Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 127 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1251a-011: Bruvik kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Avskrift av manntalsprotokoll over røysteføre i Stamnes sokn 1901 Første side Innhold
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Bruvik herad 1904 - 1905 Første side Innhold

IKAH/1251a-021: Bruvik kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1870 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1889 - 1901 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1902 - 1912 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1912 - 1919 Første side
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1919 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1925 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1929 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1937 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Vedtaksbok for ordføraren 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradstinget 1941 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for heradstinget 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1949 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1953 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1957 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1959 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal 1870 - 1899 Første side
L0002 Brevjournal 1899 - 1912 Første side

IKAH/1251a-211: Bruvik kommune. Skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Bruvik skulestyre
L0001 Møtebok for Bruvik skulekommisjon / skulestyre 02.02.1870 - 25.09.1912 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Bruvik skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Bruvik skulestyre 1901 - 1912 Første side
L0003 Postjournal for Bruvik skulestyre 1918 - 1920 Første side
G: Eksamen
Ga: Eksamenssvar. Norsk stil
L0004/0001 Eksamenssvar: Norsk stil i skulane i Bruvik sokn 1945 Våren 1946 avgjorde flere eksamensnemnder i gamle Hordaland fylke at den norske stiloppgaven for elver i folkeskolen skulle ha tittelen «Då freden kom». I stilene skildrer elevene sine opplevelser og tanker om okkupasjonsårene og dagen da frigjøringen kom. Første side

IKAH/1251a-231: Bruvik kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Stokke, Stavenes, Vassdal og Hesjedal krinsar 1883 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hesjedal, Bruvik og Vassdal krinsar 1899 - 1914 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stokke og Stavenes krinsar 1902 - 1921 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Vassdal skule 1920 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Vaksdal småbarnsskole 1877 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole 1898 - 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole og Vaksdal skule 1917 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole og Vaksdal skule 1920 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vaksdal og Herfindalen skular 1913 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskule og Vaksdal skule 1913 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1923 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1960 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Dale sokn
L0001 Skuleprotokoll for Dale, Stanghelle og Hesjedal krinsar 1898 - 1915 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Dale og Stanghelle krinsar 1915 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1891 - 1908 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1895 - 1910 Første side