkeland skule 1903 - 1914 Første side
L0024 Skuleprotokoll for Herland skule 1897 - 1907 Første side
L0027 Skuleprotokoll for Mjøs, Molvik og Helldal krinsar 1884 - 1896 Første side
L0028 Skuleprotokoll for Mjøsdalen skule 1897 - 1907 Første side
L0029 Skuleprotokoll for Mjøsdalen skule 1908 - 1920 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for krinsane på nordsida av Osterfjorden
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1829 - 1842 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1842 - 1862 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 17. og 18. krinsar i Hosanger sokn og 1. krins i Mo sokn 1863 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1829 - 1842 Første side
L0005 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1847 - 1862 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Heldal, Fotland, Eide, Bjørsvik og Molvik krinsar 1870 - 1896 Første side