Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 29 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1252-021: Modalen kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker formannskap og kommunestyret
L0001 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1910 - 1915 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1915 - 1920 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1920 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1925 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1935 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1946 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1954 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1958 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1252-211: Modalen kommune. Skulestyret

H: Skuleprotokollar
Ha: Skuleprotokollar for Mo og Eksingedalen sokn
L0001 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Mo og Eksingedalen 1831 - 1844 Første side
H: Skuleprotokollar
Hb: Skuleprotokollar for Mo sokn
L0001 Skuleprotokoll for Mo og Nedre Helland skular 1863 - 1887 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Mo og Nygard skular 1892 - 1912 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Mo og Nygard skular 1913 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
H: Skuleprotokollar
Hc: Skuleprotokollar for Mo sokn
L0001 Skuleprotokoll for Romarheim, Nottveit, Dyrkolbotn, Mo og Nedre Helland krinsar 1885 - 1900 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Romarheim, Nottveit og Dyrkolbotn skular 1901 - 1907 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Nottveit og Dyrkolbotn skular 1910 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1252-311: Modalen kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Modalen sosialstyre 1914 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1252-313: Modalen kommune. Barnevernsnemnda

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1955 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1252-Pa0011: Modalen billag LL

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L00001 Møtebok for Modalen billag LL 1931 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Møtebok for Modalen billag LL 1935 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Modalen billag LL 1958 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1253a-021: Hosanger kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formanskap og heradstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1838 - 06.08.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradstyre og Seim soknestyre 12.11.1867 - 15.07.1881 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradstyre og Hosanger soknestyre 25.11.1881 - 09.11.1893 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 05.12.1907 - 21.05.1917 Første side Innhold

IKAH/1253b-511: Osterøy kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for bygningsrådet
L0001/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Møtebøker: Møtebok for bygningsrådet 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.