Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 78 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1253a-211: Hosanger kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Avskrift av forhandlingsprotokoll 1829 - 1880 Første side
L0001B Møtebok for Hosanger skulekommisjon/styre 1881 - 1897 Første side
L0002 Møtebok for skulestyre 1897 - 1913 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Hosanger skulestyre 1892 - 1915 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Hosanger skulestyre 1890 - 1919 Første side

IKAH/1253a-217: Hosanger kommune. Skuleboksamlingane

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for samstyret for skuleboksamlingane
L0000 Møtebok for samstyret for skuleboksamlingane i Hosanger 1930 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1253a-231: Hosanger kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for krinsane på Osterøysida
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1831 - 1844 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hosanger sokn 1844 - 1862 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Svenheim, Nordås og Bysheim krinsar 1876 - 1896 Første side
L0003B Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. krinsar i Hosanger sokn 1863 - 1875 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Svenheim skule 1893 - 1918 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Svenheim skule 1918 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1897 - 1908 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1909 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Bysheim skule 1937 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1834 - 1848 Første side
L0010 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hosanger sokn 1859 - 1862 Første side
L0011 Skuleprotokoll for 4., 5., 6. og 7. krinsar 1859 - 1875 4. krins: Røsland, Helldal, Hoshovde 1863 – 1869 5. krins: Gatland, Fotland, Hanstveit 1863 – 1869 6. krins: Vare, Løtveit, Helleland 1863 – 1869 7. krins: A – Helleland 1870 – 1875 B – Vare, Løtveit 1870 – 1875 C – Vestre Kleppe, Haugstveit 1870 – 1875 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Herland, Løtveit, Tøsse, Helleland, Hanstveit, Kleiveland, Molvik og Birkeland krinsar 1876 - 1898 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Tøsse og Molvik skular 1899 - 1905 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Tøsse, Molvik og Kleiveland skular 1906 - 1913 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Tøsse, Molvik og Kleiveland skular 1913 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Kleiveland skule 1942 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Fotland, Gatland, Birkeland, Kleppe, Bernes, Eide og Heltveit krinsar og Fotland fabrikkskule 1863 - 1880 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Bernes, Birkeland krinsar og Fotland verkskule 1881 - 1896 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Bernes, Kleppe og Birkeland krinsar 1883 - 1893 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Birkeland skule 1893 - 1902 står feil årstall, skal være 1893, ikke 1839 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Birkeland skule 1903 - 1914 Første side
L0022 Skuleprotokoll for Byrkeland skule 1914 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Skuleprotokoll for Byrkjeland og Fotlandsvåg skular 1949 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Skuleprotokoll for Herland skule 1897 - 1907 Første side
L0025 Skuleprotokoll for Herland skule 1908 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Skuleprotokoll for Herland skule 1937 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Skuleprotokoll for Mjøs, Molvik og Helldal krinsar 1884 - 1896 Første side
L0028 Skuleprotokoll for Mjøsdalen skule 1897 - 1907 Første side
L0029 Skuleprotokoll for Mjøsdalen skule 1908 - 1920 Første side
L0030 Skuleprotokoll for Mjøsdalen skule 1921 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for krinsane på nordsida av Osterfjorden
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1829 - 1842 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1842 - 1862 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 17. og 18. krinsar i Hosanger sokn og 1. krins i Mo sokn 1863 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1829 - 1842 Første side
L0005 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt i Hosanger prestegjeld 1847 - 1862 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Heldal, Fotland, Eide, Bjørsvik og Molvik krinsar 1870 - 1896 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Thotland, Molvik, Vassel, Eidsnes, Vatshelle og Eidsheim krinsar 1884 - 1900 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Bjørsvik og Heimvik krinsar 1892 - 1909 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Bjørsvik og Heimvik krinsar 1908 - 1921 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Vassel skule 1900 - 1911 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Vassel skule 1911 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Eide skule 1897 - 1909 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Eide skule 1909 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.