Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 126 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1253a-011: Hosanger kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Hosanger sokn 1904 Første side Innhold

IKAH/1253a-021: Hosanger kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formanskap og heradstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1838 - 06.08.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradstyre og Seim soknestyre 12.11.1867 - 15.07.1881 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradstyre og Hosanger soknestyre 25.11.1881 - 09.11.1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 05.12.1907 - 21.05.1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 28.06.1917 - 17.11.1922 Første side
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 18.12.1922 - 15.08.1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 26.09.1927 - 19.08.1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 14.10.1932 - 30.06.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradsting frå 26.06.1941 12.08.1937 - 14.08.1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradsting 27.04.1937 - 22.04.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradstyre 02.06.1945 - 13.10.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 19.06.1948 - 18.03.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap 15.06.1954 - 15.05.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 16.05.1957 - 24.04.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap 10.05.1960 - 12.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradstyre 07.12.1950 - 23.03.1956 Kilden er vannskadet. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradstyre 30.05.1956 - 27.09.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for heradstyre 12.12.1962 - 19.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1838 - 1895 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1884 - 1892 Første side
L0001B Postjournal 1892 - 1913 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna korrespondanse
L0007/0012 Emneordna korrespondanse: Rottekrigen 1950 - 1955 Første side

IKAH/1253a-211: Hosanger kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Avskrift av forhandlingsprotokoll 1829 - 1880 Første side
L0001B Møtebok for Hosanger skulekommisjon/styre 1881 - 1897 Første side
L0002 Møtebok for skulestyre 1897 - 1913 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Hosanger skulestyre 1892 - 1915 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Hosanger skulestyre 1890 - 1919 Første side

IKAH/1253a-217: Hosanger kommune. Skuleboksamlingane

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for samstyret for skuleboksamlingane
L0000 Møtebok for samstyret for skuleboksamlingane i Hosanger 1930 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1253a-231: Hosanger kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for krinsane på Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1831 - 1844 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1844 - 1862 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Svenheim, Nordås og Bysheim krinsar 1876 - 1896 Første side
L0003B Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. krinsar i Hosanger sokn 1863 - 1875 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Svenheim skule 1893 - 1918 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Svenheim skule 1918 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1897 - 1908 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1909 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1937 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1834 - 1848 Første side
L0010 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1859 - 1862 Første side
L0011 Skuleprotokoll for 4., 5., 6. og 7. krinsar 1859 - 1875 4. krins: Røsland, Helldal, Hoshovde 1863 – 1869 5. krins: Gatland, Fotland, Hanstveit 1863 – 1869 6. krins: Vare, Løtveit, Helleland 1863 – 1869 7. krins: A – Helleland 1870 – 1875 B – Vare, Løtveit 1870 – 1875 C – Vestre Kleppe, Haugstveit 1870 – 1875 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Herland, Løtveit, Tøsse, Helleland, Hanstveit, Kleiveland, Molvik og Birkeland krinsar 1876 - 1898 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Tøsse og Molvik skular 1899 - 1905 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Tøsse, Molvik og Kleiveland skular 1906 - 1913 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Tøsse, Molvik og Kleiveland skular 1913 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Kleiveland skule 1942 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Fotland, Gatland, Birkeland, Kleppe, Bernes, Eide og Heltveit krinsar og Fotland fabrikkskule 1863 - 1880 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Bernes, Birkeland krinsar og Fotland verkskule 1881 - 1896 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Bernes, Kleppe og Birkeland krinsar 1883 - 1893 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Birkeland skule 1893 - 1902 står feil årstall, skal være 1893, ikke 1839 Første side