Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 51 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Bruvik kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Avskrift av manntalsprotokoll over røysteføre i Stamnes sokn 1901 Første side Innhold
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Bruvik herad 1904 - 1905 Første side Innhold

Bruvik kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1870 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1889 - 1901 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1902 - 1912 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1912 - 1919 Første side
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1919 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1925 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1929 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradstinget 1941 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for heradstinget 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1949 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1959 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bruvik kommune. Skulestyre

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Bruvik skulestyre
L0001 Møtebok for Bruvik skulekommisjon / skulestyre 1870 - 1912 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Bruvik skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Bruvik skulestyre 1901 - 1912 Første side
L0003 Postjournal for Bruvik skulestyre 1918 - 1920 Første side

Bruvik kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Stokke, Stavenes, Vassdal og Hesjedal krinsar 1883 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hesjedal, Bruvik og Vassdal krinsar 1899 - 1914 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stokke og Stavenes krinsar 1902 - 1921 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Vaksdal småbarnsskole 1877 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole 1898 - 1919 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Vaksdal og Herfindalen skular 1913 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Dale sokn
L0001 Skuleprotokoll for Dale, Stanghelle og Hesjedal krinsar 1898 - 1915 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1891 - 1908 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1895 - 1910 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for skulane i Stamnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for Eidsfjorden, Elvik, Straume og Øye krinsar 1871 - 1891 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Straume, Øye, Toskedal, Eidsfjorden, Furnes og Bolstadfjorden krinsar 1892 - 1920 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Eidsfjord, Toskedal, Elvik og Øye krinsar 1893 - 1919 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Stamnes, Vedafjord og Elvik krinsar 1901 - 1920 Ytterår skal være 1920 Første side

Bruvik kommune. Vaksdal Mølles Handarbeidsskole

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Vaksdals Mølles handgjerningsskole 1877 - 1897 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vaksdal brugs handgjerningsskole 1897 - 1911 Første side

Bruvik kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Bruvik fattigkommisjon 1870 - 1896 Første side

Bruvik kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister. Alfabetisk ordna
L0001/0001 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Vaksdal A – K 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Vaksdal L – Å 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Dale A – G 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Dale H – P 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Dale R – Å 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Stanghelle A – T 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Eidslandet A – W 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Hustandsregister. Alfabetisk ordna: Husstandsregister Stamnes A – Ø 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.